Translations

Plugin/8/ca

From Joomla! Documentation

Els plugins s'agrupen en funció de l'esdeveniment que els activa. Com a referència per a desenvolupadors ha un llistat de tots els plugins agrupats pel seu tipus d'esdeveniment. Per favor tingui en compte que els noms de molts esdeveniments van canviar entre les versions 1.5 i 2.5. Aquí hi ha una llista completa dels canvis en els noms d'esdeveniment en els plugins de la 1.5 a la 2.5. També hi ha molts tutorials senzills sobre com crear plugins de mostra que corren en algun d'aquests esdeveniments per ajudar a fer cerques sobre extensions que fan servir tots dos components, el de recerca i el de recerca intel·ligent: