Prioritat del registre d'errors i problemes

From Joomla! Documentation

Revision as of 03:22, 31 March 2020 by FuzzyBot (talk | contribs) (Updating to match new version of source page)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Other languages:
Bahasa Indonesia • ‎Deutsch • ‎English • ‎Nederlands • ‎català • ‎español • ‎français • ‎русский • ‎हिन्दी

Per tal de comprendre com els problemes i errors s'ordenen per prioritat, aquí tens un escenari habitual, que es dóna sovint.

Ha estat tractant de solucionar durant hores, ningú en els fòrums ha estat capaç d'ajudar, el problema sembla no estar contemplat en la documentació i probablement també se li estigui esgotant el temps. És hora d'enviar el problema al rastrejador. Després de tot aquest esforç, segur que sembla un problema crític. Per tant, seleccioneu un nivell de prioritat alt.

Què passa llavors? Algú del JBS va i el canvia a prioritat mitjana. Per què fan això? Significa que el seu problema no és important i no es tractarà? Que són gent dolenta a la qual no els importen els altres? Per descomptat que no. Simplement resulta que el grup de treball de desenvolupament té unes definicions bastant estrictes sobre els nivells de prioritat.

Definició de prioritats

Els problemes (bugs) són prioritzats segons les següents característiques:

Prioritat 1 → Alta/Crítica

La part troncal de Joomla no està funcionant en absolut. Parts significatives del codi font estan trencades, evitant el funcionament d'operacions clau. Possibles exemples serien l'inici de sessió, la instal·lació, els instal·ladors d'extensions, els errors javascript que impedeixen guardar o accions similars, etc. També inclou la generació d'errors fatals de PHP.

Prioritat 2 → Mitjana-alta/Major

Parts del codi font estan impedint el correcte funcionament de forma seriosa, o causant una pèrdua important en una funció concreta.

Prioritat 3 → Mitjana/Normal

Problemes que estan impedint un comportament anunciat, però l'aplicació segueix sent viable. Alguns exemples podrien ser; paràmetres que no funcionen com se suposa que ho haurien de fer, arxius d'idioma que no carreguen com es podria esperar, etc.

Prioritat 4 → Baixa/Minor

Pèrdua menor de funció i comportament molest en general. Pot incloure problemes poc comuns específics d'una plataforma o navegador concrets que encara poden ser tècnicament importants en aquests entorns, representen una minoria. També inclou cadenes de traducció que falten.

Prioritat 5 → Molt Baixa/Trivial

Problemes cosmètics, paraules mal lletrejades, objecte desalineat gràficament, problemes poc comuns amb paràmetres, etc.

Què vol dir això?

Primer de tot, si no és dins dels primers pocs dies després del llançament d'una nova versió i no implica un problema de seguretat, llevat que estigui utilitzant una subversió o una "nightly build" el més probable és que mai vegi o necessiti informar sobre una incidència de prioritat 1 (alta). Això és perquè si hi ha alguna incidència d'aquest tipus oberta a la base de codi, no hi haurà un nou llançament. De fet el mateix és aplicable per a les de prioritat 2 (mitjana alta). Una incidència de prioritat 1 real en una versió recent llançada és una cosa que desencadenaria una nova versió. Una incidència de prioritat 1 o 2 en una branca de la base de codi impediria que es produís un llançament programat. Això és greu, perquè cada nova versió conté moltes solucions a problemes i millores, de manera que no llançar impedeix a la major part de la comunitat obtenir-les. Forçar el llançament d'una nova versió no programada també és una cosa seriosa, ja que significa que el treball en altres coses s'atura mentre tots els esforços són posats en tenir llista aquesta nova versió.

L'única excepció seria si descobreix un problema de seguretat important, però el gestor d'incidències no és el lloc per informar sobre la majoria dels problemes de seguretat.

Això no vol dir que mai hagi incidències de prioritat 1 o 2. Una de prioritat 1 es pot desenvolupar (http://joomlacode.org/gf/project/joomla/tracker/?action=TrackerItemEdit&tracker_item_id=11225) en el codi font de Joomla! actual que es troba a Subversió. Subversió és on es realitzen tots els canvis al codi font.

De manera que, abans de decidir marcar una incidència com a prioritat 1 o 2, pensi si realment compleix totes aquestes coses.

La majoria de les incidències són de prioritat 3, mitjana. No obstant això, algunes són de prioritat 4 o 5. Significa això que si marca el seu incidència com a prioritat 4 o 5 no serà solucionada? En absolut. Si es tracta d'un problema fàcil de solucionar, especialment si proporciona un pegat o proposa codi per solucionar-ho, s'atendrà sobre la marxa. Alguns membres del JBS s'especialitzen informalment en problemes amb els idiomes o el CSS o altres temes que normalment es troben a les incidències de prioritat 4 o 5. De manera que no tingui la sensació que necessita marcar una incidència com a prioritat 3 perquè sigui atesa.