Het kopiëren van een Joomla website

From Joomla! Documentation

Revision as of 09:42, 27 May 2019 by FuzzyBot (talk | contribs) (Updating to match new version of source page)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Nederlands • ‎español • ‎français
Handleiding
Een Joomla! website kopiëren


Het kopiëren van een Joomla! website bestaat uit twee delen: u moet de bestanden kopiëren en u moet de database kopiëren (waar de content opgeslagen is). Het kopiëren van de bestanden en van de database zijn twee verschillende acties, welke als eerste uitgevoerd wordt maakt niet zoveel uit. Als uw website regelmatig wordt geupdate en u moet de website offline zetten terwijl u de website kopieert dan wilt u waarschijnlijk de database kopie als laatste uitvoeren aangezien dit de downtime minimaliseert.

Kopiëren van een website (algemene wijze)

Akeeba

 • Akeeba Backup produceert een .jpa-bestand
 • Het .jpa-bestand bevat alle mappen/bestanden en de database-bestanden.
 • het .jpa-bestand bevat ook ook een installatiebestand.
 • kickstart.php (van Akeeba) pakt het .jpa-bestand uit
 • U moet dan het installatieprogramma uitvoeren en installeer uw Joomla! website als een gewone Joomla! installatie
 • Het installatieprogramma wijzigt de configuratie om het herstellen op een nieuwe locatie en vraagt om de nieuwe databasegegevens.

Nadat de database gecreëerd is voor je Joomla! installatie kan je Akeeba installeren, het kan van de Joomla extension directory gedownload worden. Er is een link met de volledige instructies beschikbaar.

Het kopiëren van de bestanden via FTP

Eén methode van het kopiëren van bestanden van een Joomla! installatie naar een andere kan door het gebruiken via een FTP programma. U download eerst de bestanden van de originele webserver en upload deze naar de locatie van de nieuwe webserver. Afhankelijk waar de kopie geplaatst wordt, de nieuwe locatie kan een andere map zijn op zelfde server, of het kan een nieuwe locatie zijn op een totaal nieuwe server. Er wordt, bij het kopiëren van een Joomla installatie op dezelfde server (bijvoorbeeld voor testdoeleinden), geadviseerd een subdomein te gebruiken in plaats van een submap. Dit voorkomt fouten en mogelijke problemen bij het samen draaien van installaties.

Het is belangrijk om de zelfde mappenstructuur aan te houden voor alle mappen en bestanden als deze van de eerste locatie naar de volgende worden gebracht. Gelukkig kunnen de FTP programma's dit automatisch afhandelen terwijl u een serie bestanden en mappen down- en upload. (Uw FTP-programma bevat hulpdocumentatie over FTP en hoe u dit programma kan gebruiken). Let op: wanneer u bestanden van de eerste locatie naar de tweede hebt verplaatst moet u mogelijk het configuratiebestand nog aanpassen om Joomla! op de nieuwe locatie werkend te krijgen.

In zeldzame gevallen kan er een bestand corrupt raken wanneer slechts een deel van het bestand succesvol via FTP verzonden is. Wanneer u vreemde of onverwachte fouten tegenkomt met de nieuwe Joomla!, na het kopiëren, kunt u proberen om de bestanden opnieuw te uploaden om dit te verhelpen.

Download bestanden van de server naar uw computer

 1. Gebruik een FTP programma (zoals b.v. FileZilla) om verbinding met de server te maken
 2. Selecteer de map die u wilt downloaden (meestal /public_html/ of /htdocs/).
 3. Klik rechts + selecteer de bestanden/mappen om te downloaden + of sleep de folder van de externe server en laat deze los op de lokale site.
 4. Het downloaden van de externe bestanden zal starten
 5. Nadat u de bestanden hebt gedownload, controleer dan de "Mislukte overdracht" om te kijken of er fouten zijn opgetreden.

Upload bestanden van uw computer naar een server

 1. Zorg ervoor dat de configuration.php de juiste instellingen bevat voor de server (in bijzonder: "localhost", "database", "database user", "database wachtwoord", "log_path", "tmp_path").
 2. Gebruik een FTP programma (zoals FileZilla) om een verbinding met de server te maken.
 3. Selecteer de map waarin u wilt uploaden (meestal naar /public_html of htdocs)
 4. Klik rechts + selecteer de bestanden/mappen die geupload moeten worden, of sleep de map van de "local site" naar de externe server en laat deze daar los.
 5. Het uploaden van de lokale bestanden naar de externe server zal gaan starten.
 6. Nadat u de bestanden hebt geupload, controleer dan de "Mislukte overdracht" om te kijken of er fouten zijn opgetreden.


Het kopiëren van de database met phpMyAdmin

De phpMyAdmin tool kan worden gebruikt voor het exporteren en importeren van een database, een eenvoudige manier om een kopie van een database met een andere naam te maken op een server.

Het exporteren van een kopie van een database naar uw computer

 1. Meldt u zich aan in de database die u wilt dupliceren met behulp van phpMyAdmin.
 2. Klik, aan linkerzijde van de pagina, op de naam van de database
 3. Selecteer de Exporteer tabblad.
 4. Selecteer de " Opslaan als bestand" optie.
 5. Klik op "Gaan"

Vervolgens zal u worden gevraagd waar het databasebestand op uw computer opgeslagen moet worden.

Het importeren van de kopie in een nieuwe database

U dient eerst een nieuwe, lege database op uw server aan te maken met behulp van het controlepaneel. Het moet als UTF8 (utf8_general_ci) ingedeeld zijn. Nadat de nieuwe database is aangemaakt:

 1. Log in op de nieuwe database met behulp van phpMyAdmin
 2. Klik, op linkerzijde van de pagina, op de naam van de database.
 3. Selecteer de "Importeer" tabblad.
 4. Klik op de "Bladeren" knop onder "Bestand importeren" en selecteer het databasebestand op uw computer.
 5. Klik "Gaan" om de database te importeren.
"'Tip:"' Als je een "Geen database geselecteerd' foutmelding krijgt komt dit waarschijnlijk omdat je vergeten bent om op de databasenaam te klikken in de kolom aan de linkerkant.

Wijzigen van configuration.php

Om Joomla op de nieuwe server aan het werk te krijgen moet er een aantal noodzakelijke aanpassingen gemaakt worden in het configuration.php bestand naar de parameters van de nieuwe serveromgeving. U moet de volgende parameters controleren/wijzigen:

	var $host = 'localhost'; // usually "localhost". If it's different for your server then your hosting provider should be able to tell you that.
	var $user = 'the_db_username';
	var $db = 'the_databasename';
	var $password = 'the_db_password';
    var $live_site = ''; // is usually empty.
    var $cookie_domain = ''; // Should be empty.

Joomla zal werken, zelfs als $log_path en $tmp_path niet correct zijn, hoewel er dan geen nieuwe extensies geïnstalleerd kunnen worden. Login in de backend van uw Joomla website.

Ga naar: Systeem  Systeeminformatie  Maprechten
Kijk naar de onderste 4 rijen:

cache (Cache Directory) Writable
administrator/cache (Cache Directory) Writable
/var/www/some/other/folder/example.com/logs/ (Log directory) Unwritable
/var/www/some/other/folder/example.com/tmp (Temp directory) Unwritable

Als de $log_path en $tmp_path op "Niet schrijfbaar" staan moet u deze waarden in de configuration.php wijzigen.

Gebruik de waarden van de "Cache map" zonder het "/cache/" deel en wijzig $log_path en $tmp_path naar:

  var $log_path = '/var/www/example.com/logs';
  var $tmp_path = '/var/www/example.com/tmp';

Als de Maprechten laat zien dat $log_path en $tmp_path Schrijfbaar" zijn dan moet u extensies kunnen installeren.


Het kopiëren van een website met behulp van SSH command line (methode voor geavanceerde gebruikers)

Het kopiëren van bestanden met behulp van een gecomprimeerd bestand

Het kopiëren van een groot aantal afzonderlijke bestanden via FTP kan soms onbetrouwbaar zijn. Als u command-line toegang heeft tot de bron- en bestemminglocaties dan kunt u een gecomprimeerd bestand met daarin alle bestanden van de bronlocatie aanmaken, dan kunt u dat ene bestand naar de bestemminglocatie verplaatsen, waar het kan worden gedecomprimeerd.

Het aanmaken van een archiefbestand

Op Unix-systemen (bijv. Linux) kunt u gebruik maken van het "gzip"' programma om .zip bestanden te maken, of het "tar"' programma voor .tar.gz of .tar.bz2 bestanden. Voor gedetailleerde instructies type man gzip' of man tar op de command line. Bijvoorbeeld,

tar cvfz joomlabackup.tar.gz /path-to-joomla

maakt een gzip gecomprimeerd bestand aan, met de naam "joomlabackup.tar.gz", die alle bestanden van uw Joomla! installatie bevat.

"'Belangrijke opmerking!"' U moet ervoor zorgen dat u NIET in de map staat waarvan u probeert een backup te maken wanneer u het tar commando gebruikt anders maakt u een eindeloze lus.

Het uitpakken van een archiefbestand

Nadat het archiefbestand is gekopieerd naar het nieuwe systeem kan deze worden uitgepakt. Gebruik hiervoor het equivalente commando die gebruikt is om het archiefpakket samen te stellen. Bijvoorbeeld, om het archiefbestand uit te pakken zoals gemaakt in het bovenstaande voorbeeld voer dan in

cd /path-to-joomla
tar xvfz joomlabackup.tar.gz

Als de gebruiker of de groep ID's niet identiek zijn tussen de bron- en bestemming-systemen moet de eigenaar van de bestanden gewijzigd worden die zojuist zijn uitgepakt. Bijvoorbeeld, onder Apache moet het volgende commando worden uitgevoerd:

cd /path-to-joomla
chown -R www-user:www-group *

zodat Apache de eigenaar is van de Joomla! bestanden.

"Vraag aan uw hosting voor de juiste groep- en gebruikersnamen, www-group en www-user op uw systeem."

Het kopiëren met MySQL database command line methode

Meestal voert u mysqldump uit om een kopie van de database te maken:

$ mysqldump -u user -p db-name > db-name.out

Kopieer het db-name.out bestand met behulp van sftp/ssh naar de mySQL-server:

$ scp db-name.out user@remote.box.com:/backup

Herstel de database de externe server (login via ssh):

$ mysql -u user -p db-name < db-name.out