Help4.x

Veldgroepen: Bewerken

From Joomla! Documentation

Revision as of 03:18, 17 August 2022 by FuzzyBot (talk | contribs) (Updating to match new version of source page)
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Nederlands • ‎español • ‎français • ‎русский

Beschrijving

Veldgroepen worden gebruikt om gerelateerde velden te verzamelen onder een apart tabblad op een invoerformulier. Het zelfde scherm wordt gebruikt voor het toevoegen van een nieuwe veldgroep en het bewerken van een bestaande veldgroep.

Hoe toegang te krijgen

Om een nieuwe veldgroep toe te voegen voor artikelen, gebruikers of contactpersonen vanuit het beheermenu:

 • Selecteer Inhoud  Veldgroepen voor het aanmaken of bewerken van en artikel veldgroep. Of...
 • Selecteer Gebruikers  Veldgroepen voor het aanmaken of bewerken van en gebruiker veldgroep. Of...
 • Selecteer Componenten  Contactpersonen  Veldgroepen om een contactpersoon veldgroep aan te maken of bewerken. Dan....
  • Selecteer een veldgroep Titel-link om een bestaande veldgroep te bewerken. Of...
 • Selecteer de Nieuw knop in de werkbalk om een nieuwe veldgroep aan te maken.

Schermafbeelding

Help-4x-content-field-add-new-field-group-nl.png

Formulier velden

 • Titel. De naam of titel van het veld. Maak het zo beschrijvend mogelijk.

Deze resterende items zijn optioneel. Joomla! maakt automatisch waarden voor deze items aan.

Algemeen

Linker venster

 • Beschrijving. Een beschrijving van het veld die getoond wordt in de tooltip van het label.

Rechter venster

 • Status. De publicatiestatus van het item.
 • Taal. Item taal.
 • Notitie. Dit wordt normaal gesproken door de beheerder gebruikt (bijvoorbeeld om informatie te documenteren voor dit item) en is niet op de website zichtbaar.

Publicatie tabblad

Help-4x-content-field-add-new-field-group-publishing-nl.png

 • Aanmaakdatum. Datum dat het item (artikel, categorie, weblink, etc.) aangemaakt is.
 • Gemaakt door. Naam van de Joomla! gebruiker die dit item gemaakt heeft. Dit is standaard de huidig ingelogde gebruiker. Klik op de knop selecteer gebruiker en selecteer een andere gebruiker indien dit aangepast moet worden naar een andere gebruiker.
 • Aanpassingsdatum. Datum van laatste wijziging.
 • Aangepast door. Gebruikersnaam wie de laatste aanpassing heeft gedaan.
 • ID. Dit is een uniek identificatienummer voor dit item, automatisch toegekend door Joomla!. Het wordt gebruikt om het item intern te identificeren en u kunt dit nummer niet veranderen. Als u een nieuw item aanmaakt, is dit veld "0" totdat u het opslaat, waarbij een nieuw ID toegekend wordt.

Opties tabblad

Help-4x-content-field-add-new-field-group-options-nl.png
 • 'Toon indien alleen-lezen' [heeft verklaring nodig]

Rechten tabblad

Joomla laat u de rechten voor velden als volgt instellen op vier niveaus.

 1. Algemeen, via Algemene instellingen.
 2. Voor alle artikelen, via Artikelbeheer→Opties.
 3. Voor alle artikelen in een categorie, via Categoriebeheer.
 4. Vooer een enkel artikel, met behulp van Artikel bewerken.

Hier kunt u rechten invoeren voor deze ene veldgroep. Het scherm ziet er als volgt uit.

Help-4x-screenshot-article-field-group-permissions-subscreen-nl.png

Om de rechten van deze veldgroep te wijzigen moet u de volgende handelingen uitvoeren.

 1. Selecteer de groep door op de titel te klikken.
 2. Zoek de gewenste Actie. Mogelijke acties zijn:
  Verwijderen. Gebruikers kunnen deze veldgroep verwijderen.
  Bewerken. Gebruikers kunnen deze veldgroep bewerken.
  Bewerk status. Gebruikers kunnen de 'gepubliceerd' status en verwante informatie van deze veldgroep wijzigen.
  Bewerk Extra veld waarde. Gebruikers kunnen de Extra veld waarde bewerken.
 3. Selecteer de gewenste rechten voor de actie die u wilt wijzigen. Mogelijke instellingen zijn:
  Overgenomen. Overgenomen voor gebruikers in deze groep vanuit de Algemen instellingen, Artikel beheer opties, of de categorie rechten.
  Toegestaan. Toegestaan voor gebruikers in deze groep. Let op dat, als deze actie 'Geweigerd' is op één van de hogere niveaus, het 'Toegestaan' recht hier geen effect heeft. Een 'Geweigerd' instelling kan niet overschreven worden.
  Geweigerd. Geweigerd voor gebruikers in deze groep.
 4. Klik op Opslaan. Wanneer het scherm wordt vernieuwd, tonen de berekende instellingen de effectieve rechten voor deze groep en actie.

Werkbalk

Bovenaan de pagina ziet u de werkbalk zoals in de afbeelding hierboven. De functies zijn.

 • Opslaan. Slaat item op en blijft op het huidige scherm.
 • Opslaan & sluiten. Slaat item op en sluit het huidige scherm.
 • Opslaan & nieuw. Slaat item op en houdt het bewerkscherm open, klaar voor het aanmaken van een ander item.
 • Annuleren/Sluiten. Sluit het huidige scherm en keert terug naar het vorige scherm zonder wijzigingen die u misschien heeft gedaan op te slaan. Of
 • Sluiten. Sluit het huidige scherm en keert terug naar het vorige scherm zonder wijzigingen die u misschien heeft gedaan op te slaan. Dit werkbalk icoon wordt niet getoond als een nieuw item wordt aangemaakt.
 • Help. Opent dit helpscherm.

Snelle tips

Verwante informatie