Translations

Split menus/1/nl

From Joomla! Documentation

Een split menu is een menu, waarvan verschillende niveaus van één menu op twee of meer locaties op één webpagina worden weergegeven.

Bijvoorbeeld, over het algemeen worden de menu-items van een topmenu bovenaan de pagina weergegeven. Wanneer op één van de items wordt geklikt, wordt de gebruiker naar een pagina geleid waar een secundair menu, bijvoorbeeld aan de linkerkant van de pagina, het volgende niveau menu-items van het topmenu toont.

De menu's worden op verschillende locaties op de pagina weergegeven. Maar zijn gerelateerd, omdat het ene menu alleen de startniveau-items toont, terwijl het andere de items van het tweede niveau toont. Dit idee kan worden uitgebreid met menu's voor de items van het derde niveau en verder.

Dit kan worden geïmplementeerd in Joomla gebruikmakend van een enkel multi-level menu of het maken van meer dan één menu-modules, elk verwijzend naar een ander niveau.

Zie ook: Menu