Category

Управление на контрола на достъп

From Joomla! Documentation

Revision as of 10:02, 12 February 2015 by Bdimov (talk | contribs) (Created page with "bg")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Other languages:
Bahasa Indonesia • ‎Deutsch • ‎English • ‎Nederlands • ‎català • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎português • ‎português do Brasil • ‎български • ‎русский • ‎فارسی • ‎中文(台灣)‎ • ‎日本語


Access Control List или ACL, показва начина, по който на потребителите или системните процеси се предоставя достъп до обекти, колкото да може да се изпълнят необходимите операции за тези обекти. В случая с Joomla, има два отделни аспекта на ACL, които администраторите на сайта могат да контролират:

  • "'Кои потребители имат достъп до различните части на сайта?"' Например, ще се вижда ли дадено меню за даден потребител? Регистриран потребител е в състояние, но останалите потребители(нерегистрирани) - не. Може би, това меню е скрито за всички, с изключение на потребителите редактори и потребители с по-висш достъп.
  • "'Какъв вид работа (или дейност) даден потребител може да упражнява върху всеки конкретен обект?"' Например дали потребителят с права "Редактор" може да създава статии или може само да редактира съществуващи вече статии? Настройки на ACL позволяват създаването и редактирането или възможността да се правят промени в категорията на дадена статия, позволяване за добавяне на тагове, или някаква друга комбинация от права и достъп.

Прилагането на ACL в Joomla е значително променено във версия Joomla! 2.5, която за по - голяма гъвкавост предоставя групи и различни права към тях.


По-нататъшно четене

Туториали

This category currently contains no pages or media.