Chunk4x

Helpscherm kolomkop Aantal

From Joomla! Documentation

Revision as of 05:25, 7 July 2020 by MartijnM (talk | contribs) (Created page with "*'''#''' (standaard is 20). Toont het aantal weer te geven items op één pagain, standaard is 20 items. Indien er meer items zijn dan dit aantal kunnen de knopen voor paginan...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Other languages:
English • ‎Nederlands • ‎español
  • # (standaard is 20). Toont het aantal weer te geven items op één pagain, standaard is 20 items. Indien er meer items zijn dan dit aantal kunnen de knopen voor paginanavigatie onderaan de tabel gebruikt worden. (Start, Vorige, Volgende, Einde, en paginanummers) om te navigeren naar de pagina's.