Chunk

Котва

From Joomla! Documentation

The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
This page is a translated version of the page Chunk:Anchor and the translation is 100% complete.

Котва се създава с помощта на HTML тагове <a>. Тя позволява да поставите във вътрешността на някоя уеб страница хипер-връзка(или bookmark). В Joomla! можете да поставите котва в статия(например, с помощта на редактора на TinyMCE). Това ще Ви позволи да създадете връзка, която води директно към този параграф на този материал.

Изходния код на HTML котвите изглежда по следния начин:

<a name="my_anchor" title="Това е моята котва"></a>

. Вие можете да създадете връзка към котва в същата уеб-страници с помощта на HTML код

<a href="#my_anchor" ></a>

. След кликване на тази връзка, ще Ви отведе директно там, където е таг-а на тази котва.

Вие можете да създадете връзка на котва към друга страница с използване в края на URL знак # плюс името на тази котва. В горния пример ако URL-линк този материал е http://www.mysite.com/my_article.html, тогава можете да си създаде пряка хипер-връзка към тази котва на тази страница с URL връзки http://www.mysite.com/my_article.html#my_anchor.

Languages

Other languages:
Bahasa Indonesia • ‎Deutsch • ‎English • ‎Kiswahili • ‎Nederlands • ‎català • ‎dansk • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎svenska • ‎български • ‎русский • ‎العربية • ‎中文(台灣)‎ • ‎日本語