Help4.x

Difference between revisions of "Articles: Options/nl"

From Joomla! Documentation

(Created page with "'''Workflow'''")
 
(428 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 1: Line 1:
{{underconstruction}}
 
 
<noinclude><languages /></noinclude>
 
<noinclude><languages /></noinclude>
  
Line 11: Line 10:
  
 
==Hoe toegang te krijgen==
 
==Hoe toegang te krijgen==
*Selecteer {{rarr|Inhoud,Artikelen}} vanuit het beheermenu. Daarna...
+
 
**Selecteer de '''Opties''' knop in de werkbalk.
+
{{rarr|Inhoud,Artikelen}}
 +
*Klik de '''Opties''' werkbalk knop.
 
{{anchor|screenshot}}
 
{{anchor|screenshot}}
 +
 
==Schermafbeelding==
 
==Schermafbeelding==
:[[File:Help-4x-Content-Article-Manager-Options-screen-nl.png|800px]]
+
:[[File:Help-4x-Content-Article-Manager-Options-screen-nl.png|800px|none]]
  
 
==Formulier velden==
 
==Formulier velden==
  
===Artikel tabblad===
+
===Artikel===
  
<div class="mw-translate-fuzzy">
+
Opties gebruikt in artikelen en de menu-items [[Help4.x:Menu_Item:_Category_Blog/nl#options|Blog]], [[Help4.x:Menu_Item:_Category_List/nl#options|Lijst]], [[Help4.x:Menu_Item:_Featured_Articles/nl#options|Speciale Artikelen]], [[Help4.x:Menu_Item:_List_All_Categories/nl#options|Lijst met alle Categorieën]] en [[Help4.x:Menu_Item:_Single_Article/nl#options|Enkel artikel]].
Artikelen in enkelvoudige artikel of blog weergave.
 
</div>
 
  
 
'''Weergave'''
 
'''Weergave'''
*<div class="mw-translate-fuzzy">
+
*'''Kies een weergave'''. Selecteer de standaard waarde Enkel artikel menu-items.
'''Kies een weergave'''. Als u een alternatieve weergave voor artikelen heeft gedefinieerd, kunt u één van deze weergaven selecteren uit de lijst om deze als standaard weergave te gebruiken voor Individueel Artikel menu-items.
+
*'''Titel'''. Toon de titel van het artikel.
</div>
 
*'''Titel'''. Toon of verberg de titel van het artikel.
 
 
*'''Gelinkte titels'''. Of de titel van het artikel wel of niet een link moet zijn naar een Individueel Artikel menu-item voor het artikel.
 
*'''Gelinkte titels'''. Of de titel van het artikel wel of niet een link moet zijn naar een Individueel Artikel menu-item voor het artikel.
*<div class="mw-translate-fuzzy">
+
*'''Introtekst'''.
'''Introtekst'''. Toon of verberg een Artikel Intro Tekst als de 'Lees meer...' link is gebruikt. Intro Tekst is het deel van het Artikel voor een 'Lees meer...' breekpunt. Als voor deze parameter is gekozen voor 'Toon', dan zal wanneer de Gebruiker op de 'Lees meer...' link klikt, het hele artikel worden weergegeven, inclusief de Intro Tekst. Als deze parameter op 'Verberg' staat, dan zal wanneer de Gebruiker op de 'Lees meer...' link klikt, alleen het deel van het Artikel na de 'Lees meer...' link worden weergegeven.
+
**Toon: De Introtekst van het artikel wordt getoond als men naar het artikel gaat.
</div>
+
**Verberg: Alleen het deel van het artikel na de 'Lees meer' wordt getoond.
**<span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Show: The Intro Text of the article will show when you drill down to the article.</span>
+
*'''Positie van artikelinformatie'''.
**<span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Hide: Only the part of the article after the Read More break will show.</span>
+
**Boven: Plaatst het artikel-informatieblok boven de tekst.
*<div class="mw-translate-fuzzy">
+
**Onder: Plaatst het artikel-informatieblok boven de tekst.
'''Positie van artikelinformatie'''. (Boven/Onder/Verdelen) Plaatst het artikel informatie blok boven of onder de tekst of verdeelt het in twee gescheiden blokken, één boven de tekst en de andere onder de tekst.
+
**Verdelen: Splitst het artikel-informatieblok in 2 aparte blokken. Eén boven en de ander onder de tekst.
</div>
+
*'''Titel artikelinformatie'''. Toont 'Details' boven het artikelinformatie gedeelte.
**<span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Above: Puts the article information block above the text.</span>
 
**<span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Below: Puts the article information block below the text.</span>
 
**<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
 
Split: Splits the article information block into 2 separate blocks. One block is above and the other is below the text.
 
</div>
 
*<div class="mw-translate-fuzzy">
 
'''Titel artikelinformatie'''. Toon of verberg de artikel informatie titel.
 
</div>
 
 
'''Categorie'''
 
'''Categorie'''
*<div class="mw-translate-fuzzy">
+
*'''Categorie'''. Toont de categorietitel van een artikel.
'''Categorie'''. Toon of verberg de titel van de categorie van het artikel.
+
**'''Link categorie'''. Toont de titel als link naar die categorie.{{-}}Let op: Dit kan ingesteld worden op óf een Blog óf een lijst weergave met de [[Help4.x:Articles:_Options/nl#choosealayout|Kies een weergave]] optie op het categorie tabblad.
</div>
+
*'''Hoofdcategorie'''. Toont de titel van de hoofdcategorie van een artikel.
*<div class="mw-translate-fuzzy">
+
**'''Link bovenliggende categorie'''. Toont de titel als link naar die categorie.{{-}}Let op: Dit kan ingesteld worden op óf een Blog óf een lijst weergave met de [[Help4.x:Articles:_Options/nl#choosealayout|Kies een weergave]] optie op het categorie tabblad.
'''Link categorie''' Als de titel van de categorie wordt weergegeven, toon deze wel of niet als een link naar een Categorie menu-item voor de categorie. Opmerking: u kunt dit instellen op een blog of lijst weergave met de "Alternatieve weergave" optie in de Categorie Opties.
 
</div>{{-}}<span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Note: You can set this to be either a blog or list layout with the [[S:MyLanguage/Help4.x:Articles:_Options{{#translation:}}#choosealayout|Choose a Layout]] option in the Category Tab.</span>
 
*<div class="mw-translate-fuzzy">
 
'''Hoofdcategorie'''. Toon of verberg de titel van de hoofdcategorie (de bovenliggende categorie) van de artikel categorie. Deze optie is aanwezig voor terugwaartse compatibiliteit met de rol van de Secties in Joomla versie 1.5.
 
</div>
 
*<div class="mw-translate-fuzzy">
 
'''Link bovenliggende categorie'''. Als de bovenliggende categorie wordt weergegeven, laat deze dan wel of niet zien als een link naar een Categorie menu-item voor de categorie. Opmerking: u kunt dit instellen op een blog of lijst lay-out met de "Alternatieve weergave" optie in de Categorie Opties.
 
</div>{{-}}<span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Note: You can set this to be either a blog or list layout with the [[S:MyLanguage/Help4.x:Articles:_Options{{#translation:}}#choosealayout|Choose a Layout]] option in the Category Tab.</span>
 
 
'''Associaties'''
 
'''Associaties'''
*<div class="mw-translate-fuzzy">
+
*'''Associaties'''. Toont de geassocieerde vlaggen of taalcodes. [[Help4.x:Multilingual_Associations/nl|Alleen meertaligheid.]]
'''Associaties'''. Toon of verberg de gekoppelde artikelvlaggen of URL taalcode (alleen bij meertaligheid).
+
**'''Gebruik afbeeldingen van vlaggen'''. Toon taalkeuze als afbeeldingsvlag.
</div> <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">[[S:MyLanguage/Help4.x:Multilingual_Associations{{#translation:}}|Multilingual only.]]</span>
 
*'''Gebruik afbeeldingen van vlaggen'''. Toon taalkeuze als afbeeldingsvlag.
 
 
'''Auteur'''
 
'''Auteur'''
*<div class="mw-translate-fuzzy">
+
*'''Auteur'''. Toont de auteur van een artikel.
'''Auteur'''. Toon of verberg de auteur van het artikel.
+
**'''Link naar de contactpagina van de auteur'''. Toont het als link naar een contactpersonen weergave van die auteur.{{-}}Let op: De auteur moet [[Help4.x:Contacts:_Edit/nl|als contactpersoon ingesteld]] zijn. Een link zal ook niet zichtbaar zijn als er een [[Help4.x:Articles:_Edit/nl#createdbyalias|Auteur alias]] waarde voor het artikel is.
</div>
 
*<div class="mw-translate-fuzzy">
 
'''Link naar de contactpagina van de auteur'''. Als de auteur wordt weergegeven, laat deze dan wel of niet zien als een link naar de Joomla-gebruiker. Let op alleen een link getoond wordt als er sprake is van een koppeling met een Contact voor deze gebruiker. Ook wordt een link niet weergegeven indien er een Auteur Alias is ingevoerd voor het artikel.
 
</div>{{-}}<span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Note: The author must be set up as a [[S:MyLanguage/Help4.x:Contacts:_New_or_Edit{{#translation:}}|Contact]].</span> <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Also, a link will not show if there is an [[S:MyLanguage/Help4.x:Articles:_Edit{{#translation:}}#createdbyalias|Author Alias]] value for the article.</span>
 
 
'''Datum'''
 
'''Datum'''
*<div class="mw-translate-fuzzy">
+
*'''Aanmaakdatum'''. Toont de aanmaakdatum van een artikel.
'''Aanmaakdatum'''. Toon of verberg de datum waarop het artikel is aangemaakt.
+
*'''Aanpassingsdatum'''. Toont de aanpassingsdatum van een artikel.
</div>
+
*'''Publicatiedatum'''. Toont de publicatiedatum van een artikel.
*<div class="mw-translate-fuzzy">
 
'''Aanpassingsdatum'''. Toon of verberg de datum waarop het artikel voor het laatst is gewijzigd.
 
</div>
 
*<div class="mw-translate-fuzzy">
 
'''Publicatiedatum'''. Toon of verberg de publicatiedatum van het artikel.
 
</div>
 
 
'''Opties'''
 
'''Opties'''
*<div class="mw-translate-fuzzy">
+
*'''Navigatie'''. Toont een navigatie link 'vorige' of 'volgende' indien door artikelen gebladerd wordt.
'''Navigatie'''. Het tonen of verbergen van een navigatie-koppeling (bijv., Volgende, Vorige) tussen de artikelen.
+
*'''"Lees meer" link'''. Toont de "Lees Meer..." link om het deel van het artikel voor het "Lees Meer..." breekpunt te splitsen van de rest van het Artikel.
</div>
+
*'''Titel in Lees meer'''.
*<div class="mw-translate-fuzzy">
+
**Toon: De artikel titel is deel van de 'Lees meer' link. De link zal zijn in het formaat "Lees meer: [article title]".
'''"Lees meer" link'''. Al dan niet weergeven van de "Lees Meer..." link om het deel van het artikel voor het "Lees Meer..." breekpunt te splitsen van de rest van het Artikel.
+
**Verberg: De link zal zijn "Lees meer".
</div>
+
*'''Lees meer limiet (tekens)'''. Het maximale aantal tekens van de titel dat wordt gebruikt.{{-}}Let op: Dit kan voorkomen dat de 'Lees meer' tekst enorm lang wordt als het artikel een erg lange titel heeft.
*<div class="mw-translate-fuzzy">
+
*'''Tags'''. Toon de tags voor elk artikel.
'''Titel in Lees meer'''. Al dan niet weergeven van de titel van het artikel als onderdeel van de Lees Meer link. Indien ingesteld op het Weergeven van de Lees Meer link zal de link in het formaat "Lees Meer: <artikel titel>" worden getoond. Indien ingesteld op Verbergen, zal de Lees Meer link getoond worden als "Lees meer...".
+
----
</div>
+
*'''Hits bijhouden'''. Sla het aantal keer dat het artikel bekeken is op.
**<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
+
*'''Hits'''. Toon het aantal keren dat een artikel getoond is aan gebruikers.
Show: The article title is part of the Read More link. The link will be in the format "Read More: [article title]".
 
</div>
 
**<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
 
Hide: The link will be "Read more".
 
</div>
 
*<div class="mw-translate-fuzzy">
 
'''Lees meer limiet (tekens)'''. Als de titel is opgenomen in de lees-meer tekst, zal het maximale aantal tekens van de titel worden ingesteld op de waarde van dit veld. Dit kan voorkomen dat de lees-meer tekst overdreven lang wordt als het artikel een zeer lange titel heeft.
 
</div>{{-}}<span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Note: This can prevent the Read More text to become excessively long if the article has a very long title.</span>
 
*<div class="mw-translate-fuzzy">
 
'''Tags'''. Weergeven of Verbergen van de tags voor elk artikel.
 
</div>
 
*<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
 
'''Record Hits'''. Record the number of times the article has been viewed.
 
</div>
 
*<div class="mw-translate-fuzzy">
 
'''Hits'''. Toon of verberg het aantal keer dat het artikel is bekeken (de zogenaamde hits).
 
</div>
 
 
*'''Niet-toegestane links'''.
 
*'''Niet-toegestane links'''.
**<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
+
**Ja: De Introtekst voor beperkte artikelen wordt getoond. Klikken op de 'Lees meer' link heeft tot gevolg dat gebruikers in moeten loggen om de inhoud van het artikel te zien.
Yes: The Intro Text for restricted articles will show. Clicking on the Read more link will require users to log in to view the full article content.
+
**Nee: Artikelen die de gebruiker niet mag zien (gebaseerd op de weergave rechten van het artikel) worden niet getoond.
</div>
 
**<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
 
No: Articles that the user is not authorised to view (based on the viewing access level for the article) will not show.
 
</div>
 
 
*'''Positionering van de links'''.
 
*'''Positionering van de links'''.
**<span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Above: Links are shown above the content.</span>
+
**Boven: Links worden boven de inhoud getoond.
**<span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Below: Links are shown below the content.</span>
+
**Onder: Links worden onder de inhoud getoond.
 
+
{{anchor|editinglayout}}
===Bewerkingsweergave tabblad===
+
===Bewerkingsweergave===
  
<div class="mw-translate-fuzzy">
+
Optie van de artikel bewerk pagina.
Website artikel toevoegen/bewerken weergave.
 
</div>
 
 
:[[File:Help-4x-Content-Article-Manager-Options-editing-layout-subscreen-nl.png|600px]]
 
:[[File:Help-4x-Content-Article-Manager-Options-editing-layout-subscreen-nl.png|600px]]
*<div class="mw-translate-fuzzy">
+
*'''Gebruik captcha voor verzenden'''. Selecteer de [[Chunk4x:Extensions_Plugin_Manager_Edit_CAPTCHA_Group/nl|captcha plugin]] die gebruikt zal worden voor het artikel verzendformulier. Zorg dat er een captcha plugin is geselecteerd bij de [[Help4.x:Site_Global_Configuration/nl#captcha|Algemene instellingen]] wanneer 'Gebruik algemeen' is geselecteerd.
'''Gebruik captcha voor verzenden'''. Selecteer de captcha plugin die gebruikt zal worden voor het artikel verzendformulier. U kunt verplichte informatie voor uw captcha plugin invullen in pluginbeheer. Zorg dat er een captcha plugin is geselecteerd bij de algemene instellingen wanneer 'Gebruik algemeen' is geselecteerd.
+
*'''Publicatie opties'''. Verberg het [[Help4.x:Articles:_Edit/nl#publishing|Publicatie opties tabblad]] in het beheergedeelte tijden het bewerken van artikelen. Dit betekent dat gebruikers aan de beheerkant niet in staat zijn de velden in dit tabblad te bewerken . Deze velden worden altijd op hun standaard waarde gezet.
</div>
+
*'''Artikel opties'''. Verberg het [[Help4.x:Articles:_Edit/nl#options|Artikel opties tabblad]] in in het beheerdeel tijdens het bewerken van artikelen. Dit betekent dat gebruikers in het beheergedeelte niet in staat zijn de velden op dit tabblad te bewerken. Deze velden worden altijd op hun standaard waarde gezet.
*<div class="mw-translate-fuzzy">
+
*'''Schermopties bewerken'''. Verberg het [[Help4.x:Articles:_Edit/nl#configureeditscreen|Instellingen bewerkscherm tabblad]] bij het bewerken van artikelen.
'''Publicatie opties'''. Indien Nee, dan wordt het Publicatie optie tabblad op dit scherm ([[Help40:Articles:_Edit/nl|Artikelbeheer: Toevoegen/Bewerken scherm]]) niet getoond. Dit betekent dat gebruikers aan de beheerkant niet in staat zijn de velden 'Aangemaakt door', 'Aangemaakt door alias', 'Aanmaakdatum', 'Start publiceren' of 'Beëindig publiceren' te bewerken . Deze velden worden altijd op hun standaard waarde gezet.
+
*'''Artikelrechten'''. Verberg het [[Help4.x:Articles:_Edit/nl#permissions|Rechten tabblad]] bij het bewerken van artikelen.
</div>
+
*'''Meertaligheid associaties'''. Verberg het [[Help4.x:Articles:_Edit/nl#associations|Associaties tabblad]]  bij het bewerken van artikelen.
*<div class="mw-translate-fuzzy">
+
*'''Versies inschakelen'''. Sla versie historie voor artikelen en categorieën op.
'''Artikel opties'''. Indien Nee, dan wordt het artikel opties tabblad in dit scherm ([[Help40:Articles:_Edit/nl|Artikelbeheer: Toevoegen/Bewerken scherm]]) niet getoond. Dit betekent dat gebruikers in het beheergedeelte niet in staat zijn de velden op dit tabblad te bewerken. Deze velden worden altijd op hun standaard waarde gezet.
+
*'''Maximum aantal versies'''. Het maximum aantal versies dat opgeslagen wordt voor een artikel of categorie. Als een artikel of categorie opgeslagen wordt en het maximum aantal bereikt bereikt is, zal de oudste versie automatisch verwijderd worden. Indien op "0", zullen versies nooit automatisch verwijderd worden. [[Help4.x:Components_Version_History/nl|Meer leren.]]
</div>
+
*'''Afbeeldingen en links - website'''. Verberg de afbeeldingen en links op het bewerkscherm van het artikel op de website.
*<div class="mw-translate-fuzzy">
+
*'''Afbeeldingen en links - beheergedeelte'''. Verberg het [[Help4.x:Articles:_Edit/nl#imagesandlinks|Afbeeldingen en links tabblad]] in het beheerdeel bij het bewerken van artikelen.  
'''Schermopties bewerken'''. Of al dan niet het ''Instellingen bewerkscherm'' tabblad getoond moet worden bij het bewerken van artikelen.
+
----
</div>
 
*<div class="mw-translate-fuzzy">
 
'''Artikelrechten'''. Of al dan niet het ''Rechten'' tabblad getoond moet worden bij het bewerken van artikelen.
 
</div>
 
*<div class="mw-translate-fuzzy">
 
'''Meertaligheid associaties''' Of al dan niet het ''Associaties'' tabblad getoond moet worden bij het bewerken van artikelen.
 
</div>
 
*<div class="mw-translate-fuzzy">
 
'''Versies inschakelen'''. Of wel of niet versie historie voor deze component moet worden opgeslagen. Indien Nee, versie historie zal niet worden opgeslagen voor component items of voor de categorieën van deze component.
 
</div>
 
*<div class="mw-translate-fuzzy">
 
'''Maximum aantal versies'''. Het maximum aantal versies dat opgeslagen wordt voor een item. Als een item opgeslagen wordt en het maximum aantal bereikt bereikt is, zal de oudste versie automatisch verwijderd worden. Indien op 0, zullen versies nooit automatisch verwijderd worden. Specifieke versies kunnen ook gemarkeerd worden als "Bewaren" en zullen niet automatisch verwijderd worden. Let op dat versies handmatig verwijderd kunnen worden via de verwijder knop op het [[Help40:Components_Version_History/nl|Versie historie]] scherm.
 
</div> <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">[[S:MyLanguage/Help4.x:Components_Version_History{{#translation:}}|Learn more.]]</span>
 
*<div class="mw-translate-fuzzy">
 
''' Afbeeldingen en links - website'''. Indien Ja, dan verschijnen de afbeeldingen en links op het bewerkscherm van het artikel op de website. Deze velden geven de gebruikers de mogelijkheid optioneel twee afbeeldingen en drie links in een gemakkelijk te gebruiken formulier op de website in te voeren. Indien gebruikt bij een enkelvoudige artikel override, kan dit de sitebeheerder de mogelijkheid geven een eenvoudig formulier te maken voor gebruikers om standaard artikel-layouts te maken.
 
</div>
 
*<div class="mw-translate-fuzzy">
 
'''Afbeeldingen en links - beheergedeelte'''. Indien Ja, dan worden de afbeeldingen en links getoond op dit scherm ([[Help40:Articles:_Edit/nl|Artikelbeheer: Toevoegen/Bewerken scherm]]).
 
</div>
 
 
*'''URL A doelvenster'''. Stelt de standaard waarde in voor het doelvenster van de eerste link in het artikel. Keuzes zijn:  
 
*'''URL A doelvenster'''. Stelt de standaard waarde in voor het doelvenster van de eerste link in het artikel. Keuzes zijn:  
**Openen in hoofdvenster: Opent de link in het hoofdvenster en vervangt het huidige Joomla artikel.
+
**Openen in het hoofdvenster: Opent de link in het hoofdvenster en vervangt het huidige Joomla artikel.
 
**Openen in een nieuw venster: Opent de link in een nieuw browservenster.
 
**Openen in een nieuw venster: Opent de link in een nieuw browservenster.
 
**Openen in pop-upvenster: Opent de link in een pop-up venster (zonder volledige navigatie-elementen).
 
**Openen in pop-upvenster: Opent de link in een pop-up venster (zonder volledige navigatie-elementen).
Line 164: Line 91:
 
*'''URL B doelvenster'''. Stelt de standaard waarde in voor het doelvenster van de tweede link in het artikel. Zelfde opties al URL A.
 
*'''URL B doelvenster'''. Stelt de standaard waarde in voor het doelvenster van de tweede link in het artikel. Zelfde opties al URL A.
 
*'''URL C doelvenster'''. Stelt de standaard waarde in voor het doelvenster van de derde link in het artikel. Zelfde opties als URL A.
 
*'''URL C doelvenster'''. Stelt de standaard waarde in voor het doelvenster van de derde link in het artikel. Zelfde opties als URL A.
*<div class="mw-translate-fuzzy">
+
----
'''Introductie afbeelding class'''. Zorgt voor de class van de introductie afbeelding die gekozen wordt als afbeeldingsveld.
+
*'''Introductie afbeelding class'''. Zorgt voor de class van de introductie afbeelding die gekozen wordt als afbeeldingsveld. [https://cassiopeia.joomla.com/help Meer leren.]
</div> <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">[https://cassiopeia.joomla.com/help Learn more.]</span>
+
*'''Volledige afbeelding class'''. Zorgt voor de class van de afbeelding van een volledig artikel die geselecteerd wordt in het volledige artikel afbeeldingsveld. [https://cassiopeia.joomla.com/help Meer leren.]
*<div class="mw-translate-fuzzy">
+
 
'''Volledige afbeelding class'''. Zorgt voor de class van de afbeelding die geselecteerd wordt als afbeeldingsveld.
+
===Categorie===
</div> <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">[https://cassiopeia.joomla.com/help Learn more.]</span>
 
  
===Categorie tabblad===
+
Opties die bepalen hoe een categorie en zijn artikelen getoond worden. Ze worden gebruikt bij categorieën en de menu-items [[Help4.x:Menu_Item:_Category_Blog/nl#category|Blog]], [[Help4.x:Menu_Item:_Category_List/nl#category|Lijst]] en [[Help4.x:Menu_Item:_List_All_Categories/nl#category|Alle categorieën]].
<div class="mw-translate-fuzzy">
 
Categorie opties bepalen hoe artikelen getoond worden als u via een categorie artikelen bekijkt.
 
</div>
 
 
:[[File:Help-4x-Content-Article-Manager-Options-category-subscreen-nl.png|600px]]
 
:[[File:Help-4x-Content-Article-Manager-Options-category-subscreen-nl.png|600px]]
 
{{anchor|choosealayout}}
 
{{anchor|choosealayout}}
*<div class="mw-translate-fuzzy">
+
*'''Kies een weergave'''. Selecteer de standaard weergave selecteren die getoond wordt als u op een categorie link klikt.
'''Kies een weergave'''. Laat u de standaard weergave selecteren die getoond wordt als u op een categorie link klikt. Indien u een alternatieve weergave aanmaakt voor een categorieweergave, dan kunt u die als standaard kiezen.
 
</div>
 
 
*'''Categorietitel'''. Toon de titel van de categorie.
 
*'''Categorietitel'''. Toon de titel van de categorie.
 
*'''Beschrijving van categorie'''. Toon de beschrijving van de categorie.
 
*'''Beschrijving van categorie'''. Toon de beschrijving van de categorie.
 
*'''Afbeelding van categorie'''. Toon de afbeelding van de categorie.
 
*'''Afbeelding van categorie'''. Toon de afbeelding van de categorie.
*<div class="mw-translate-fuzzy">
+
*'''Subcategorieniveaus'''. Bepaalt hoeveel niveaus van subcategorieën getoond worden.
'''Subcategorieniveaus'''. Categorieën in Joomla kunnen in een hiërarchie aangemaakt worden. Dit laat u bepalen hoeveel niveaus van subcategorieën getoond worden bij het tonen van een categorie lijst.
 
</div>
 
 
*'''Lege categorieën'''. Toon de categorieën die geen artikelen of subcategorieën bevatten.
 
*'''Lege categorieën'''. Toon de categorieën die geen artikelen of subcategorieën bevatten.
*<div class="mw-translate-fuzzy">
+
*'''Bericht geen artikelen'''. Toont een bericht "Er zijn geen artikelen in deze categorie".
'''Bericht geen artikelen'''. Indien toon en 'Lege categorieën' is ingesteld op 'Toon' dan wordt een bericht "Er zijn geen artikelen in deze categorie' getoond als er geen artikelen in de categorie zitten.
 
</div>
 
 
*'''Subcategorieën koptekst'''. Toon de subcategorie als subkop op de pagina.
 
*'''Subcategorieën koptekst'''. Toon de subcategorie als subkop op de pagina.
 
*'''Subcategorie beschrijvingen'''. Toon de beschrijving van subcategorieën die getoond worden.
 
*'''Subcategorie beschrijvingen'''. Toon de beschrijving van subcategorieën die getoond worden.
Line 195: Line 112:
 
*'''Tags'''. Tonen van de tags voor elke categorie.
 
*'''Tags'''. Tonen van de tags voor elke categorie.
  
===Tabblad Categorieën===
+
===Categorieën===
<div class="mw-translate-fuzzy">
+
 
Categorieën opties bepalen de weergave van het menu-item met alle categorieën.
+
Opties bepalen de weergave van het menu-item [[Help4.x:Menu_Item:_List_All_Categories/nl#categories|Lijst met alle categorieën]].
</div>
 
  
 
:[[File:Help-4x-Content-Article-Manager-Options-categories-subscreen-nl.png|600px]]
 
:[[File:Help-4x-Content-Article-Manager-Options-categories-subscreen-nl.png|600px]]
Line 208: Line 124:
  
 
===Weergave blog / speciale artikelen===
 
===Weergave blog / speciale artikelen===
Deze opties bepalen de lay-out van de Categorie Blog en Speciale Artikelen lay-outs.
+
 
 +
Deze opties bepalen de weergave van de menu-items [[Help4.x:Menu_Item:_Category_Blog/nl#blog|Blog]], [[Help4.x:Menu_Item:_Featured_Articles/nl#blog|Speciale artikelen]] en [[Help4.x:Menu_Item:_List_All_Categories/nl#blog|Lijst met alle categorieën]].
  
 
:[[File:Help-4x-Content-Article-Manager-Options-blog-featured-layout-subscreen-nl.png|600px]]
 
:[[File:Help-4x-Content-Article-Manager-Options-blog-featured-layout-subscreen-nl.png|600px]]
Line 252: Line 169:
 
</ul>
 
</ul>
 
*'''# Links'''. Het aantal artikelen waarvan alleen de titel als link getoond moet worden in het 'Links' gedeelte van de pagina. Deze links staan een Gebruiker toe om te navigeren naar aanvullende Artikelen als er meer Artikelen zijn dan op de eerste pagina van de Blog Lay-out passen.  
 
*'''# Links'''. Het aantal artikelen waarvan alleen de titel als link getoond moet worden in het 'Links' gedeelte van de pagina. Deze links staan een Gebruiker toe om te navigeren naar aanvullende Artikelen als er meer Artikelen zijn dan op de eerste pagina van de Blog Lay-out passen.  
*'''Inclusief subcategorieën'''. Indien Geen is gekozen, worden alleen de artikelen uit de gekozen categorie weergegeven. Als 1-5 is gekozen, worden alle artikelen uit de huidige categorie en subcategorieën tot en met dat niveau getoond. Als Alle is gekozen, worden alle artikelen van de huidige categorieën en subcategorieën weergegeven.
+
*'''Inclusief subcategorieën'''.
*<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
+
**Geen: Alleen artikelen uit de huidige categorie worden getoond.
'''Linked Intro Image'''. If Yes, a click on the intro image shows the article.
+
**Alle: Alle artikelen uit de huidige categorie en alle onderliggende categorieën worden getoond.
</div>
+
**1-5: Alle artikelen uit de huidige categorie en onderliggende categorieën t/m dit niveau worden getoond.
 +
*'''Gekoppelde intro-afbeelding'''. Indien 'Ja', dan toont een klik op de intro-afbeelding het artikel.
  
===Lijstweergave tabblad===
+
===Lijstweergave===
Deze opties bepalen de verschijning van de categorie lijstweergave. Deze instellingen worden aangeduid als '''''Algemeen''''' in menu-items waar '''''Lijstweergave''''' beschikbaar is onder '''''geavanceerde opties'''''.
 
  
 +
Deze opties bepalen de weergave van de menu-items [[Help4.x:Menu_Item:_Category_List/nl#listlayouts|List]] en [[Help4.x:Menu_Item:_List_All_Categories/nl#listlayouts|Lijst met alle categorieën]].
 
:[[File:Help-4x-Content-Article-Manager-Options-list-layout-subscreen-nl.png|600px]]
 
:[[File:Help-4x-Content-Article-Manager-Options-list-layout-subscreen-nl.png|600px]]
 
*'''Weergave selectielijst'''. Of het Toon # control getoond of verborgen moet worden, welke de gebruiker de mogelijkheid geeft het aantal items te selecteren dat getoond wordt in de lijst.  
 
*'''Weergave selectielijst'''. Of het Toon # control getoond of verborgen moet worden, welke de gebruiker de mogelijkheid geeft het aantal items te selecteren dat getoond wordt in de lijst.  
*<div class="mw-translate-fuzzy">
+
*'''Filterveld'''. Toont een tekstveld op de website waar een gebruiker de artikelen kan filteren.{{-}}Opties in het beheergedeelte menu-item bewerken.  
'''Filterveld'''. Het Filterveld maakt een tekstveld aan waar een gebruiker een veld kan opgeven dat gebruikt moet worden om de artikelen te filteren die getoond moeten worden.
 
</div>{{-}}<span class="mw-translate-fuzzy">De mogelijke opties hiervoor (in het beheergedeelte menu-item bewerken) staan hieronder.</span>
 
 
**Verberg: Toon geen filterveld.
 
**Verberg: Toon geen filterveld.
 
**Titel: Filter op artikeltitel.
 
**Titel: Filter op artikeltitel.
Line 270: Line 186:
 
**Hits: Filter op het aantal hits van artikelen.
 
**Hits: Filter op het aantal hits van artikelen.
 
**Tags: Filter op de artikel tags.
 
**Tags: Filter op de artikel tags.
**<div class="mw-translate-fuzzy">
+
**Maand (gepubliceerd): Filter op maand van gepubliceerde artikelen.
Maand (gepubliceerd).
+
*'''Tabelkoppen'''. Toont een kop boven de lijst met artikelen op de website.
</div>
+
*'''Datum'''. Toon een datum in de lijst.
*<div class="mw-translate-fuzzy">
 
'''Tabelkoppen'''. Tabelkoppen tonen een kop boven de lijst met artikelen zoals hieronder getoond.
 
</div>
 
*<div class="mw-translate-fuzzy">
 
'''Datum'''. Deze optie geeft u de mogelijkheid een datum in de lijst te tonen. De opties zijn als volgt.
 
</div>
 
 
**Verberg: Geen datum tonen.
 
**Verberg: Geen datum tonen.
 
**Aangemaakt: Toon de aanmaakdatum.
 
**Aangemaakt: Toon de aanmaakdatum.
 
**Aangepast: Toon de datum van de laatste wijziging.
 
**Aangepast: Toon de datum van de laatste wijziging.
 
**Gepubliceerd: Toon de datum van publiceren.
 
**Gepubliceerd: Toon de datum van publiceren.
*<div class="mw-translate-fuzzy">
+
*'''Hits'''. Toon het aantal hits van artikelen.
'''Hits'''. Of al dan niet het aantal hits getoond moet worden in een lijst.
+
*'''Auteur'''. Toon de naam van de auteur.
</div>
+
*'''# Artikelen in lijst'''. Aantal artikelen in de lijst.
*<div class="mw-translate-fuzzy">
+
 
'''Auteur'''. Of al dan niet de naam van de auteur getoond moet worden in een lijst.
+
===Gedeeld===
</div>
 
*<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
 
'''# Articles to List'''. Number of articles shown in the list.
 
</div>
 
  
===Gedeeld tabblad===
+
Opties gedeeld door de menu-items [[Help4.x:Menu_Item:_Category_Blog/nl#blog|Blog]], [[Help4.x:Menu_Item:_Category_List/nl#listlayouts|Lijst]] en [[Help4.x:Menu_Item:_Featured_Articles/nl#blog|Speciale artikelen]].
<div class="mw-translate-fuzzy">
 
Deze opties worden gedeeld tussen een aantal van de artikel menu-item types.
 
</div>
 
  
 
:[[File:Help-4x-Content-Article-Manager-Options-shared-subscreen-nl.png|600px]]
 
:[[File:Help-4x-Content-Article-Manager-Options-shared-subscreen-nl.png|600px]]
 
*'''Volgorde categorieën'''.
 
*'''Volgorde categorieën'''.
 
**Geen volgorde: Artikelen worden alleen gesorteerd op artikelvolgorde, onafhankelijk van de categorie.
 
**Geen volgorde: Artikelen worden alleen gesorteerd op artikelvolgorde, onafhankelijk van de categorie.
**Titel alfabetisch: Artikelen worden getoond op de titel in alfabetische volgorde (A tot Z)
+
**Titel alfabetisch: Categorieën worden getoond op de titel in alfabetische volgorde (A tot Z).
**<div class="mw-translate-fuzzy">
+
**Titel alfabetisch omgekeerd: Categorieën worden getoond op de titel in omgekeerd alfabetische volgorde (Z tot A).
Titel alfabetisch omgekeerd: Artikelen worden getoond op de titel in omgekeerd alfabetische volgorde (Z tot A)
+
**Volgorde categorieën: Categorieën zijn gesorteerd volgens de volgorde kolom ingegeven in [[Help4.x:Articles:_Categories/nl#ordering|Artikelen: Categorieën]].
</div>
 
**<div class="mw-translate-fuzzy">
 
Volgorde categorieën: Categorieën zijn gesorteerd volgens de volgorde kolom ingegeven in [[S:MyLanguage/Help4.x:Articles:_Categories{{#translation:}}#ordering|Categorie beheer]].
 
</div>
 
 
*'''Volgorde artikelen'''.
 
*'''Volgorde artikelen'''.
 
**Meest recente eerst: Artikelen worden getoond die beginnen met de meest recente en eindigend met de oudste.
 
**Meest recente eerst: Artikelen worden getoond die beginnen met de meest recente en eindigend met de oudste.
 
**Oudste eerst: Artikelen worden getoond met de oudste als eerste en eindigen met de nieuwste.
 
**Oudste eerst: Artikelen worden getoond met de oudste als eerste en eindigen met de nieuwste.
**<div class="mw-translate-fuzzy">
+
**Titel alfabetisch: Artikelen worden getoond op de titel in alfabetische volgorde (A tot Z).
Titel alfabetisch: Artikelen worden getoond op de titel in alfabetische volgorde (A tot Z)
+
**Titel alfabetisch omgekeerd: Artikelen worden getoond op de titel in omgekeerde alphabetische volgorde (Z tot A).
</div>
+
**Auteur alfabetisch: Artikelen worden getoond op auteur in alphabetische volgorde (A tot Z).
**<div class="mw-translate-fuzzy">
+
**Auteur omgekeerd alfabetisch: Artikelen worden getoond op auteur in omgekeerd alfabetische volgorde (Z tot A).
Titel alfabetisch omgekeerd: Artikelen worden getoond op de titel in omgekeerde alphabetische volgorde (Z tot A)
+
**Meeste hits: Artikelen worden getoond op het aantal weergaven door het aantal hits, te beginnen met de meeste hits en eindigen met de minste hits.
</div>
+
**Minste hits: Artikelen worden getoond door het aantal hits, te beginnen met de minste hits en eindigend met de meeste hits.
**<div class="mw-translate-fuzzy">
+
**Volgorde: Artikelen zijn gesorteerd volgens de volgorde kolom zoals opgegeven in [[Help4.x:Articles/nl#ordering|Artikel beheer]].
Auteur alfabetisch: Artikelen worden getoond op auteur in alphabetische volgorde (A tot Z)
+
**Omgekeerde volgorde: Artikelen worden omgekeerd gesorteerd aan de kolomvolgorde opgegeven bij [[Help4.x:Articles/nl#ordering|Artikelbeheer]].
</div>
+
*'''Datum voor sortering'''. De datum die gebruikt wordt als artikelen op datum worden gesorteerd.
**<div class="mw-translate-fuzzy">
 
Auteur omgekeerd alfabetisch: Artikelen worden getoond op auteur in omgekeerd alfabetische volgorde (Z tot A)
 
</div>
 
**<div class="mw-translate-fuzzy">
 
Meeste hits: Artikelen worden getoond op het aantal weergaven door het aantal hits, te beginnen met de meeste hits en eindigen met de minste hits.
 
</div>
 
**<div class="mw-translate-fuzzy">
 
Minste hits: Artikelen worden getoond door het aantal hits, te beginnen met de minste hits en eindigend met de meeste hits.
 
</div>
 
**Volgorde: Artikelen zijn gesorteerd volgens de volgorde kolom zoals opgegeven in [[S:MyLanguage/Help4.x:Articles{{#translation:}}#ordering|Artikel beheer]].
 
**Omgekeerde volgorde: Artikelen worden omgekeerd gesorteerd aan de kolomvolgorde opgegeven bij [[S:MyLanguage/Help4.x:Articles{{#translation:}}#ordering|Artikelbeheer]].
 
*<div class="mw-translate-fuzzy">
 
'''Datum voor sortering'''. De datum die gebruikt wordt als artikelen op datum worden gesorteerd. De volgende opties zijn beschikbaar.
 
</div>
 
 
**Aangemaakt: Gebruik de aanmaakdatum van het artikel.
 
**Aangemaakt: Gebruik de aanmaakdatum van het artikel.
 
**Aangepast: Gebruik de wijzigingsdatum van het artikel.
 
**Aangepast: Gebruik de wijzigingsdatum van het artikel.
 
**Gepubliceerd: Gebruik de publicatiedatum van het artikel.
 
**Gepubliceerd: Gebruik de publicatiedatum van het artikel.
*<div class="mw-translate-fuzzy">
+
*'''Paginering'''. Paginering geeft paginalinks weer onderaan de pagina waarmee gebruikers naar andere pagina's kunnen navigeren. Deze zijn nodig wanneer de items in de lijst niet op een pagina passen.
'''Paginering'''. Toon of verberg de paginering. Paginering geeft paginalinks weer onderaan de pagina waarmee gebruikers naar andere pagina's kunnen navigeren. Deze zijn nodig wanneer de items in de lijst niet op een pagina passen. De volgende opties zijn beschikbaar.
+
**Verberg: Paginalinks niet tonen. Let op: Gebruikers kunnen niet naar andere pagina's navigeren.
</div>
 
**<div class="mw-translate-fuzzy">
 
Verberg: Paginalinks niet tonen. In dit geval kunnen gebruikers niet naar andere pagina's navigeren.
 
</div>
 
 
**Toon: Paginalinks tonen indien nodig.
 
**Toon: Paginalinks tonen indien nodig.
 
**Automatisch: Paginalinks tonen indien nodig.
 
**Automatisch: Paginalinks tonen indien nodig.
*<div class="mw-translate-fuzzy">
+
*'''Paginering samenvatting'''. Toon het huidige paginanummer en totaal aantal pagina's (bijvoorbeeld, "Pagina 1 van 2") onderaan iedere pagina.
'''Paginering samenvatting'''. Toon of verberg het huidige paginanummer en totaal aantal pagina's (bijvoorbeeld, "Pagina 1 van 2") onderaan iedere pagina.
 
</div>
 
 
*'''Speciale artikelen'''.
 
*'''Speciale artikelen'''.
**<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
+
**Toon: Toon Speciale artikelen en Niet-speciale artikelen.
Show: Display featured articles and non-featured articles.
+
**Verberg: Toon alleen Niet-speciale artikelen.
</div>
+
**Alleen: Toon alleen Speciale artikelen.
**<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
 
Hide: Display only non-featured articles.
 
</div>
 
**<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
 
Only: Display only featured articles.
 
</div>
 
  
===Integratie tabblad===
+
===Integratie===
<div class="mw-translate-fuzzy">
+
 
Deze opties bepalen de weergave van de nieuwsfeeds.
+
Opties bepalen hoe artikelen integreren met Nieuwsfeeds, Routering, Extra velden, en Workflow.
</div>
 
  
 
:[[File:Help-4x-Content-Article-Manager-Options-integration-subscreen-nl.png|600px]]
 
:[[File:Help-4x-Content-Article-Manager-Options-integration-subscreen-nl.png|600px]]
 
'''Nieuwsfeeds'''
 
'''Nieuwsfeeds'''
*<div class="mw-translate-fuzzy">
+
*'''RSS feed link'''. Als deze ingesteld staat op Toon zal de Feedlink verschijnen als een feedicoon in de adresbalk bij de meeste browsers.
'''RSS feed link'''. Het tonen of verbergen van een nieuwsfeed (RSS feed). Als deze ingesteld staat op Toon zal de Feedlink verschijnen als een feedicoon in de adresbalk bij de meeste moderne browsers.
 
</div>
 
 
*'''Toon in feed'''.
 
*'''Toon in feed'''.
**<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
+
**Introtekst: Alleen de introtekst van het artikel wordt getoond in de feed.
Intro Text: Only the article's intro text will show in the feed.
+
**Volledige tekst: De volledige tekst van het artikel wordt getoond in de feed.
</div>
+
*'''"Lees meer" link'''. Toon of verberg een "Lees meer" link in de feed.
**<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
 
Full Text: The entire text of the article will show in the feed.
 
</div>
 
*<div class="mw-translate-fuzzy">
 
'''"Lees meer" link'''. Toon of verberg een "Lees meer" link in de nieuwsfeed.
 
</div>
 
 
'''Routering'''
 
'''Routering'''
*<div class="mw-translate-fuzzy">
+
*'''Verwijder ID's uit URL's'''. Verwijder de database-ID van artikelen in een link.
'''Verwijder ID's uit URL's'''. Of al dan niet de database-ID van een artikel in een link moet worden getoond.
 
</div>
 
 
'''Extra velden'''
 
'''Extra velden'''
*'''Extra velden inschakelen'''. Extra velden aanmaken inschakelen. <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">[[S:MyLanguage/Help4.x:Component:_New_or_Edit_Field{{#translation:}}|Learn more.]]</span>
+
*'''Extra velden inschakelen'''. Extra velden aanmaken inschakelen. [[Help4.x:Fields:_Edit/nl|Meer leren.]]
 
'''Workflow'''
 
'''Workflow'''
*<div class="mw-translate-fuzzy">
+
*'''Workflow'''. Gebruik aangepaste workflows om artikelen te beheren. [[J4.x:Workflow/nl|Meer leren.]]
'''Workflow inschakelen'''.
 
</div> <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">[[S:MyLanguage/J4.x:Workflow{{#translation:}}|Learn more.]]</span>
 
 
{{anchor|permissions}}
 
{{anchor|permissions}}
  
===Rechten tabblad===
+
===Rechten===
Deze sectie laat u de stndaard ACL rechten instellen voor alle artikelen in alle categorieën. Deze rechten kunnen overschreven worden voor specifieke categorieën en artikelen.
+
 
:[[File:Help-4x-Content-Article-Manager-Options-permissions-subscreen-nl.png|600px]]
+
Deze sectie laat u de stndaard [[Access_Control_List/nl|ACL]] rechten instellen voor alle artikelen in alle categorieën.
Om de rechten van deze extensie te wijzigen moet u de volgende handelingen uitvoeren.
+
:[[File:Help-4x-Content-Article-Manager-Options-permissions-subscreen-nl.png|600px|none]]
*Selecteer de '''Groep''' door op de titel aan de linkerzijde te klikken.
+
Om de rechten van artikelen en categorieën te wijzigen moet het volgende gedaan worden.
*Zoek de gewenste '''Actie'''. Mogelijke Acties zijn:
+
#Selecteer de '''Groep''' door op de titel aan de linkerzijde te klikken.
**'''Instellen ACL & opties'''. Gebruikers kunnen de opties en rechten van deze extensie bewerken.
+
#Zoek de gewenste '''Actie'''.
**'''Alleen instellingenopties'''. Gebruikers kunnen van deze extensie de opties bewerken, behalve de rechten.
+
#*'''Instellen ACL & opties'''. Gebruikers kunnen de opties en rechten bewerken.
**'''Toegang tot beheerdersinterface'''. Gebruikers hebben toegang tot de beheerdersinterface van deze extensie.
+
#*'''Alleen instellingenopties'''. Gebruikers kunnen de opties bewerken, behalve de rechten.
**'''Maken'''. Gebruikers mogen inhoud voor deze extensie aanmaken.
+
#*'''Toegang tot beheerdersinterface'''. Gebruikers hebben toegang tot de beheerdersinterface.
**'''Verwijderen'''. Gebruikers mogen inhoud in deze extensie verwijderen.
+
#*'''Maken'''. Gebruikers mogen artikelen en categorieën aanmaken.
**'''Bewerken'''. Gebruikers mogen inhoud in deze extensie bewerken.
+
#*'''Verwijderen'''. Gebruikers mogen artikelen en categorieën verwijderen.
**'''Bewerk status'''. Gebruikers kunnen de status en relevante informatie van inhoud van deze extensie bewerken.
+
#*'''Bewerken'''. Gebruikers mogen artikelen en categorieën bewerken.
**'''Bewerk eigen'''. Gebruikers mogen de eigen inhoud van deze extensie bewerken.
+
#*'''Bewerk status'''. Gebruikers kunnen de status en verwante informatie bewerken.
**'''Bewerk waarde extra veld'''.
+
#*'''Bewerk eigen'''. Gebruikers mogen de zelf aangemaakte artikelen en categorieën bewerken.
**'''Workflows beheren'''.  
+
#*'''Bewerk waarde extra veld'''. Gebruikers kunnen iedere waarde van eigen velden bewerken die in artikelen en categorieën staan.
**'''Overgang uitvoeren'''.  
+
#*'''Workflows beheren'''. Gebruikers kunnen workflows beheren.
*Selecteer de gewenste rechten voor de actie die u wilt wijzigen. Mogelijke instellingen zijn:
+
#*'''Overgang uitvoeren'''. Gebruikers kunnen overgangen uitvoeren.
**'''Overgenomen'''. Overgenomen van gebruikers in deze groep vanuit de Algemene instellingen rechten van deze extensie.
+
#Selecteer de gewenste rechten voor de actie die u wilt wijzigen.
**'''Toegestaan'''. Toegestaan voor gebruikers in deze groep. Let op dat wanneer deze actie op één van de hogere niveaus Geweigerd is het  Toegestaan-recht hier geen effect heeft. Een Geweigerd-instelling kan niet worden overschreven.
+
#*'''Overgenomen'''. Overgenomen van gebruikers in deze groep vanuit de [[Help4.x:Site_Global_Configuration/nl#permissions|Algemene instellingen]] rechten.
**'''Geweigerd'''. Geweigerd voor alle gebruikers in deze groep.
+
#*'''Toegestaan'''. Toegestaan voor gebruikers in deze groep.{{-}}Let op: Als deze actie 'Geweigerd' is op een van de hogere niveaus, dan heeft de 'Toegestaan' rechten hier geen effect. Een 'Geweigerd' instelling kan niet overschreven worden.
*Klik op '''Opslaan''' in de '''werkbalk''' bovenin. Wanneer het scherm herladen wordt zal de nieuwe gecalculeerde rechten voor deze groep en actie weergegeven worden.
+
#*'''Geweigerd'''. Geweigerd voor gebruikers in deze groep.
 +
#Klik op '''Opslaan''' in de '''werkbalk''' bovenin. Wanneer het scherm herladen wordt zal de nieuwe gecalculeerde rechten voor deze groep en actie weergegeven worden.
  
 
==Werkbalk==
 
==Werkbalk==
<div class="mw-translate-fuzzy">
+
 
nl
+
Bovenaan de pagina ziet u de werkbalk zoals in de [[#screenshot|afbeelding]] hierboven.
</div>
+
*'''Opslaan'''. Slaat de artikelen opties op en blijft op het huidige scherm.
*<div class="mw-translate-fuzzy">
+
*'''Opslaan & sluiten'''. Slaat de artikelen opties op en sluit het huidige scherm.
'''Opslaan'''. Slaat item op en blijft op het huidige scherm.
+
*'''Sluiten'''. Sluit het huidige scherm en keert terug naar het vorige scherm zonder wijzigingen die u misschien heeft gedaan op te slaan.
</div>
+
*'''Inline help in-/uitschakelen'''. Show help text below some options.
*<div class="mw-translate-fuzzy">
 
'''Opslaan & sluiten'''. Slaat item op en sluit het huidige scherm.
 
</div>
 
*'''Sluiten'''. Sluit het huidige scherm en keert terug naar het vorige scherm zonder wijzigingen die u misschien heeft gedaan op te slaan. <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">This toolbar icon is not shown if you are creating a new article.</span>
 
*'''Inline help in-/uitschakelen'''.
 
 
*'''Help'''. Opent dit helpscherm.
 
*'''Help'''. Opent dit helpscherm.
  
Line 434: Line 290:
  
 
==Verwante informatie==
 
==Verwante informatie==
 +
{{:Chunk4x:Help_screen_related_Articles/nl}}
  
<!--
+
{{Cathelp|4.0,4.1,4.2|Article Manager Help Screens|Content Help Screens}}
Put the next statement outsite this comment to check if there are new rows needed (or old deleted) in the table under this comment It lists related documents):
 
{{relatedhelp|Article|not=/}}
 
If you find new ones please add them to the table.
 
-->
 
{| class="wikitable sortable"
 
|-
 
! style="width: 25%;"| Verwante helpschermen !! class="unsortable"|Beschrijving
 
|-
 
| [[S:MyLanguage/Help4.x:Articles:_Options/nl|Artikelen: Opties]] || Wordt gebruikt om de algemene standaards voor menu-items die artikelen tonen in te stellen. Deze standaard waarden worden gebruikt als 'Gebruik algemeen' wordt geselecteerd als optie in een artikel menu-item. Om bijvoorbeeld de 'Aanmaak datum' te tonen bij een artikel in uw artikel menu-items, zet die optie dan hier op 'Toon' en het wordt de standaard waarde. U hoeft geen van deze opties in te stellen. Uw Joomla site zal met de standaard instellingen werken.
 
|-
 
| [[S:MyLanguage/Help4.x:Articles/nl|Artikelen]] || De artikellijst wordt gebruikt om artikelen te vinden, speciaal te markeren, toe te voegen en te bewerken.
 
|-
 
| [[S:MyLanguage/Help4.x:Articles:_Edit/nl|Artikelen: Bewerken]] || <div class="mw-translate-fuzzy">
 
Dit is een beheerdersscherm waar u artikelen kunt toevoegen en bewerken. Hetzelfde scherm wordt gebruikt voor het toevoegen van een nieuw artikel en het bewerken van een bestaand artikel. U kunt ook categorie van een artikel selecteren en aangeven of het al de niet gepubliceerd is en of het op de voorpagina moet staan.
 
</div> De inhoud van een artikel wordt bewerkt met de tekstverwerker die gekozen is in het gebruikersprofiel. De standaard tekstverwerker heet TinyMCE.
 
|-
 
| [[S:MyLanguage/Help4.x:Articles:_Featured/nl|Artikelen: Speciaal]] || Wordt gebruikt om te bepalen welke 'Speciale artikelen' getoond worden op de voorpagina en in welke volgorde ze getoond worden. De voorpagina is meestal de startpagina van de website, maar het kan iedere pagina op de site zijn.
 
|-
 
| {{anchor|menus}}[[S:MyLanguage/Help4.x:Menu_Item:_Article_Archived/nl|Menu's: Gearchiveerde artikelen]] || <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Shows a customised list of articles ordered by date or title. Archived articles are no longer published but are still stored on the site.</span>
 
|-
 
| [[S:MyLanguage/Help4.x:Menu_Item:_Category_Blog/nl|Menu's: Categorie blog]] || Wordt gebruikt om artikelen in een bepaalde categorie in blog weergave te tonen. Regelt de introductie ofwel het leidende artikel, aanvullende artikelen met intro tekst en extra links naar meer artikelen in dezelfde categorie. Enkele voorbeelden van de instellingen voor het blog lay-out formaat zijn: aantal artikelen, artikel kolommen, horizontale of verticale lay-out en het aantal extra links.
 
|-
 
| [[S:MyLanguage/Help4.x:Menu_Item:_Category_List/nl|Menu's: Categorie lijst]] || Wordt gebruikt om artikelen die tot een bepaalde categorie horen in een lijst weergave.
 
|-
 
| [[S:MyLanguage/Help4.x:Menu_Item:_Create_Article/nl|Menu's: Aanmaken artikel]] || Geeft gebruikers de mogelijkheid een artikel te verzenden. Dit is normaliter alleen beschikbaar voor gebruikers die ingelogd zijn op de voorkant van de website. Gebruikers moeten rechten hebben om artikelen aan te maken.
 
|-
 
| [[S:MyLanguage/Help4.x:Menu_Item:_Featured_Articles/nl|Menu's: Speciale artikelen]] || Wordt gebruikt om alle artikelen te tonen die aangemerkt zijn als 'Speciaal'. Artikelen worden getoond in blog weergave.
 
|-
 
| [[S:MyLanguage/Help4.x:Menu_Item:_List_All_Categories/nl|Menu's: Lijst met alle categorieën in een artikel categoriestructuur]] || Wordt gebruikt om een hiërarchische lijst met categorieën te tonen. Afhankelijk van de geselecteerde opties van deze weergave kunt u klikken op een categorietitel om de artikelen in die categorie te zien.
 
|-
 
| [[S:MyLanguage/Help4.x:Menu_Item:_Single_Article/nl|Menu's: Een enkel artikel]] || Wordt gebruikt om één artikel te tonen.
 
|}
 
 
 
<noinclude>{{Cathelp|4.0|Article Manager Help Screens|Content Help Screens}}</noinclude>
 

Latest revision as of 07:23, 17 October 2022

Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Nederlands • ‎español • ‎français • ‎português do Brasil • ‎русский

Beschrijving

Wordt gebruikt om de algemene standaards voor menu-items die artikelen tonen in te stellen. Deze standaard waarden worden gebruikt als 'Gebruik algemeen' wordt geselecteerd als optie in een artikel menu-item.

Om bijvoorbeeld de 'Aanmaak datum' te tonen bij een artikel in uw artikel menu-items, zet die optie dan hier op 'Toon' en het wordt de standaard waarde.

U hoeft geen van deze opties in te stellen. Uw Joomla site zal met de standaard instellingen werken.

Hoe toegang te krijgen

Inhoud  Artikelen

 • Klik de Opties werkbalk knop.

Schermafbeelding

Help-4x-Content-Article-Manager-Options-screen-nl.png

Formulier velden

Artikel

Opties gebruikt in artikelen en de menu-items Blog, Lijst, Speciale Artikelen, Lijst met alle Categorieën en Enkel artikel.

Weergave

 • Kies een weergave. Selecteer de standaard waarde Enkel artikel menu-items.
 • Titel. Toon de titel van het artikel.
 • Gelinkte titels. Of de titel van het artikel wel of niet een link moet zijn naar een Individueel Artikel menu-item voor het artikel.
 • Introtekst.
  • Toon: De Introtekst van het artikel wordt getoond als men naar het artikel gaat.
  • Verberg: Alleen het deel van het artikel na de 'Lees meer' wordt getoond.
 • Positie van artikelinformatie.
  • Boven: Plaatst het artikel-informatieblok boven de tekst.
  • Onder: Plaatst het artikel-informatieblok boven de tekst.
  • Verdelen: Splitst het artikel-informatieblok in 2 aparte blokken. Eén boven en de ander onder de tekst.
 • Titel artikelinformatie. Toont 'Details' boven het artikelinformatie gedeelte.

Categorie

 • Categorie. Toont de categorietitel van een artikel.
  • Link categorie. Toont de titel als link naar die categorie.
   Let op: Dit kan ingesteld worden op óf een Blog óf een lijst weergave met de Kies een weergave optie op het categorie tabblad.
 • Hoofdcategorie. Toont de titel van de hoofdcategorie van een artikel.
  • Link bovenliggende categorie. Toont de titel als link naar die categorie.
   Let op: Dit kan ingesteld worden op óf een Blog óf een lijst weergave met de Kies een weergave optie op het categorie tabblad.

Associaties

 • Associaties. Toont de geassocieerde vlaggen of taalcodes. Alleen meertaligheid.
  • Gebruik afbeeldingen van vlaggen. Toon taalkeuze als afbeeldingsvlag.

Auteur

 • Auteur. Toont de auteur van een artikel.
  • Link naar de contactpagina van de auteur. Toont het als link naar een contactpersonen weergave van die auteur.
   Let op: De auteur moet als contactpersoon ingesteld zijn. Een link zal ook niet zichtbaar zijn als er een Auteur alias waarde voor het artikel is.

Datum

 • Aanmaakdatum. Toont de aanmaakdatum van een artikel.
 • Aanpassingsdatum. Toont de aanpassingsdatum van een artikel.
 • Publicatiedatum. Toont de publicatiedatum van een artikel.

Opties

 • Navigatie. Toont een navigatie link 'vorige' of 'volgende' indien door artikelen gebladerd wordt.
 • "Lees meer" link. Toont de "Lees Meer..." link om het deel van het artikel voor het "Lees Meer..." breekpunt te splitsen van de rest van het Artikel.
 • Titel in Lees meer.
  • Toon: De artikel titel is deel van de 'Lees meer' link. De link zal zijn in het formaat "Lees meer: [article title]".
  • Verberg: De link zal zijn "Lees meer".
 • Lees meer limiet (tekens). Het maximale aantal tekens van de titel dat wordt gebruikt.
  Let op: Dit kan voorkomen dat de 'Lees meer' tekst enorm lang wordt als het artikel een erg lange titel heeft.
 • Tags. Toon de tags voor elk artikel.

 • Hits bijhouden. Sla het aantal keer dat het artikel bekeken is op.
 • Hits. Toon het aantal keren dat een artikel getoond is aan gebruikers.
 • Niet-toegestane links.
  • Ja: De Introtekst voor beperkte artikelen wordt getoond. Klikken op de 'Lees meer' link heeft tot gevolg dat gebruikers in moeten loggen om de inhoud van het artikel te zien.
  • Nee: Artikelen die de gebruiker niet mag zien (gebaseerd op de weergave rechten van het artikel) worden niet getoond.
 • Positionering van de links.
  • Boven: Links worden boven de inhoud getoond.
  • Onder: Links worden onder de inhoud getoond.

Bewerkingsweergave

Optie van de artikel bewerk pagina.

Help-4x-Content-Article-Manager-Options-editing-layout-subscreen-nl.png
 • Gebruik captcha voor verzenden. Selecteer de captcha plugin die gebruikt zal worden voor het artikel verzendformulier. Zorg dat er een captcha plugin is geselecteerd bij de Algemene instellingen wanneer 'Gebruik algemeen' is geselecteerd.
 • Publicatie opties. Verberg het Publicatie opties tabblad in het beheergedeelte tijden het bewerken van artikelen. Dit betekent dat gebruikers aan de beheerkant niet in staat zijn de velden in dit tabblad te bewerken . Deze velden worden altijd op hun standaard waarde gezet.
 • Artikel opties. Verberg het Artikel opties tabblad in in het beheerdeel tijdens het bewerken van artikelen. Dit betekent dat gebruikers in het beheergedeelte niet in staat zijn de velden op dit tabblad te bewerken. Deze velden worden altijd op hun standaard waarde gezet.
 • Schermopties bewerken. Verberg het Instellingen bewerkscherm tabblad bij het bewerken van artikelen.
 • Artikelrechten. Verberg het Rechten tabblad bij het bewerken van artikelen.
 • Meertaligheid associaties. Verberg het Associaties tabblad bij het bewerken van artikelen.
 • Versies inschakelen. Sla versie historie voor artikelen en categorieën op.
 • Maximum aantal versies. Het maximum aantal versies dat opgeslagen wordt voor een artikel of categorie. Als een artikel of categorie opgeslagen wordt en het maximum aantal bereikt bereikt is, zal de oudste versie automatisch verwijderd worden. Indien op "0", zullen versies nooit automatisch verwijderd worden. Meer leren.
 • Afbeeldingen en links - website. Verberg de afbeeldingen en links op het bewerkscherm van het artikel op de website.
 • Afbeeldingen en links - beheergedeelte. Verberg het Afbeeldingen en links tabblad in het beheerdeel bij het bewerken van artikelen.

 • URL A doelvenster. Stelt de standaard waarde in voor het doelvenster van de eerste link in het artikel. Keuzes zijn:
  • Openen in het hoofdvenster: Opent de link in het hoofdvenster en vervangt het huidige Joomla artikel.
  • Openen in een nieuw venster: Opent de link in een nieuw browservenster.
  • Openen in pop-upvenster: Opent de link in een pop-up venster (zonder volledige navigatie-elementen).
  • Modaal: Opent de link in een modaal pop-up venster.
 • URL B doelvenster. Stelt de standaard waarde in voor het doelvenster van de tweede link in het artikel. Zelfde opties al URL A.
 • URL C doelvenster. Stelt de standaard waarde in voor het doelvenster van de derde link in het artikel. Zelfde opties als URL A.

 • Introductie afbeelding class. Zorgt voor de class van de introductie afbeelding die gekozen wordt als afbeeldingsveld. Meer leren.
 • Volledige afbeelding class. Zorgt voor de class van de afbeelding van een volledig artikel die geselecteerd wordt in het volledige artikel afbeeldingsveld. Meer leren.

Categorie

Opties die bepalen hoe een categorie en zijn artikelen getoond worden. Ze worden gebruikt bij categorieën en de menu-items Blog, Lijst en Alle categorieën.

Help-4x-Content-Article-Manager-Options-category-subscreen-nl.png

 • Kies een weergave. Selecteer de standaard weergave selecteren die getoond wordt als u op een categorie link klikt.
 • Categorietitel. Toon de titel van de categorie.
 • Beschrijving van categorie. Toon de beschrijving van de categorie.
 • Afbeelding van categorie. Toon de afbeelding van de categorie.
 • Subcategorieniveaus. Bepaalt hoeveel niveaus van subcategorieën getoond worden.
 • Lege categorieën. Toon de categorieën die geen artikelen of subcategorieën bevatten.
 • Bericht geen artikelen. Toont een bericht "Er zijn geen artikelen in deze categorie".
 • Subcategorieën koptekst. Toon de subcategorie als subkop op de pagina.
 • Subcategorie beschrijvingen. Toon de beschrijving van subcategorieën die getoond worden.
 • # Artikelen in categorie. Toon het aantal artikelen in iedere categorie.
 • Tags. Tonen van de tags voor elke categorie.

Categorieën

Opties bepalen de weergave van het menu-item Lijst met alle categorieën.

Help-4x-Content-Article-Manager-Options-categories-subscreen-nl.png
 • Hoofdniveau categoriebeschrijving. Toon de beschrijving van de hoofdcategorie.
 • Subcategorieniveaus. Het aantal weer te geven subcategorieniveaus.
 • Lege categorieën. Toon de categorieën die geen artikelen of subcategorieën bevatten.
 • Subcategorie beschrijvingen. Toon de beschrijving van elke subcategorie.
 • # Artikelen in categorie. Toon het aantal artikelen in iedere categorie.

Weergave blog / speciale artikelen

Deze opties bepalen de weergave van de menu-items Blog, Speciale artikelen en Lijst met alle categorieën.

Help-4x-Content-Article-Manager-Options-blog-featured-layout-subscreen-nl.png
 • # Hoofdartikelen. Aantal Artikelen te tonen met behulp van de volledige breedte van de blog pagina. "0" betekent dat er geen Artikelen worden weergegeven in de volledige breedte. Wanneer u een Artikel heeft met een "Lees meer..." breekpunt, wordt alleen het deel van de tekst voor het breekpunt (de Intro-tekst) weergegeven.
 • Leading artikel class. Elke CSS class kan toegevoegd worden voor eigen styling ideeën. Voeg een rand toe boven met de class boxed.
  Gebruik voor afbeelding positie bijvoorbeeld image-left, image-right. Voeg image-alternate toe voor een wisselende volgorde van intro-afbeeldingen.
 • # Intro-artikelen. Bepaalt het aantal Artikelen dat wordt weergeven na het Hoofdartikel. Deze Artikelen worden weergegeven in het aantal kolommen in de Kolommen parameter hieronder. Wanneer u een Artikel heeft met een "Lees meer..." breekpunt, wordt alleen de tekst voor het breekpunt (Intro tekst) weergegeven, gevolgd door een "Lees meer..." link. De volgorde voor het weergeven van de artikelen wordt bepaald door de Categorie Volgorde en Artikel Volgorde parameters hieronder.
 • Artikel class. Elke CSS class kan toegevoegd worden voor eigen styling ideeën. Voeg een rand toe boven met de class boxed.
  Gebruik voor afbeelding positie bijvoorbeeld image-left, image-right. Voeg image-alternate toe voor een wisselende volgorde van intro-afbeeldingen.
 • # Kolommen. Het aantal kolommen dat gebruikt moet worden in het Intro tekstvak. Dit ligt normaliter tussen 1 en 3 (afhankelijk van het template dat u gebruikt). Als 1 gebruikt wordt, wordt het intro tekst artikel getoond in de volledige breedte van de ruimte, net als het eerste artikel. Laat leeg om de standaard waarde uit de component opties te gebruiken.
 • Meervoudige kolomrichting. In de multi-kolom blog layouts, of artikelen qua volgorde getoond moeten worden van boven naar beneden binnen de kolommen of van links naar rechts over de kolommen.
  • Naar beneden: Om de artikelen qua volgorde eerst te tonen in de eerste kolom totdat deze vol is, en vervolgens in de volgende kolom, bijvoorbeeld:
   artikel 1
   artikel 2 artikel 4 artikel 6
   artikel 3 artikel 5 artikel 7
  • Links naar rechts: Om de artikelen van links naar rechts te tonen over de kolommen heen tot de laatste kolom is bereikt, en vervolgens weer terug naar de eerste kolom, bijvoorbeeld:
   artikel 1
   artikel 2 artikel 3 artikel 4
   artikel 5 artikel 6 artikel 7
 • # Links. Het aantal artikelen waarvan alleen de titel als link getoond moet worden in het 'Links' gedeelte van de pagina. Deze links staan een Gebruiker toe om te navigeren naar aanvullende Artikelen als er meer Artikelen zijn dan op de eerste pagina van de Blog Lay-out passen.
 • Inclusief subcategorieën.
  • Geen: Alleen artikelen uit de huidige categorie worden getoond.
  • Alle: Alle artikelen uit de huidige categorie en alle onderliggende categorieën worden getoond.
  • 1-5: Alle artikelen uit de huidige categorie en onderliggende categorieën t/m dit niveau worden getoond.
 • Gekoppelde intro-afbeelding. Indien 'Ja', dan toont een klik op de intro-afbeelding het artikel.

Lijstweergave

Deze opties bepalen de weergave van de menu-items List en Lijst met alle categorieën.

Help-4x-Content-Article-Manager-Options-list-layout-subscreen-nl.png
 • Weergave selectielijst. Of het Toon # control getoond of verborgen moet worden, welke de gebruiker de mogelijkheid geeft het aantal items te selecteren dat getoond wordt in de lijst.
 • Filterveld. Toont een tekstveld op de website waar een gebruiker de artikelen kan filteren.
  Opties in het beheergedeelte menu-item bewerken.
  • Verberg: Toon geen filterveld.
  • Titel: Filter op artikeltitel.
  • Auteur: Filter op de naam van de auteur.
  • Hits: Filter op het aantal hits van artikelen.
  • Tags: Filter op de artikel tags.
  • Maand (gepubliceerd): Filter op maand van gepubliceerde artikelen.
 • Tabelkoppen. Toont een kop boven de lijst met artikelen op de website.
 • Datum. Toon een datum in de lijst.
  • Verberg: Geen datum tonen.
  • Aangemaakt: Toon de aanmaakdatum.
  • Aangepast: Toon de datum van de laatste wijziging.
  • Gepubliceerd: Toon de datum van publiceren.
 • Hits. Toon het aantal hits van artikelen.
 • Auteur. Toon de naam van de auteur.
 • # Artikelen in lijst. Aantal artikelen in de lijst.

Gedeeld

Opties gedeeld door de menu-items Blog, Lijst en Speciale artikelen.

Help-4x-Content-Article-Manager-Options-shared-subscreen-nl.png
 • Volgorde categorieën.
  • Geen volgorde: Artikelen worden alleen gesorteerd op artikelvolgorde, onafhankelijk van de categorie.
  • Titel alfabetisch: Categorieën worden getoond op de titel in alfabetische volgorde (A tot Z).
  • Titel alfabetisch omgekeerd: Categorieën worden getoond op de titel in omgekeerd alfabetische volgorde (Z tot A).
  • Volgorde categorieën: Categorieën zijn gesorteerd volgens de volgorde kolom ingegeven in Artikelen: Categorieën.
 • Volgorde artikelen.
  • Meest recente eerst: Artikelen worden getoond die beginnen met de meest recente en eindigend met de oudste.
  • Oudste eerst: Artikelen worden getoond met de oudste als eerste en eindigen met de nieuwste.
  • Titel alfabetisch: Artikelen worden getoond op de titel in alfabetische volgorde (A tot Z).
  • Titel alfabetisch omgekeerd: Artikelen worden getoond op de titel in omgekeerde alphabetische volgorde (Z tot A).
  • Auteur alfabetisch: Artikelen worden getoond op auteur in alphabetische volgorde (A tot Z).
  • Auteur omgekeerd alfabetisch: Artikelen worden getoond op auteur in omgekeerd alfabetische volgorde (Z tot A).
  • Meeste hits: Artikelen worden getoond op het aantal weergaven door het aantal hits, te beginnen met de meeste hits en eindigen met de minste hits.
  • Minste hits: Artikelen worden getoond door het aantal hits, te beginnen met de minste hits en eindigend met de meeste hits.
  • Volgorde: Artikelen zijn gesorteerd volgens de volgorde kolom zoals opgegeven in Artikel beheer.
  • Omgekeerde volgorde: Artikelen worden omgekeerd gesorteerd aan de kolomvolgorde opgegeven bij Artikelbeheer.
 • Datum voor sortering. De datum die gebruikt wordt als artikelen op datum worden gesorteerd.
  • Aangemaakt: Gebruik de aanmaakdatum van het artikel.
  • Aangepast: Gebruik de wijzigingsdatum van het artikel.
  • Gepubliceerd: Gebruik de publicatiedatum van het artikel.
 • Paginering. Paginering geeft paginalinks weer onderaan de pagina waarmee gebruikers naar andere pagina's kunnen navigeren. Deze zijn nodig wanneer de items in de lijst niet op een pagina passen.
  • Verberg: Paginalinks niet tonen. Let op: Gebruikers kunnen niet naar andere pagina's navigeren.
  • Toon: Paginalinks tonen indien nodig.
  • Automatisch: Paginalinks tonen indien nodig.
 • Paginering samenvatting. Toon het huidige paginanummer en totaal aantal pagina's (bijvoorbeeld, "Pagina 1 van 2") onderaan iedere pagina.
 • Speciale artikelen.
  • Toon: Toon Speciale artikelen en Niet-speciale artikelen.
  • Verberg: Toon alleen Niet-speciale artikelen.
  • Alleen: Toon alleen Speciale artikelen.

Integratie

Opties bepalen hoe artikelen integreren met Nieuwsfeeds, Routering, Extra velden, en Workflow.

Help-4x-Content-Article-Manager-Options-integration-subscreen-nl.png

Nieuwsfeeds

 • RSS feed link. Als deze ingesteld staat op Toon zal de Feedlink verschijnen als een feedicoon in de adresbalk bij de meeste browsers.
 • Toon in feed.
  • Introtekst: Alleen de introtekst van het artikel wordt getoond in de feed.
  • Volledige tekst: De volledige tekst van het artikel wordt getoond in de feed.
 • "Lees meer" link. Toon of verberg een "Lees meer" link in de feed.

Routering

 • Verwijder ID's uit URL's. Verwijder de database-ID van artikelen in een link.

Extra velden

 • Extra velden inschakelen. Extra velden aanmaken inschakelen. Meer leren.

Workflow

 • Workflow. Gebruik aangepaste workflows om artikelen te beheren. Meer leren.

Rechten

Deze sectie laat u de stndaard ACL rechten instellen voor alle artikelen in alle categorieën.

Help-4x-Content-Article-Manager-Options-permissions-subscreen-nl.png

Om de rechten van artikelen en categorieën te wijzigen moet het volgende gedaan worden.

 1. Selecteer de Groep door op de titel aan de linkerzijde te klikken.
 2. Zoek de gewenste Actie.
  • Instellen ACL & opties. Gebruikers kunnen de opties en rechten bewerken.
  • Alleen instellingenopties. Gebruikers kunnen de opties bewerken, behalve de rechten.
  • Toegang tot beheerdersinterface. Gebruikers hebben toegang tot de beheerdersinterface.
  • Maken. Gebruikers mogen artikelen en categorieën aanmaken.
  • Verwijderen. Gebruikers mogen artikelen en categorieën verwijderen.
  • Bewerken. Gebruikers mogen artikelen en categorieën bewerken.
  • Bewerk status. Gebruikers kunnen de status en verwante informatie bewerken.
  • Bewerk eigen. Gebruikers mogen de zelf aangemaakte artikelen en categorieën bewerken.
  • Bewerk waarde extra veld. Gebruikers kunnen iedere waarde van eigen velden bewerken die in artikelen en categorieën staan.
  • Workflows beheren. Gebruikers kunnen workflows beheren.
  • Overgang uitvoeren. Gebruikers kunnen overgangen uitvoeren.
 3. Selecteer de gewenste rechten voor de actie die u wilt wijzigen.
  • Overgenomen. Overgenomen van gebruikers in deze groep vanuit de Algemene instellingen rechten.
  • Toegestaan. Toegestaan voor gebruikers in deze groep.
   Let op: Als deze actie 'Geweigerd' is op een van de hogere niveaus, dan heeft de 'Toegestaan' rechten hier geen effect. Een 'Geweigerd' instelling kan niet overschreven worden.
  • Geweigerd. Geweigerd voor gebruikers in deze groep.
 4. Klik op Opslaan in de werkbalk bovenin. Wanneer het scherm herladen wordt zal de nieuwe gecalculeerde rechten voor deze groep en actie weergegeven worden.

Werkbalk

Bovenaan de pagina ziet u de werkbalk zoals in de afbeelding hierboven.

 • Opslaan. Slaat de artikelen opties op en blijft op het huidige scherm.
 • Opslaan & sluiten. Slaat de artikelen opties op en sluit het huidige scherm.
 • Sluiten. Sluit het huidige scherm en keert terug naar het vorige scherm zonder wijzigingen die u misschien heeft gedaan op te slaan.
 • Inline help in-/uitschakelen. Show help text below some options.
 • Help. Opent dit helpscherm.

Snelle tips

 • Als u een beginnend gebruiker bent, dan kunt u de de standaard waarden aanhouden totdat u meer heeft geleerd over het gebruik van de algemene opties.
 • Als u een gevorderde gebruiker bent, kunt u tijd besparen door hier goede standaard waarden in te stellen. Als u menu-items maakt en artikelen aanmaakt, dan kunt u de standaard waarden voor de meeste opties aanvaarden.
 • Alle waarden die hier ingesteld worden kunnen overschreven worden op het menu-item, categorie of contactpersoon niveau.

Verwante informatie

 • Dit portaal brengt informatie specifiek gerelateerd aan Joomla 4 samen.
Verwante helpschermen Beschrijving
Artikelen: Opties Wordt gebruikt om de algemene standaards voor menu-items die artikelen tonen in te stellen. Deze standaard waarden worden gebruikt als 'Gebruik algemeen' wordt geselecteerd als optie in een artikel menu-item.
Artikelen De artikellijst wordt gebruikt om artikelen te vinden, speciaal te markeren, toe te voegen en te bewerken.
Artikelen: Bewerken Dit is waar je artikelen kunt toevoegen en bewerken. Je kunt ook categorie van een artikel selecteren en aangeven of het al de niet gepubliceerd is en of het op de voorpagina moet staan.
Artikelen: Speciale artikelen Wordt gebruikt om te bepalen welke 'Speciale artikelen' getoond worden op de voorpagina en in welke volgorde ze getoond worden.
Artikelen: Categorieën Categoriebeheer wordt gebruikt om categorieën te vinden, toe te voegen en te bewerken.
Menu's: Gearchiveerde artikel Het 'Gearchiveerde artikelen' menu-itemtype toont een aangepaste ;ijst met artikelen, gesorteerd op datum of titel. Gearchiveerde artikelen worden niet meer gepubliceerd maar zijn nog steeds op de site opgeslagen.
Menu's: Categorieblog Wordt gebruikt om artikelen in een bepaalde categorie in blog weergave te tonen. Regelt de introductie ofwel het leidende artikel, aanvullende artikelen met intro tekst en extra links naar meer artikelen.
Menu's: Categorielijst Wordt gebruikt om artikelen die tot een bepaalde categorie horen in een lijst weergave.
Menu's: Maak artikel Geeft gebruikers de mogelijkheid een artikel te verzenden. Dit is normaliter alleen beschikbaar voor gebruikers die ingelogd zijn op de voorkant van de website. Gebruikers moeten rechten hebben om artikelen aan te maken.
Menu's: Speciale artikelen Wordt gebruikt om alle artikelen te tonen die aangemerkt zijn als 'Speciaal'. Artikelen worden getoond in blog weergave.
Menu's: Lijst met alle categorieën in een artikel categoriestructuur Wordt gebruikt om een hiërarchische lijst met categorieën te tonen. Afhankelijk van de geselecteerde opties van deze weergave kunt u klikken op een categorietitel om de artikelen in die categorie te zien.
Menu's: Individueel artikel Wordt gebruikt om één artikel te tonen.