Cascading Style Sheet (CSS)

From Joomla! Documentation

Revision as of 14:35, 9 February 2015 by Bdimov (talk | contribs) (Created page with "==CSS в ядрото на Joomla!== Joomla предоставя в изходния си HTML код много класове и ID(class и id-attributes), които мо...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Other languages:
Bahasa Indonesia • ‎Deutsch • ‎English • ‎Kiswahili • ‎Nederlands • ‎Türkçe • ‎català • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎български • ‎русский • ‎हिन्दी • ‎中文(台灣)‎ • ‎日本語

Cascading style sheets или CSS се използват за контрол на представяне на някаква XHTML-страница. Например, CSS файл, най - често контролира шрифт, разстояния, цвят, графика, фон и други аспекти на външния вид на някои уеб страници. CSS позволява да се отдели на съдържанието на XHTML страници от нейния външен вид. В Joomla! CSS файлове (например, template.css) обикновено са част от определен шаблон,модел.

Вижте също: Шаблон, Page Class Suffix, Module Class Suffix


Допълнителна информация

Cascading Style Sheets (CSS) - това е най-широко използван език за програмиране в интернет. Той е стандартизиран от организацията World Wide Web Consortium(W3C) и може да се използва за стайлинг на всякакви XML документи, включително HTML, SVG и XUL.

Създаден е за да се разграничи по - лесно съдържанието на уеб-документи (написан в съответствие XML) от техния външен вид (написан в CSS). CSS може да бъде използван за определяне и настройка на почти всички представляващи на външния вид на документа аспекти, като например цвят, размер и вид на шрифта, посока на текст, размери и позиция елементи и така нататък.

CSS може също да се използва за подобряване на достъпността на уеб документи. Той също така предоставя механизъм за предоставяне на един и същ XML по различен начин, оптимизиран за различни устройства, например като четци, браузъри с гласов контрол, принтери и др.

CSS в ядрото на Joomla!

Joomla предоставя в изходния си HTML код много класове и ID(class и id-attributes), които могат да бъдат използвани за настройка на изходни данни чрез определяне на CSS за именно тези класове и ID.