Help4.x

Difference between revisions of "Articles: Featured/nl"

From Joomla! Documentation

(Created page with "Inhoud - Speciale artikelen")
 
(Created page with "Selecteer een '''titel''' uit de lijst.")
 
(200 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 1: Line 1:
 
<noinclude><languages /></noinclude>
 
<noinclude><languages /></noinclude>
  
==Description==
+
==Beschrijving==
''Featured Articles'' are often displayed on the web site Home page but they may be in any page in the site created using a Menu Item with the 'Featured Articles' Menu Item Type.
 
  
The Featured Articles list is used to control the Article display order and, if necessary, to unfeature or unpublish selected articles.
+
Wordt gebruikt om te bepalen welke 'Speciale artikelen' getoond worden op de voorpagina en in welke volgorde ze getoond worden. De voorpagina is meestal de startpagina van de website, maar het kan iedere pagina op de site zijn.
  
==How to Access==
+
==Hoe toegang te krijgen==
*Select {{rarr|Content,Featured Articles}} from the Administrator menu.
 
  
==Screenshot==
+
{{rarr|Inhoud,Speciale artikelen}}
[[Image:Help-4x-Content-Featured-Articles-screen-en.png|800px]]
 
  
==Column Headers==
+
Om een artikel toe te voegen:
In the table containing Featured Articles, these are the different columns:
+
*Klik op de '''Nieuw''' werkbalk knop.
{{:Chunk4x:Help screen column header Checkbox/en}}
+
Om een artikel te bewerken:
{{:Chunk4x:Help screen column header Ordering/en}}
+
*Selecteer een '''titel''' uit de lijst.
{{:Chunk4x:Help screen column header Featured Articles/en}}
+
{{anchor|screenshot}}
{{:Chunk4x:Help screen column header Status Articles/en}}
 
{{:Chunk4x:Help screen column header Title/en}}
 
{{:Chunk4x:Help screen column header Access/en}}
 
{{:Chunk4x:Help screen column header Author/en}}
 
{{:Chunk4x:Help screen column header Associations/en}}
 
{{:Chunk4x:Help screen column header Language/en}}
 
{{:Chunk4x:Help screen column header Date/en}}
 
{{:Chunk4x:Help screen column header Hits/en}}
 
{{:Chunk4x:Help screen column header Id/en}}
 
  
 +
==Schermafbeelding==
 +
:[[File:Help-4x-Content-Featured-Articles-screen-nl.png|800px|none]]
  
==List Filters==
+
==Kolomkoppen==
 +
*'''Selectievakje'''. Vink dit vakje aan om één of meer artikelen te selecteren. Vink het vakje in de kolomkop aan om alle selectievakjes aan te vinken. Nadat één of meer vakjes zijn aangevinkt kan op een werkbalkknop geklikt worden om een actie uit te voeren op de geselecteerde artikelen.
 +
*{{anchor|ordering}}'''Volgorde'''. U kunt de volgorde van een artikel binnen een lijst als volgt veranderen:
 +
**Selecteer het volgorde icoon [[File:Help-4x-Ordering-colheader-icon.png|9px||volgorde icoon]] in de tabelkop om het het actieve volgorde item te maken. De volgorde iconen in iedere rij veranderen van licht naar donker grijs en de pijl verandert in een sleepsymbool als u eroverheen gaat.
 +
**Selecteer één van de volgorde iconen [[File:Help-4x-Ordering-colheader-grab-bar-icon.png|5px|||volgorde icon]] en sleep het naar boven of beneden om de positie van die rij in de lijst te veranderen. De items worden in de nieuwe volgorde binnen de positie getoond.
 +
**Bij de filter-opties kan een limiet worden ingesteld op de lijst van artikelen die gekoppeld zijn aan bijvoorbeeld een taal.
 +
*'''Speciaal'''. Click the icon to unfeature.
 +
*'''Status'''. Status van het artikel. Ga met de muis over het icoon voor informatie.
 +
*'''Titel'''. De naam van het artikel. Een artikel kan bewerkt worden door op de titel te klikken.
 +
*'''Toegang'''. Het [[Help4.x:Users:_Viewing_Access_Levels/nl|Toegangsniveau]] om het artikel te bekijken.
 +
*'''Auteur'''. Naam van de gebruiker die dit artikel gemaakt heeft.
 +
*'''Koppeling'''. Toont de geassocieerde artikelen. Klik op de taalcode om het artikel te openen. [[Help4.x:Multilingual_Associations/nl|Alleen meertaligheid.]]
 +
*'''Taal'''. Artikel taal, standaard is 'Alle'.
 +
*'''Aanmaakdatum'''. De datum waarop dit artikel gemaakt is.
 +
*'''Hits'''. Het aantal keren dat een artikel is bekeken.
 +
*'''ID'''. Een uniek identificatienummer voor dit artikel, men kan dit nummer niet veranderen. Als een nieuw artikel wordt aangemaakt, is dit veld '0' totdat het wordt opgeslagen.
  
'''Search bar.''' This is a common feature of most Lists. The layout is as shown below.  
+
==Lijst filters==
 +
'''Zoekbalk'''. Bovenaan de pagina vind je de zoekbalk, zoals in bovenstaande [[#screenshot|Screenshot]].
 +
*'''Zoeken op tekst'''. Voer een deel van de zoekterm in en klik op het zoekicoon. ''Hover'' (muis boven item) om een ''Tooltip'' te zien dat aangeeft welke velden doorzocht worden.{{-}}Om te '''Zoeken op ID''' geef je "id:x" op, waarbij "x" het item ID nummer is (bijvoorbeeld, "id:19").
 +
*'''Filteropties'''. Klik om de extra filters te tonen.
 +
*'''Wissen'''. Klik op Wissen om het filterveld schoon te maken en de lijst in zijn initiële status te zetten.
 +
*'''Sortering'''. Toont het huidige weergave volgorde veld. Er zijn 2 manieren om de volgorde aan te passen:
 +
**Selecteer uit de uitklaplijst. De volgorde kan oplopend of aflopend zijn.
 +
**Klik op een kolomkop.De kolomkop wisselt tussen een oplopend en aflopend volgorde.
 +
*'''Te tonen aantal'''. Toont het aantal artikelen in een lijst. Selecteer uit de uitklaplijst om het te tonen aantal te veranderen.{{-}}De standaard voor een site is '20' maar dit kan veranderd worden bij de [[Help4.x:Site_Global_Configuration/nl#defaultlistlimit|Algemene instellingen]].
  
:[[Image:Help-4x-colheader-filter-field-en.png]]
+
===Filter opties===
* '''Search by Text.''' Enter part of the search term and click the Search icon. The search may be of one or more fields. ''Hover'' to see a ''Tooltip'' indicating which fields will be searched. In some cases a different format is required. For Example, to '''Search by ID''' enter "id:xx", where "xx" is the item ID number (for example, "id:9").
 
* '''Filter Options.''' Click to display or hide the additional filters.
 
*'''Clear.''' Click to clear the Filter field and restore the list to its unfiltered state.
 
*'''Ordering.''' Shows the current table ordering field. Select from the drop down list to change the order or click a column heading. Ordering may be in ascending or descending order. The column heading toggles between ascending and descending order.
 
*'''Number to Display.''' Shows the number of items in a list. The default for a site is 20 but this may be changed in the global configuration. Select from the drop-down list to change the number displayed. If you select too many complex items they will be slow to deliver and display.
 
  
===Filter Options===
+
Bovenaan de pagina ziet u de filterbalk zoals in de [[#screenshot|afbeelding]] hierboven.
{{:Chunk4x:Help screen column header Select Status/en}}
+
*'''Selecteer status'''. Selecteer uit Verplaatst naar prullenbak / Gedepubliceerd / Gepubliceerd / Gearchiveerd / Alle.
{{:Chunk4x:Help screen column header Select Category/en}}
+
*'''Selecteer categorie'''. Selecteer uit de lijst met beschikbare categorieën.
{{:Chunk4x:Help screen column header Select Access/en}}
+
*'''Selecteer toegang'''. Selecteer uit de lijst met beschikbare weergave toegangsniveaus.
{{:Chunk4x:Help screen column header Select Author/en}}
+
*'''Selecteer auteur'''. Selecteer uit de lijst met beschikbare auteurs.
{{:Chunk4x:Help screen column header Select Language/en}}
+
*'''Selecteer taal'''. Selecteer uit de lijst met beschikbare talen.
{{:Chunk4x:Help screen column header Select Tags/en}}
+
*'''Selecteer tag'''. Selecteer uit de lijst met beschikbare tags.
{{:Chunk4x:Help screen column header Select Max Levels/en}}
+
*'''Selecteer max niveaus'''. Selecteer uit de lijst met beschikbare niveaus.
  
===Pagination===
+
===Paginatie===
{{Chunk4x:Help_screen_filters_Pagination/en}}
+
'''Paginabesturing'''. Als het aantal artikelen meer is dan een pagina, zie je een paginabesturing bij de onderkant van de pagina zoals in bovenstaande [[#screenshot|Screenshot]]. Het huidige paginanummer heeft een donkere achtergrond.
 +
*'''Begin'''. Klik om naar de eerste pagina te gaan.
 +
*'''Vorig'''. Klik om naar de voorafgaande pagina te gaan.
 +
*'''Paginanummers'''. Klik om naar de gewenste pagina te gaan.
 +
*'''Volgende'''. Klik om naar de volgende pagina te gaan.
 +
*'''Einde'''. Klik om naar de laatste pagina te gaan.
  
==Toolbar==
+
==Werkbalk==
  
At the top of the page you will see the toolbar shown in the Screenshot above. The functions are:
+
Bovenaan de pagina ziet u de werkbalk zoals in de [[#screenshot|afbeelding]] hierboven.
 +
*'''Nieuw'''. Opent het bewerk scherm om een nieuwe artikelen te maken.
 +
*'''Acties'''. Toont een lijst met acties voor geselecteerde artikelen. Vink een of meer artikelen aan om de lijst te activeren.
 +
**'''Publiceren'''. Maakt de geselecteerde artikelen beschikbaar voor de bezoekers van uw website.
 +
**'''Depubliceren'''. Maakt de geselecteerde artikelen niet beschikbaar voor de bezoekers van uw website.
 +
**'''Speciaal ongedaan maken'''. Verandert de status van een speciaal artikel naar normaal.
 +
**'''Archiveren'''. Verandert de status van één van de geselecteerde artikelen om aan te geven dat ze worden gearchiveerd. [[J4.x:How_to_Archive_an_Article/nl|Meer leren.]]
 +
**'''Inchecken'''. Checkt de geselecteerde artikelen in.
 +
**'''Prullenbak'''. Verandert de status van de selecteerde artikelen om aan te geven dat ze in de prullenbak zitten. [[J4.x:Deleting_an_Article/nl|Meer leren.]]
 +
*'''Opties'''. Opent het venster [[Help4.x:Articles:_Options/nl|Artikelen: Opties]].
 +
*'''Help'''. Opent dit helpscherm.
  
*'''New'''. Opens the editing screen to create a new article.
+
==Snelle tips==
 +
*Als Joomla geïnstalleerd is zonder voorbeeld inhoud, wordt automatisch de "Ongecategoriseerd" categorie aangemaakt.
 +
*Om weggegooide en gearchiveerde artikelen te zien, stel de status van het filter in op "Alle".
 +
*Om de volgorde van artikelen binnen een categorie te wijzigen, klik op de volgorde kolomkop om deze te sorteren. Ook is het gemakkelijker om de volgorde te zien als je filtert op de gewenste categorie.
  
*'''Actions:''' Reveals a list of actions for selected Items. Check one or more Item checkboxes to activate the list.
+
==Verwante informatie==
 +
{{:Chunk4x:Help_screen_related_Articles/nl}}
  
<ul>
+
{{Cathelp|4.0,4.1,4.2|Frontpage Manager Help Screens|Content Help Screens}}
*'''Transitions.''' If Workflows are enabled ...
 
 
 
*'''Publish'''. Makes the selected article available to visitors to your website.
 
 
 
*'''Unpublish.''' Makes the selected article unavailable to visitors to your website.
 
 
 
*'''Unfeature.''' Changes the status of featured articles to unfeatured. Works with one or multiple articles selected.
 
 
 
 
 
*'''Archive.''' Changes the status of the selected article to indicate that they are archived.  Archived article can be moved back to the published or unpublished state by selecting "Archived" in the Select Status filter and changing the status of the article to Published or Unpublished as preferred.
 
 
 
*'''Check-In'''. Checks-in the selected article. Works with one or multiple article selected.
 
 
 
*'''Trash'''. Changes the status of the selected article to indicate that they are trashed.  Trashed article can still be recovered by selecting "Trashed" in the Select Status filter and changing the status of the article to Published or Unpublished as preferred.  To permanently delete trashed article, select "Trashed" in the Select Status filter, select the article to be permanently deleted, then click the Empty Trash toolbar icon.
 
</ul>
 
 
 
*'''Options.''' Opens the Options window where settings such as default parameters can be edited.
 
 
 
*'''Help'''. Opens this help screen.
 
See [[S:MyLanguage/Help4.x:Components_Article_Manager_Options|Article Manager Options]] for more information.
 
 
 
==Quick Tips==
 
* Only the Articles that have already been added to the Front Page will display on this screen. Articles can be added to the Front Page in the [[S:MyLanguage/screen.content.15|Article Manager]] or when an Article is added or edited in [[S:MyLanguage/screen.content.edit.15|Article Manager - New/Edit]].
 
* You can control the number of columns, number of articles, and other features of the Front Page layout in the [[S:MyLanguage/screen.menus.edit.15#Front Page Blog Layout|Menu Item Manager - New/Edit - Front Page Blog Layout]].
 
 
 
==Related Information==
 
* To change the way Articles are displayed on the Front Page Layout: [[S:MyLanguage/screen.menus.edit.15#Front Page Blog Layout|Menu Item Manager - New/Edit - Front Page Blog Layout]]
 
* To work with Articles: [[S:MyLanguage/screen.content.15|Article Manager]]
 
* To work with Categories: [[S:MyLanguage/screen.categories.15|Category Manager]]
 
* To work with Users: [[S:MyLanguage/screen.users.15|User Manager]]
 
 
 
{{Cathelp|4.0|Frontpage Manager Help Screens|Content Help Screens}}
 

Latest revision as of 08:17, 17 October 2022

Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Nederlands • ‎español • ‎français • ‎português do Brasil • ‎русский

Beschrijving

Wordt gebruikt om te bepalen welke 'Speciale artikelen' getoond worden op de voorpagina en in welke volgorde ze getoond worden. De voorpagina is meestal de startpagina van de website, maar het kan iedere pagina op de site zijn.

Hoe toegang te krijgen

Inhoud  Speciale artikelen

Om een artikel toe te voegen:

 • Klik op de Nieuw werkbalk knop.

Om een artikel te bewerken:

 • Selecteer een titel uit de lijst.

Schermafbeelding

Help-4x-Content-Featured-Articles-screen-nl.png

Kolomkoppen

 • Selectievakje. Vink dit vakje aan om één of meer artikelen te selecteren. Vink het vakje in de kolomkop aan om alle selectievakjes aan te vinken. Nadat één of meer vakjes zijn aangevinkt kan op een werkbalkknop geklikt worden om een actie uit te voeren op de geselecteerde artikelen.
 • Volgorde. U kunt de volgorde van een artikel binnen een lijst als volgt veranderen:
  • Selecteer het volgorde icoon volgorde icoon in de tabelkop om het het actieve volgorde item te maken. De volgorde iconen in iedere rij veranderen van licht naar donker grijs en de pijl verandert in een sleepsymbool als u eroverheen gaat.
  • Selecteer één van de volgorde iconen volgorde icon en sleep het naar boven of beneden om de positie van die rij in de lijst te veranderen. De items worden in de nieuwe volgorde binnen de positie getoond.
  • Bij de filter-opties kan een limiet worden ingesteld op de lijst van artikelen die gekoppeld zijn aan bijvoorbeeld een taal.
 • Speciaal. Click the icon to unfeature.
 • Status. Status van het artikel. Ga met de muis over het icoon voor informatie.
 • Titel. De naam van het artikel. Een artikel kan bewerkt worden door op de titel te klikken.
 • Toegang. Het Toegangsniveau om het artikel te bekijken.
 • Auteur. Naam van de gebruiker die dit artikel gemaakt heeft.
 • Koppeling. Toont de geassocieerde artikelen. Klik op de taalcode om het artikel te openen. Alleen meertaligheid.
 • Taal. Artikel taal, standaard is 'Alle'.
 • Aanmaakdatum. De datum waarop dit artikel gemaakt is.
 • Hits. Het aantal keren dat een artikel is bekeken.
 • ID. Een uniek identificatienummer voor dit artikel, men kan dit nummer niet veranderen. Als een nieuw artikel wordt aangemaakt, is dit veld '0' totdat het wordt opgeslagen.

Lijst filters

Zoekbalk. Bovenaan de pagina vind je de zoekbalk, zoals in bovenstaande Screenshot.

 • Zoeken op tekst. Voer een deel van de zoekterm in en klik op het zoekicoon. Hover (muis boven item) om een Tooltip te zien dat aangeeft welke velden doorzocht worden.
  Om te Zoeken op ID geef je "id:x" op, waarbij "x" het item ID nummer is (bijvoorbeeld, "id:19").
 • Filteropties. Klik om de extra filters te tonen.
 • Wissen. Klik op Wissen om het filterveld schoon te maken en de lijst in zijn initiële status te zetten.
 • Sortering. Toont het huidige weergave volgorde veld. Er zijn 2 manieren om de volgorde aan te passen:
  • Selecteer uit de uitklaplijst. De volgorde kan oplopend of aflopend zijn.
  • Klik op een kolomkop.De kolomkop wisselt tussen een oplopend en aflopend volgorde.
 • Te tonen aantal. Toont het aantal artikelen in een lijst. Selecteer uit de uitklaplijst om het te tonen aantal te veranderen.
  De standaard voor een site is '20' maar dit kan veranderd worden bij de Algemene instellingen.

Filter opties

Bovenaan de pagina ziet u de filterbalk zoals in de afbeelding hierboven.

 • Selecteer status. Selecteer uit Verplaatst naar prullenbak / Gedepubliceerd / Gepubliceerd / Gearchiveerd / Alle.
 • Selecteer categorie. Selecteer uit de lijst met beschikbare categorieën.
 • Selecteer toegang. Selecteer uit de lijst met beschikbare weergave toegangsniveaus.
 • Selecteer auteur. Selecteer uit de lijst met beschikbare auteurs.
 • Selecteer taal. Selecteer uit de lijst met beschikbare talen.
 • Selecteer tag. Selecteer uit de lijst met beschikbare tags.
 • Selecteer max niveaus. Selecteer uit de lijst met beschikbare niveaus.

Paginatie

Paginabesturing. Als het aantal artikelen meer is dan een pagina, zie je een paginabesturing bij de onderkant van de pagina zoals in bovenstaande Screenshot. Het huidige paginanummer heeft een donkere achtergrond.

 • Begin. Klik om naar de eerste pagina te gaan.
 • Vorig. Klik om naar de voorafgaande pagina te gaan.
 • Paginanummers. Klik om naar de gewenste pagina te gaan.
 • Volgende. Klik om naar de volgende pagina te gaan.
 • Einde. Klik om naar de laatste pagina te gaan.

Werkbalk

Bovenaan de pagina ziet u de werkbalk zoals in de afbeelding hierboven.

 • Nieuw. Opent het bewerk scherm om een nieuwe artikelen te maken.
 • Acties. Toont een lijst met acties voor geselecteerde artikelen. Vink een of meer artikelen aan om de lijst te activeren.
  • Publiceren. Maakt de geselecteerde artikelen beschikbaar voor de bezoekers van uw website.
  • Depubliceren. Maakt de geselecteerde artikelen niet beschikbaar voor de bezoekers van uw website.
  • Speciaal ongedaan maken. Verandert de status van een speciaal artikel naar normaal.
  • Archiveren. Verandert de status van één van de geselecteerde artikelen om aan te geven dat ze worden gearchiveerd. Meer leren.
  • Inchecken. Checkt de geselecteerde artikelen in.
  • Prullenbak. Verandert de status van de selecteerde artikelen om aan te geven dat ze in de prullenbak zitten. Meer leren.
 • Opties. Opent het venster Artikelen: Opties.
 • Help. Opent dit helpscherm.

Snelle tips

 • Als Joomla geïnstalleerd is zonder voorbeeld inhoud, wordt automatisch de "Ongecategoriseerd" categorie aangemaakt.
 • Om weggegooide en gearchiveerde artikelen te zien, stel de status van het filter in op "Alle".
 • Om de volgorde van artikelen binnen een categorie te wijzigen, klik op de volgorde kolomkop om deze te sorteren. Ook is het gemakkelijker om de volgorde te zien als je filtert op de gewenste categorie.

Verwante informatie

 • Dit portaal brengt informatie specifiek gerelateerd aan Joomla 4 samen.
Verwante helpschermen Beschrijving
Artikelen: Opties Wordt gebruikt om de algemene standaards voor menu-items die artikelen tonen in te stellen. Deze standaard waarden worden gebruikt als 'Gebruik algemeen' wordt geselecteerd als optie in een artikel menu-item.
Artikelen De artikellijst wordt gebruikt om artikelen te vinden, speciaal te markeren, toe te voegen en te bewerken.
Artikelen: Bewerken Dit is waar je artikelen kunt toevoegen en bewerken. Je kunt ook categorie van een artikel selecteren en aangeven of het al de niet gepubliceerd is en of het op de voorpagina moet staan.
Artikelen: Speciale artikelen Wordt gebruikt om te bepalen welke 'Speciale artikelen' getoond worden op de voorpagina en in welke volgorde ze getoond worden.
Artikelen: Categorieën Categoriebeheer wordt gebruikt om categorieën te vinden, toe te voegen en te bewerken.
Menu's: Gearchiveerde artikel Het 'Gearchiveerde artikelen' menu-itemtype toont een aangepaste ;ijst met artikelen, gesorteerd op datum of titel. Gearchiveerde artikelen worden niet meer gepubliceerd maar zijn nog steeds op de site opgeslagen.
Menu's: Categorieblog Wordt gebruikt om artikelen in een bepaalde categorie in blog weergave te tonen. Regelt de introductie ofwel het leidende artikel, aanvullende artikelen met intro tekst en extra links naar meer artikelen.
Menu's: Categorielijst Wordt gebruikt om artikelen die tot een bepaalde categorie horen in een lijst weergave.
Menu's: Maak artikel Geeft gebruikers de mogelijkheid een artikel te verzenden. Dit is normaliter alleen beschikbaar voor gebruikers die ingelogd zijn op de voorkant van de website. Gebruikers moeten rechten hebben om artikelen aan te maken.
Menu's: Speciale artikelen Wordt gebruikt om alle artikelen te tonen die aangemerkt zijn als 'Speciaal'. Artikelen worden getoond in blog weergave.
Menu's: Lijst met alle categorieën in een artikel categoriestructuur Wordt gebruikt om een hiërarchische lijst met categorieën te tonen. Afhankelijk van de geselecteerde opties van deze weergave kunt u klikken op een categorietitel om de artikelen in die categorie te zien.
Menu's: Individueel artikel Wordt gebruikt om één artikel te tonen.