Actions

Chunk

Pagina class achtervoegsel

From Joomla! Documentation

Revision as of 13:38, 26 March 2014 by Arkomat (Talk | contribs)

Pagina Class achtervoegsel is een parameter in Joomla! Menu-items. Het kan ingesteld worden in het Menu-item [Bewerken] venster bij "Paginaweergave". Het instellen van deze parameter laat Joomla! ofwel een nieuwe CSS class toevoegen of de bestaande CSS class wijzigen van elementen voor deze specifieke Menu-item weergave.

Wanneer Joomla! een pagina genereert, wordt er automatisch een vooraf gedefinieerde CSS class toegevoegd om styling van de pagina toe te staan. Bijvoorbeeld, een pagina zou het volgende element kunnen hebben

<div class="componentheading">

Om een nieuwe class te maken, de parameter invoeren met een spatie ervoor. Bijvoorbeeld, het invoeren van een spatie plus "myNewClass" zal leiden tot een nieuwe CSS-class genaamd "myNewClass" en het zal worden ingevoegd als een class voor de elementen in dat Menu-Item. In het geval van het bovenstaande voorbeeld zal dit veranderd worden in

<div class="componentheading myNewClass">

Om de naam te wijzigen van een bestaande class, voer de parameter in zonder een spatie. Bijvoorbeeld, het invoeren van "_mySuffix" (zonder spatie) zorgt ervoor dat de HTML wordt veranderd naar

<div class="componentheading_mySuffix">

Over het algemeen is het aan te bevelen om een nieuw te maken class vooraf te laten gaan door een spatie. Op deze manier zal de CSS-styling voor deze component met de standaard class blijven werken. Een nieuwe class kan worden gebruikt om iedere gewenste styling toe te voegen aan dit component, zonder dat de al bestaande CSS-code aangepast hoeft te worden. Let op: iedere nieuwe class-naam moet uniek zijn om niet in conflict te komen met al bestaande class-namen.

Zie ook: : Gebruik van Class achtervoegsel, Gebruik van Pagina Class achtervoegsel in Template code

Languages

Other languages:
català • ‎dansk • ‎Deutsch • ‎English • ‎español • ‎français • ‎Bahasa Indonesia • ‎日本語 • ‎Nederlands • ‎русский • ‎svenska • ‎Kiswahili