Translations

J3.x:Creating a Plugin for Joomla/10/nl

From Joomla! Documentation

  • $this->params: de parameters ingesteld voor deze plugin door de beheerder
  • $this->_name: de naam van de plugin
  • $this->_type: de groep (type) van de plugin
  • $this->db: het db object (sinds Joomla 3.1)
  • $this->app: het application object (sinds Joomla 3.1)

Tip JPlugin test om $this->db en $this->app te gebruiken, of de eigenschap bestaat en niet private is. Maak. als gewenst is dat het standaard object gebruikt wordt, een niet-geïnstantieerde eigenschappen in de plugin class (bijvoorbeeld protected $db; protected $app; in hetzelfde gebied als protected $autoloadLanguage = true;). De eigenschappen bestaan niet behalve als ze expliciet aangemaakt zijn.