Help4.x

Menu-item: Getagde items

From Joomla! Documentation

Revision as of 03:31, 14 July 2022 by Franz.wohlkoenig (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Other languages:
English • ‎Nederlands

Beschrijving

Het Getagde items menu-itemtype wordt gebruikt om een pagina aan te maken om inhoud met geselecteerde tags te tonen.

Hoe toegang te krijgen

Om een nieuw "Getagde items" menu-item aan te maken:

 • Selecteer Menu's  [naam van het menu] vanuit het beheermenu (bijvoorbeeld, Menu's  Hoofdmenu). Dan...
  • Selecteer de Nieuw knop in de werkbalk. Dan...
  • Klik op de Menu-itemtype selectie knop. Help-4x-Menu-Item-Type-Select-Button-nl.png
  • Selecteer in de modale dialoog het 'Tags' item om een lijst te openen en selecteer daarna het Getagde items item.

Om een bestaand "Getagde items" menu-item te bewerken:

 • Selecteer de titel in de Menus: Item lijst.

Schermafbeelding

Help-4x-Menus-Menu-Item-Tags-Items-List-screen-nl.png

Formulier velden

 • Titel. De titel die wordt getoond voor dit menu item.
 • Alias. De interne naam van het item. Normaliter, kunt u dit leeg laten en Joomla zal de standaardwaarde invullen. De standaard waarde is de titel of naam in kleine letters en streepjes in plaats van spaties. Meer leren.

Details tabblad

Linker venster

 • Menu-itemtype. Het menu-item type dat geselecteerd is toen het mneu-item aangemaakt werd. Dit kan een van de core menu-item types zijn of een menu-item type geleverd door een geïnstalleerde extensie.
 • Tag. Selecteer de tag om te gebruiken.
 • Selecteer inhoudstype. Alleen tags van de geselecteerde types worden getoond (optioneel).
 • Taalfilter. (Gebruik algemeen (Alle)/Alle/Huidige/Engels (en-GB)/...). Filter de lijst met tags optioneel op taal.
 • Link. De door het systeem gegenereerde link voor dit menu-item. Dit veld kan niet veranderd worden en is alleen ter informatie.
 • Doelvenster. Selecteer uit de uitklaplijst.
 • Templatestijl. Selecteer uit de uitklaplijst.

Rechter venster

 • Menu. Toont in welk menu de link zal verschijnen.
 • Hoofditem. Het bovenliggend menu-item voor dit menu-item. Gebruikt om vast te stellen of een menu-item top-niveau item of een sub-menu item is. Selecteer 'Menu-item root' (de standaard waarde) als dit een top-niveau menu-item is. Selecteer anders het Menu-item dat het bovenliggende item van het item is.
 • Volgorde. U kunt de volgorde van een item binnen een lijst als volgt veranderen:
  • Als het lijstfilter opties een positie filter hebben, selecteer dan de gewenste positie. Dit beperkt de lijst tot de items die toegekend zijn aan die positie.
  • Selecteer het volgorde icoon Help30-Ordering-colheader-icon.png in de tabelkop om het het actieve volgorde item te maken. De volgorde iconen in iedere rij veranderen van licht naar donker grijs en de pijl verandert in een sleepsymbool als u eroverheen gaat.
  • Selecteer één van de volgorde iconen Help30-Ordering-colheader-grab-bar-icon.png en sleep het naar boven of beneden om de positie van die rij in de lijst te veranderen. De items worden in de nieuwe volgorde binnen de positie getoond.
 • Status. De publicatiestatus van het item.
 • Start publiceren. Datum en tijd waarop de publicatie moet starten. Gebruik dit veld wanneer u voortijdig inhoud wilt toevoegen die automatisch op een bepaalde tijd in de toekomst gepubliceerd moet worden.
 • Beëindig publiceren. Datum en tijd om te stoppen met publiceren. Gebruik dit veld als u inhoud automatisch de status gedepubliceerd wilt geven op een tijdstip in de toekomst (bijvoorbeeld wanneer het niet meer van toepassing is).
 • Standaard pagina. Indien Ja, is dit menu-item de standaard of home pagina van de website. Er mag exact één menu-item ingesteld zijn als standaard pagina. U kunt de standaard pagina op twee manieren wijzigen:
  1. Klik op de Home kolom van het gewenste menu-item op het Menu's: Items scherm.
  2. Open het menu-item voor de nieuwe standaard pagina en wijzig de Standaard pagina instellingen op Ja.
 • Taal. Item taal.
 • Notitie. Dit wordt normaal gesproken door de beheerder gebruikt (bijvoorbeeld om informatie te documenteren voor dit item) en is niet op de website zichtbaar.

Tag opties tabblad

Help-4x-Menus-Menu-Item-Tags-Items-Items-List-Tags-options-screenshot-nl.png

 • Tagnaam. (Gebruik algemeen(Verberg)/Verberg/Toon). Voor een wergave met een tag, toon de tagnaam.
 • Tagafbeelding. (Gebruik algemeen(Verberg)/Verberg/Toon). Voor een weergave met één tag, toon de afbeelding van de tag.
 • Beschrijving tag. (Gebruik algemeen(Verberg)/Verberg/Toon). Toon of verberg de beschrijving van de tag (wordt alleen gebruikt als één enkele tag geselecteerd is).
 • Afbeelding. Selecteer of upload de afbeelding.
 • Beschrijving. De beschrijving van het item in. Categorie, subcategorie en weblink beschrijvingen kunnen worden weergegeven op webpagina's, afhankelijk van de instellingen. Deze beschrijvingen worden ingevoerd met behulp van dezelfde editor die wordt gebruikt voor artikelen.
 • Volgorde: (standaard). De kolom waarin getoonde items in de tabel gesorteerd worden. De waarden zijn hetzelfde als de namen van de kolomkoppen.
 • Richting. Sorteervolgorde. Aflopend is van hoog naar laag. Oplopend is van laag naar hoog.

Item opties tabblad

Help-4x-Menus-Menu-Item-Tags-Items-Items-List-Item-options-screenshot-nl.png


 • Itemafbeelding: Toon de afbeelding van ieder item.
 • Itembeschrijving: Toon of verberg de beschrijving van ieder item in de lijst. De lengte kan beperkt worden met behulp van de Maximum aantal tekens optie.
 • Maximum aantal tekens. Het maximum aantal tekens uit de beschrijving dat getoond moet worden van iedere tag.
 • Filterveld: Toon of verberg het veld in de lijst.

Pagineringsopties tabblad

Help-4x-Menus-Menu-Item-Tags-Items-Items-List-Pagination-options-screenshot-nl.png

 • Weergave selectielijst. (Gebruik algemeen/Toon/Verberg) Tonen of verbergen van de selectielijst waarmee de gebruiker het aantal weer te geven items in de lijst kan selecteren. Onderstaand een voorbeeld van de weergave op de website.
Help30-article-category-list-display-select-nl.png
Indien er meer items zijn dan dit aantal kunnen de pagina navigatieknoppen (Start, Vorige, Volgende, Einde en paginanummers) gebruikt worden om te navigeren tussen de pagina's. Wanneer u een groot aantal items heeft is het handig de filteropties te gebruiken die boven de kolomkoppen wordt getoond, en waarmee de items gelimiteerd kunnen worden.
 • Paginering. Toon of verberg de paginering. Paginering geeft paginalinks weer onderaan de pagina waarmee gebruikers naar andere pagina's kunnen navigeren. Deze zijn nodig wanneer de items in de lijst niet op een pagina passen. Hieronder wordt een voorbeeld getoond.
Help30-pagination-nl.png
De volgende opties zijn beschikbaar.
 • Gebruik algemeen: Gebruik de standaard waarde uit de component opties.
 • Automatisch: Paginalinks tonen indien nodig.
 • Toon: Paginalinks tonen indien nodig.
 • Verbergen: Paginalinks niet tonen. In dit geval kunnen gebruikers niet naar andere pagina's navigeren.
 • Paginering samenvatting. Toon of verberg het huidige paginanummer en totaal aantal pagina's (bijv., "Pagina 1 van 2") onderaan iedere pagina. Gebruik algemeen zal de standaard waarde van de component opties gebruiken.

Itemselectie opties tabblad

Help-4x-Menus-Menu-Item-Tags-Items-Items-List-Item-Selection-options-screenshot-nl.png

 • Overeenkomsttype: Alle zal de items weergeven die alle tags hebben. Enkele zal de items weergeven die tenminste één van de tags hebben.
 • Subtags: In- of uitsluiten van subtags op de lijst resultaten van een tag.

Integratie tabblad

Help-4x-Menus-Menu-Item-Tags-Items-Items-List-Integration-options-screenshot-nl.png

 • Toon feedlink. (Gebruik algemeen/Toon/Verberg) Toon of verberg een link naar een nieuwsfeed (RSS Feed). Indien tonen is ingesteld wordt een feedlink getoond als een feed icon in de adresbalk van de meeste moderne browsers.

Algemene opties

Zie Menu's: Bewerken/Nieuw item voor hulp over velden die algemeen zijn in alle menu-itemtypes de volgende tabbladen:

 • Linktype
 • Paginaweergave
 • Metadata
 • Associaties
 • Moduletoewijzing

Werkbalk

Bovenaan de pagina ziet u de werkbalk zoals in de afbeelding hierboven. De functies zijn.

 • Opslaan. Slaat item op en blijft op het huidige scherm.
 • Opslaan & sluiten. Slaat item op en sluit het huidige scherm.
 • Opslaan & nieuw. Slaat item op en houdt het bewerkscherm open, klaar voor het aanmaken van een ander item.
 • Annuleren/Sluiten. Sluit het huidige scherm en keert terug naar het vorige scherm zonder wijzigingen die u misschien heeft gedaan op te slaan. Of
 • Sluiten. Sluit het huidige scherm en keert terug naar het vorige scherm zonder wijzigingen die u misschien heeft gedaan op te slaan. This toolbar icon is not shown if you are creating a new item.
 • Help. Opent dit helpscherm.

Website schermafbeelding

Voorbeeld frontend afbeeldingen zijn generieke afbeeldingen die gebruik maken van de Joomla! core met gratis geleverde frontend templates. De werkelijke weergave is afhankelijk van de geïnstalleerde aanpaste template en de template stijl van de Joomla! website. Tags lijst weergave: Help-4x-Menus-Menu-Tags-List-front-end-screenshot-nl.png

Verwante informatie

Verwante helpschermen Beschrijving
Menu's - Menu-item - Compacte lijst met getagde items Wordt gebruikt om een 'Compacte lijst met getagde items' pagina te maken per geselecteerde tag(s)
Menu's - Menu-item - Lijst van alle tags Wordt gebruikt om een 'Lijst van alle tags' pagina per geselecteerde tag(s) te maken.