Actions

Chunk

Patch

From Joomla! Documentation

Revision as of 13:22, 2 April 2014 by Arkomat (Talk | contribs)

De term patchbestand wordt gebruikt voor twee verschillende bestandstypes. De term patchbestand wordt soms gebruikt om te verwijzen naar archiefbestanden die het upgraden van de ene Joomlaversie naar de andere mogelijk maken (bijvoorbeeld, van versie 1.0.0 naar versie 1.0.7). Deze upgradebestanden worden ook wel aangeduid als upgradepakketten.

De andere betekenis voor een patch bestand is een bestand dat is gemaakt door de source-code versie controle software bijvoorbeeld, subversie van SVN, die wordt gebruikt voor de Joomla broncode. Dit type patch-bestand bevat instructies voor het wijzigen van de inhoud van een of meer broncodebestanden. De SVN software leest het patch bestand en kan dan automatisch de broncode van de bestanden herstellen.

Patchbestanden worden gebruikt door de Bug Squad om voorgestelde bug fixes te testen. Ze kunnen ook gebruikt worden om bij te dragen aan voorgestelde nieuwe functies in de in ontwikkeling zijnde versie. Voor meer informatie over de structuur van de SVN patchbestanden, lees Leer meer over patchbestanden.

Languages

Other languages:
български • ‎català • ‎dansk • ‎Deutsch • ‎English • ‎español • ‎français • ‎Bahasa Indonesia • ‎日本語 • ‎Nederlands • ‎português do Brasil • ‎русский • ‎svenska • ‎Kiswahili