DocType header voor templates

From Joomla! Documentation

Revision as of 07:40, 18 August 2015 by MartijnM (talk | contribs) (Created page with "Momenteel is de gedachte dat HTML5 gebruikt moet worden voor Joomla! templates.<br /> Stelt uw template in op html5 uitvoer:")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Other languages:
English • ‎Nederlands • ‎español • ‎français

Momenteel is de gedachte dat HTML5 gebruikt moet worden voor Joomla! templates.
Stelt uw template in op html5 uitvoer:

	$doc = JFactory::getDocument();
	$doc->setHtml5(true);

Aanbevolen DocTypes

De lijst van aanbevolen DocTypes voor verschillende omstandigheden:

  • HTML5: <!DOCTYPE html>


Referenties over DocTypes

Referenties aanbevolen DocTypes: