User

Dyfrig

From Joomla! Documentation

Fy enw yw Dyfrig. Cymraeg yw fy mamiaith ond dwi hefyd yn siarad Saesneg a thipyn o Lydaweg a Ffrangeg. Dwi'n cydlynnu cyfieithu Joomla i'r Gymraeg a hefyd yn cyfieithu rhai tudaelnnau dogfennaeth. Os hoffech gysylltu a mi postiwch ar fy nhudalen sgwrsio.

My name is Dyfrig. Welsh is my first language and I also speak English and some Breton and French. I am the co-ordinator for the Welsh version of Joomla and am translating some documentation pages. If you want to get in touch with me, post on my talk page.