Category

Accessibilitat

From Joomla! Documentation

The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
This page is a translated version of the page Category:Accessibility and the translation is 100% complete.
Other languages:
Bahasa Indonesia • ‎Deutsch • ‎English • ‎Nederlands • ‎català • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎português do Brasil • ‎български • ‎русский • ‎فارسی • ‎日本語

D'acord amb Wikipedia, "L'accessibilitat o accessibilitat universal és el nivell en el qual totes les persones poden utilitzar un objecte, visitar un lloc o accedir a un servei, independentment de les seves capacitats tècniques, cognitives o físiques ". Es diu que una pàgina web és accessible quan Podeu utilitzar utilitzar per molts grups de persones en molts dispositius. Permetre a l'usuari ajustar la mida de la font i utilitzar el el marcatge semàntic per permetre als lectors de pantalla llegir la pàgina, són exemples d'accessibilitat.

This category currently contains no pages or media.