Chunk30

Ekran za pomoć u vezi alatne trake, ikona Edit

From Joomla! Documentation

Revision as of 04:21, 25 September 2017 by Limoo (talk | contribs) (Created page with "*'''Edit'''. Otvara ekran za editiranje izabranog {{{1|item}}}. Ako je označeno više {{{1|item}}} (kad je to moguće), otvara se samo prvi {{{1|item}}}. Ekran editiranja se...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Other languages:
Bahasa Indonesia • ‎Deutsch • ‎English • ‎Nederlands • ‎español • ‎français • ‎hrvatski • ‎português do Brasil
  • Edit. Otvara ekran za editiranje izabranog item. Ako je označeno više item (kad je to moguće), otvara se samo prvi item. Ekran editiranja se može otvoriti i klikom na ime item.