Help4.x

Difference between revisions of "Articles: Featured/nl"

From Joomla! Documentation

m
 
(128 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 2: Line 2:
  
 
==Beschrijving==
 
==Beschrijving==
''Speciale artikelen'' worden vaak getoond op de homepage van de website, maar ze kunnen op iedere pagina op de website gezet worden via het menu-item met het 'Speciale artikelen' Menu-item type.
 
  
De Speciale artikelen lijst wordt gebruikt om de te tonen volgorde van artikelen te beïnvloeden en, indien noodzakelijk, om geselecteerde artikelen te publiceren en te depubliceren.
+
Wordt gebruikt om te bepalen welke 'Speciale artikelen' getoond worden op de voorpagina en in welke volgorde ze getoond worden. De voorpagina is meestal de startpagina van de website, maar het kan iedere pagina op de site zijn.
  
 
==Hoe toegang te krijgen==
 
==Hoe toegang te krijgen==
*Selecteer {{rarr|Inhoud,Speciale artikelen}} vanuit het beheermenu.
+
 
 +
{{rarr|Inhoud,Speciale artikelen}}
 +
 
 +
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
 +
To add a Article:
 +
</div>
 +
*<span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">click the '''New''' toolbar button</span>
 +
<span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">To edit a Article:</span>
 +
*<span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">select a '''Title''' from the list</span>
 +
{{anchor|screenshot}}
  
 
==Schermafbeelding==
 
==Schermafbeelding==
[[Image:Help-4x-Content-Featured-Articles-screen-nl.png|800px]]
+
:[[File:Help-4x-Content-Featured-Articles-screen-nl.png|800px|none]]
  
 
==Kolomkoppen==
 
==Kolomkoppen==
In de tabel met speciale artikelen worden de volgende verschillende kolommen weergegeven.
+
*'''Selectievakje'''. Vink dit vakje aan om één of meer artikelen te selecteren. Vink het vakje in de kolomkop aan om alle selectievakjes aan te vinken. Nadat één of meer vakjes zijn aangevinkt kan op een werkbalkknop geklikt worden om een actie uit te voeren op de geselecteerde artikelen.
{{:Chunk4x:Help screen column header Checkbox/nl}}
+
*{{anchor|ordering}}'''Volgorde'''. U kunt de volgorde van een artikel binnen een lijst als volgt veranderen:
{{:Chunk4x:Help screen column header Ordering/nl}}
+
**Selecteer het volgorde icoon [[File:Help-4x-Ordering-colheader-icon.png|9px||volgorde icoon]] in de tabelkop om het het actieve volgorde item te maken. De volgorde iconen in iedere rij veranderen van licht naar donker grijs en de pijl verandert in een sleepsymbool als u eroverheen gaat.
{{:Chunk4x:Help screen column header Featured Articles/nl}}
+
**Selecteer één van de volgorde iconen [[File:Help-4x-Ordering-colheader-grab-bar-icon.png|5px|||volgorde icon]] en sleep het naar boven of beneden om de positie van die rij in de lijst te veranderen. De items worden in de nieuwe volgorde binnen de positie getoond.
{{:Chunk4x:Help screen column header Status Articles/nl}}
+
**Bij de filter-opties kan een limiet worden ingesteld op de lijst van artikelen die gekoppeld zijn aan bijvoorbeeld een taal.
{{:Chunk4x:Help screen column header Title/nl}}
+
*'''Speciaal'''. Click the icon to unfeature.
{{:Chunk4x:Help screen column header Access/nl}}
+
*'''Status'''. Status van het artikel. Ga met de muis over het icoon voor informatie.
{{:Chunk4x:Help screen column header Author/nl}}
+
*'''Titel'''. De naam van het artikel. Een artikel kan bewerkt worden door op de titel te klikken.
{{:Chunk4x:Help screen column header Associations/nl}}
+
*'''Toegang'''. Het [[Help4.x:Users:_Viewing_Access_Levels/nl|Toegangsniveau]] om het artikel te bekijken.
{{:Chunk4x:Help screen column header Language/nl}}
+
*'''Auteur'''. Naam van de gebruiker die dit artikel gemaakt heeft.
{{:Chunk4x:Help screen column header Date/nl}}
+
*'''Koppeling'''. Toont de geassocieerde artikelen. Klik op de taalcode om het artikel te openen. [[Help4.x:Multilingual_Associations/nl|Alleen meertaligheid.]]
{{:Chunk4x:Help screen column header Hits/nl}}
+
*'''Taal'''. Artikel taal, standaard is 'Alle'.
{{:Chunk4x:Help screen column header Id/nl}}
+
*'''Aanmaakdatum'''. De datum waarop dit artikel gemaakt is.
 +
*'''Hits'''. Het aantal keren dat een artikel is bekeken.
 +
*'''ID'''. Een uniek identificatienummer voor dit artikel, men kan dit nummer niet veranderen. Als een nieuw artikel wordt aangemaakt, is dit veld '0' totdat het wordt opgeslagen.
  
==Lijst filters==
+
==Lijst filters==  
 +
'''Zoekbalk'''. Bovenaan de pagina vind je de zoekbalk, zoals in bovenstaande [[#screenshot|Screenshot]].
 +
*'''Zoeken op tekst'''. Voer een deel van de zoekterm in en klik op het zoekicoon. ''Hover'' (muis boven item) om een ''Tooltip'' te zien dat aangeeft welke velden doorzocht worden.{{-}}Om te '''Zoeken op ID''' geef je "id:x" op, waarbij "x" het item ID nummer is (bijvoorbeeld, "id:19").
 +
*'''Filteropties'''. Klik om de extra filters te tonen.
 +
*'''Wissen'''. Klik op Wissen om het filterveld schoon te maken en de lijst in zijn initiële status te zetten.
 +
*'''Sortering'''. Toont het huidige weergave volgorde veld. Er zijn 2 manieren om de volgorde aan te passen:
 +
**Selecteer uit de uitklaplijst. De volgorde kan oplopend of aflopend zijn.
 +
**Klik op een kolomkop.De kolomkop wisselt tussen een oplopend en aflopend volgorde.
 +
*'''Te tonen aantal'''. Toont het aantal artikelen in een lijst. Selecteer uit de uitklaplijst om het te tonen aantal te veranderen.{{-}}De standaard voor een site is '20' maar dit kan veranderd worden bij de [[Help4.x:Site_Global_Configuration/nl#defaultlistlimit|Algemene instellingen]].
  
'''Zoekbalk.''' Dit is een algemene functie van de meeste overzichten. De weergave is zoals hieronder.
+
===Filter opties===
 
 
:[[Image:Help-4x-colheader-filter-field-nl.png]]
 
* '''Zoeken op tekst.''' Voer een deel van de zoekterm in en klik op het zoekicoon. Het zoeken kan een of meer velden omvatten. ''Hover'' (muis boven item) om een ''Tooltip'' te zien dat aangeeft welke velden doorzocht worden. In sommige gevallen is een afwijkend formaat verplicht. Bijvoorbeeld, bij '''Zoeken op ID''' geeft u op "id:xx", waarbij "xx" het item ID nummer is (bijvoorbeeld, "id:9").
 
* '''Filteropties.''' Klik om de extra filters te tonen of te verbergen.
 
*'''Wissen.''' om het filterveld te wissen en de lijst in zijn initiële status te zetten.
 
*'''Sortering.''' Toont het veld waarop de tabel nu gesorteerd is. Selecteer uit de uitklaplijst om de volgorde te veranderen of klik op een kolomkop . De sortering kan oplopend of aflopend zijn. De kolomkop wisselt tussen een oplopend en aflopende volgorde.
 
*'''Te tonen aantal.''' Toont het aantal items in een lijst. De standaard voor een site is 20 maar dit kan veranderd worden bij de Algemene instellingen. Selecteer uit de uitklaplijst om het te tonen aantal te veranderen. Als u te veel complexe items selecteert dan worden ze traag getoond.
 
  
===Filter opties===
+
Bovenaan de pagina ziet u de filterbalk zoals in de [[#screenshot|afbeelding]] hierboven.
{{:Chunk4x:Help screen column header Select Status/nl}}
+
*'''Selecteer status'''. Selecteer uit Verplaatst naar prullenbak / Gedepubliceerd / Gepubliceerd / Gearchiveerd / Alle.
{{:Chunk4x:Help screen column header Select Category/nl}}
+
*'''Selecteer categorie'''. Selecteer uit de lijst met beschikbare categorieën.
{{:Chunk4x:Help screen column header Select Access/nl}}
+
*'''Selecteer toegang'''. Selecteer uit de lijst met beschikbare weergave toegangsniveaus.
{{:Chunk4x:Help screen column header Select Author/nl}}
+
*'''Selecteer auteur'''. Selecteer uit de lijst met beschikbare auteurs.
{{:Chunk4x:Help screen column header Select Language/nl}}
+
*'''Selecteer taal'''. Selecteer uit de lijst met beschikbare talen.
{{:Chunk4x:Help screen column header Select Tags/nl}}
+
*'''Selecteer tag'''. Selecteer uit de lijst met beschikbare tags.
{{:Chunk4x:Help screen column header Select Max Levels/nl}}
+
*'''Selecteer max niveaus'''. Selecteer uit de lijst met beschikbare niveaus.
  
==Paginatie==
+
===Paginatie===
{{Chunk4x:Help_screen_filters_Pagination/nl}}
+
'''Paginabesturing'''. Als het aantal artikelen meer is dan een pagina, zie je een paginabesturing bij de onderkant van de pagina zoals in bovenstaande [[#screenshot|Screenshot]]. Het huidige paginanummer heeft een donkere achtergrond.
 +
*'''Begin'''. Klik om naar de eerste pagina te gaan.
 +
*'''Vorig'''. Klik om naar de voorafgaande pagina te gaan.
 +
*'''Paginanummers'''. Klik om naar de gewenste pagina te gaan.
 +
*'''Volgende'''. Klik om naar de volgende pagina te gaan.
 +
*'''Einde'''. Klik om naar de laatste pagina te gaan.
  
 
==Werkbalk==
 
==Werkbalk==
  
Bovenaan de pagina ziet u de werkbalk zoals in de afbeelding hierboven. De functies zijn.
+
Bovenaan de pagina ziet u de werkbalk zoals in de [[#screenshot|afbeelding]] hierboven.
 
+
*'''Nieuw'''. Opent het bewerk scherm om een nieuwe artikelen te maken.
*'''Nieuw'''. Opent het bewerk scherm om een nieuwe artikel te maken.
+
*'''Acties'''. Toont een lijst met acties voor geselecteerde artikelen. Vink een of meer artikelen aan om de lijst te activeren.
 
+
**'''Publiceren'''. Maakt de geselecteerde artikelen beschikbaar voor de bezoekers van uw website.
*'''Acties:''' Toont een lijst met acties voor geselecteerde items.. Vink een of meer items aan om de lijst te activeren.
+
**'''Depubliceren'''. Maakt de geselecteerde artikelen niet beschikbaar voor de bezoekers van uw website.
<ul>
+
**'''Speciaal ongedaan maken'''. Verandert de status van een speciaal artikel naar normaal.
*'''Transities.''' Als workflows is geativeerd ...
+
**'''Archiveren'''. Verandert de status van één van de geselecteerde artikelen om aan te geven dat ze worden gearchiveerd. [[J4.x:How_to_Archive_an_Article/nl|Meer leren.]]
 
+
**'''Inchecken'''. Checkt de geselecteerde artikelen in.
*'''Publiceren'''. Maakt de geselecteerde artikel beschikbaar voor de bezoekers van uw website.
+
**'''Prullenbak'''. Verandert de status van de selecteerde artikelen om aan te geven dat ze in de prullenbak zitten. [[J4.x:Deleting_an_Article/nl|Meer leren.]]
 
+
*'''Opties'''. Opent het venster [[Help4.x:Articles:_Options/nl|Artikelen: Opties]].
*'''Depubliceren.''' Maakt de geselecteerde artikel niet beschikbaar voor de bezoekers van uw website
 
 
 
*'''Speciaal ongedaan maken.''' Verandert de status van een speciaal artikel naar normaal. Werkt met één of meer geselecteerde artikelen.
 
 
 
*'''Archiveren.''' Verandert de status van één van de geselecteerde artikel om aan te geven dat ze worden gearchiveerd. Gearchiveerde artikel kunnen terug naar de gepubliceerde of gedepubliceerde status gebracht worden door ''Gearchiveerd'' te selecteren in het Selecteer status filter en de status van de artikel te wijzigen naar Gepubliceerd of Gedepubliceerd.
 
 
 
*'''Inchecken'''. Checkt de geselecteerde artikel in. Werkt bij één of meer artikel geselecteerd.
 
 
 
*'''Prullenbak'''. Verandert de status van de selecteerde artikel om aan te geven dat ze in de prullenbak zitten. artikel in de prullenbak kunnen hersteld worden door "Verplaatst naar prullenbak" te kiezen in het 'Selecteer status' zoekmiddel filter en de status van de artikel te veranderen in Gepubliceerd of Gedepubliceerd zoals gewenst. Selecteer, om naar de prullenbak verplaatste artikel te verwijderen, voor "Verplaatst naar prullenbak" in het Selecteer status filter, selecteer de artikel die definitief verwijderd moeten worden en klik daarna op het 'Prullenbak leegmaken' werkbalk icoon.
 
</ul>
 
 
 
*'''Opties.''' Opent het venster Opties, waar instellingen zoals de standaard parameters kunnen worden bewerkt.
 
 
 
 
*'''Help'''. Opent dit helpscherm.
 
*'''Help'''. Opent dit helpscherm.
Zie [[Help40:Articles:_Options/nl|Artikelbeheer opties]] voor meer informatie.
 
  
 
==Snelle tips==
 
==Snelle tips==
* U kunt het aantal kolommen, artikelen en andere functies van de startpagina weergave instellen via Menu-item - Startpagina blog weergave.
+
*Als Joomla geïnstalleerd is zonder voorbeeld inhoud, wordt automatisch de "Ongecategoriseerd" categorie aangemaakt.
 +
*Om weggegooide en gearchiveerde artikelen te zien, stel de status van het filter in op "Alle".
 +
*Om de volgorde van artikelen binnen een categorie te wijzigen, klik op de volgorde kolomkop om deze te sorteren. Ook is het gemakkelijker om de volgorde te zien als je filtert op de gewenste categorie.
 +
 
 +
==Verwante informatie==
 +
{{:Chunk4x:Help_screen_related_Articles/nl}}
  
{{Cathelp|4.0|Frontpage Manager Help Screens|Content Help Screens}}
+
{{Cathelp|4.0,4.1,4.2|Frontpage Manager Help Screens|Content Help Screens}}

Latest revision as of 04:32, 23 September 2022

Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Nederlands • ‎español • ‎français • ‎русский

Beschrijving

Wordt gebruikt om te bepalen welke 'Speciale artikelen' getoond worden op de voorpagina en in welke volgorde ze getoond worden. De voorpagina is meestal de startpagina van de website, maar het kan iedere pagina op de site zijn.

Hoe toegang te krijgen

Inhoud  Speciale artikelen

To add a Article:

 • click the New toolbar button

To edit a Article:

 • select a Title from the list

Schermafbeelding

Help-4x-Content-Featured-Articles-screen-nl.png

Kolomkoppen

 • Selectievakje. Vink dit vakje aan om één of meer artikelen te selecteren. Vink het vakje in de kolomkop aan om alle selectievakjes aan te vinken. Nadat één of meer vakjes zijn aangevinkt kan op een werkbalkknop geklikt worden om een actie uit te voeren op de geselecteerde artikelen.
 • Volgorde. U kunt de volgorde van een artikel binnen een lijst als volgt veranderen:
  • Selecteer het volgorde icoon volgorde icoon in de tabelkop om het het actieve volgorde item te maken. De volgorde iconen in iedere rij veranderen van licht naar donker grijs en de pijl verandert in een sleepsymbool als u eroverheen gaat.
  • Selecteer één van de volgorde iconen volgorde icon en sleep het naar boven of beneden om de positie van die rij in de lijst te veranderen. De items worden in de nieuwe volgorde binnen de positie getoond.
  • Bij de filter-opties kan een limiet worden ingesteld op de lijst van artikelen die gekoppeld zijn aan bijvoorbeeld een taal.
 • Speciaal. Click the icon to unfeature.
 • Status. Status van het artikel. Ga met de muis over het icoon voor informatie.
 • Titel. De naam van het artikel. Een artikel kan bewerkt worden door op de titel te klikken.
 • Toegang. Het Toegangsniveau om het artikel te bekijken.
 • Auteur. Naam van de gebruiker die dit artikel gemaakt heeft.
 • Koppeling. Toont de geassocieerde artikelen. Klik op de taalcode om het artikel te openen. Alleen meertaligheid.
 • Taal. Artikel taal, standaard is 'Alle'.
 • Aanmaakdatum. De datum waarop dit artikel gemaakt is.
 • Hits. Het aantal keren dat een artikel is bekeken.
 • ID. Een uniek identificatienummer voor dit artikel, men kan dit nummer niet veranderen. Als een nieuw artikel wordt aangemaakt, is dit veld '0' totdat het wordt opgeslagen.

Lijst filters

Zoekbalk. Bovenaan de pagina vind je de zoekbalk, zoals in bovenstaande Screenshot.

 • Zoeken op tekst. Voer een deel van de zoekterm in en klik op het zoekicoon. Hover (muis boven item) om een Tooltip te zien dat aangeeft welke velden doorzocht worden.
  Om te Zoeken op ID geef je "id:x" op, waarbij "x" het item ID nummer is (bijvoorbeeld, "id:19").
 • Filteropties. Klik om de extra filters te tonen.
 • Wissen. Klik op Wissen om het filterveld schoon te maken en de lijst in zijn initiële status te zetten.
 • Sortering. Toont het huidige weergave volgorde veld. Er zijn 2 manieren om de volgorde aan te passen:
  • Selecteer uit de uitklaplijst. De volgorde kan oplopend of aflopend zijn.
  • Klik op een kolomkop.De kolomkop wisselt tussen een oplopend en aflopend volgorde.
 • Te tonen aantal. Toont het aantal artikelen in een lijst. Selecteer uit de uitklaplijst om het te tonen aantal te veranderen.
  De standaard voor een site is '20' maar dit kan veranderd worden bij de Algemene instellingen.

Filter opties

Bovenaan de pagina ziet u de filterbalk zoals in de afbeelding hierboven.

 • Selecteer status. Selecteer uit Verplaatst naar prullenbak / Gedepubliceerd / Gepubliceerd / Gearchiveerd / Alle.
 • Selecteer categorie. Selecteer uit de lijst met beschikbare categorieën.
 • Selecteer toegang. Selecteer uit de lijst met beschikbare weergave toegangsniveaus.
 • Selecteer auteur. Selecteer uit de lijst met beschikbare auteurs.
 • Selecteer taal. Selecteer uit de lijst met beschikbare talen.
 • Selecteer tag. Selecteer uit de lijst met beschikbare tags.
 • Selecteer max niveaus. Selecteer uit de lijst met beschikbare niveaus.

Paginatie

Paginabesturing. Als het aantal artikelen meer is dan een pagina, zie je een paginabesturing bij de onderkant van de pagina zoals in bovenstaande Screenshot. Het huidige paginanummer heeft een donkere achtergrond.

 • Begin. Klik om naar de eerste pagina te gaan.
 • Vorig. Klik om naar de voorafgaande pagina te gaan.
 • Paginanummers. Klik om naar de gewenste pagina te gaan.
 • Volgende. Klik om naar de volgende pagina te gaan.
 • Einde. Klik om naar de laatste pagina te gaan.

Werkbalk

Bovenaan de pagina ziet u de werkbalk zoals in de afbeelding hierboven.

 • Nieuw. Opent het bewerk scherm om een nieuwe artikelen te maken.
 • Acties. Toont een lijst met acties voor geselecteerde artikelen. Vink een of meer artikelen aan om de lijst te activeren.
  • Publiceren. Maakt de geselecteerde artikelen beschikbaar voor de bezoekers van uw website.
  • Depubliceren. Maakt de geselecteerde artikelen niet beschikbaar voor de bezoekers van uw website.
  • Speciaal ongedaan maken. Verandert de status van een speciaal artikel naar normaal.
  • Archiveren. Verandert de status van één van de geselecteerde artikelen om aan te geven dat ze worden gearchiveerd. Meer leren.
  • Inchecken. Checkt de geselecteerde artikelen in.
  • Prullenbak. Verandert de status van de selecteerde artikelen om aan te geven dat ze in de prullenbak zitten. Meer leren.
 • Opties. Opent het venster Artikelen: Opties.
 • Help. Opent dit helpscherm.

Snelle tips

 • Als Joomla geïnstalleerd is zonder voorbeeld inhoud, wordt automatisch de "Ongecategoriseerd" categorie aangemaakt.
 • Om weggegooide en gearchiveerde artikelen te zien, stel de status van het filter in op "Alle".
 • Om de volgorde van artikelen binnen een categorie te wijzigen, klik op de volgorde kolomkop om deze te sorteren. Ook is het gemakkelijker om de volgorde te zien als je filtert op de gewenste categorie.

Verwante informatie

 • Dit portaal brengt informatie specifiek gerelateerd aan Joomla 4 samen.
Verwante helpschermen Beschrijving
Artikelen: Opties Wordt gebruikt om de algemene standaards voor menu-items die artikelen tonen in te stellen. Deze standaard waarden worden gebruikt als 'Gebruik algemeen' wordt geselecteerd als optie in een artikel menu-item.
Artikelen De artikellijst wordt gebruikt om artikelen te vinden, speciaal te markeren, toe te voegen en te bewerken.
Artikelen: Bewerken Dit is waar je artikelen kunt toevoegen en bewerken. Je kunt ook categorie van een artikel selecteren en aangeven of het al de niet gepubliceerd is en of het op de voorpagina moet staan.
Artikelen: Speciale artikelen Wordt gebruikt om te bepalen welke 'Speciale artikelen' getoond worden op de voorpagina en in welke volgorde ze getoond worden.
Artikelen: Categorieën Categoriebeheer wordt gebruikt om categorieën te vinden, toe te voegen en te bewerken.
Menu's: Gearchiveerde artikel Het 'Gearchiveerde artikelen' menu-itemtype toont een aangepaste ;ijst met artikelen, gesorteerd op datum of titel. Gearchiveerde artikelen worden niet meer gepubliceerd maar zijn nog steeds op de site opgeslagen.
Menu's: Categorieblog Wordt gebruikt om artikelen in een bepaalde categorie in blog weergave te tonen. Regelt de introductie ofwel het leidende artikel, aanvullende artikelen met intro tekst en extra links naar meer artikelen.
Menu's: Categorielijst Wordt gebruikt om artikelen die tot een bepaalde categorie horen in een lijst weergave.
Menu's: Maak artikel Geeft gebruikers de mogelijkheid een artikel te verzenden. Dit is normaliter alleen beschikbaar voor gebruikers die ingelogd zijn op de voorkant van de website. Gebruikers moeten rechten hebben om artikelen aan te maken.
Menu's: Speciale artikelen Wordt gebruikt om alle artikelen te tonen die aangemerkt zijn als 'Speciaal'. Artikelen worden getoond in blog weergave.
Menu's: Lijst met alle categorieën in een artikel categoriestructuur Wordt gebruikt om een hiërarchische lijst met categorieën te tonen. Afhankelijk van de geselecteerde opties van deze weergave kunt u klikken op een categorietitel om de artikelen in die categorie te zien.
Menu's: Individueel artikel Wordt gebruikt om één artikel te tonen.