Help4.x

Algemene instellingen

From Joomla! Documentation

Revision as of 12:30, 21 October 2023 by FuzzyBot (talk | contribs) (Updating to match new version of source page)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Nederlands • ‎español • ‎français • ‎português do Brasil • ‎русский

Beschrijving

De Algemene instellingen scherm geeft u de mogelijkheid de Joomla site in te stellen met uw persoonlijke instellingen. Instellingen op dit scherm gelden voor de hele site.

Hoe toegang te krijgen

 • Systeem  Instellingen  Algemene instellingen

Schermafbeelding

Help-4x-global-configuration-screen-nl.png

Formulier velden

Website

Volledige afbeelding.

Website

 • Website naam. Vul de naam van uw website in. Deze wordt gebruikt op diverse locaties (bijvoorbeeld op de administratie titelbalk in uw browser en Website offline pagina's).
 • Website offline. Selecteer of de website bereikbaar is voor bezoekers. Meer leren.
  • Offline bericht.
   • Gebruik aangepast bericht: Het aangepaste offline bericht gebruikt de waarde die gedefinieerd is in het 'Aangepast bericht' veld.
   • Gebruik standaard bericht van websitetaal: Het standaard offline bericht gebruikt de waarde die gedefinieerd is in het site ini taalbestand van de standaard ingestelde taal.
  • Offline afbeelding. Selecteer een afbeelding om weer te geven op de standaard offline pagina. Zorg dat de afbeelding minder dan 400px breed is.
 • Bewerken vanaf website. Selecteer of er inline bewerkiconen gebruikt worden voor modules en menu-items.
 • Standaard tekstverwerker. Selecteer de standaard WYSIWYG tekstverwerker. Geregistreerde gebruikers kunnen hun voorkeuren wijzigen in de persoonlijke gegevens wanneer u deze optie toestaat.
 • Standaard Captcha. Selecteer de standaard captcha voor uw website. U kunt de vereiste informatie voor uw captcha plugin invullen in Pluginbeheer.
 • Standaard toegangsniveau. Selecteer het standaard toegangsniveau voor nieuwe items.
 • Standaard lijstlengte. Stelt de standaard lijstlengte in op het Backend voor alle gebruikers.
 • Standaard feedlimiet. Selecteer het aantal artikelen dat in de feed(s) moet worden weergegeven.
 • E-mailadres feed. De RSS en Atom nieuwsfeeds bevatten het e-mailadres van de auteur.
  • Auteur e-mail: Selecteer e-mailadres auteur om het e-mailadres van elke auteur te gebruiken (uit gebruikersbeheer) in de nieuwsfeed.
  • E-mailadres website: Selecteer e-mailadres website om het e-mailadres van de website toe te voegen aan ieder artikel.

Metadata

 • Algemene metabeschrijving van website. Vul een algemene beschrijving van de website in die gebruikt kan worden door zoekmachines.
 • Robots. Robots instructies.
  • index, follow: Indexeer deze pagina en volg de links op deze pagina.
  • noindex, follow: Indexeer deze pagina niet, maar volg de links op de pagina toch. U wilt dit bijvoorbeeld misschien doen op een pagina met sitemap waarvan u wilt dat de links geïndexeerd worden, maar dat de pagina zelf niet verschijnt in zoekmachines.
  • index, nofollow: Indexeer deze pagina, maar volg geen link op de pagina. U wilt dit bijvoorbeeld misschien voor een evenementen kalender, waarvan u wilt dat de pagina verschijnt in zoekmachines, maar waarvan elk evenementen niet geïndexeerd hoeft te worden.
  • noindex, nofollow: Indexeer deze pagina niet en volg geen link op deze pagina.
 • Inhoudsrechten. Beschrijf welke rechten anderen hebben om deze inhoud te gebruiken. Dit wordt naar zoekmachines verzonden met behulp van de 'rights' meta tag in de HTML kop.
 • Auteur metatag. Toon de auteur metatags wanneer artikelen bekeken worden.
 • Joomla! versie. Bepaalt of de 'generator' meta tag in de koptekst van het HTML document in de Frontend en in Atom feeds de exacte versie van de Joomla website bevat. Om veiligheidsredenen wordt aangeraden om het te verbergen.

SEO

 • Zoekmachinevriendelijke URL's. Selecteer of URL's geoptimaliseerd moeten worden voor zoekmachines.
 • Gebruik URL herschrijven
  • Apache en Litespeed: Hernoem 'htaccess.txt' naar '.htaccess' Meer leren.
  • IIS: Hernoem 'web.config.txt' naar 'web.config'
  • NginX: de configure your server
  • Andere servers of indien onbekend: Raadpleeg het hostingbedrijf.
 • Voeg een achtervoegsel (suffix) aan URL's toe. Wanneer ja is ingesteld, wordt een achtervoegsel (suffix) aan de URL toegevoegd gebaseerd op het documenttype.
 • Unicode aliassen. Kies tussen transliteratie en unicode aliassen. Transliteratie is standaard.
 • Websitenaam in paginatitels. Laat alle paginatitels beginnen of eindigen met de websitenaam (bijvoorbeeld: "Naam van mijn website - Naam van het artikel").

Cookie

 • Cookie-domein. Domeinnaam die gebruikt wordt voor de instellingen van sessie cookies. Laat de domeinnaam voorafgaan door '.' als de cookie ook voor subdomeinen geldig is.
 • Cookie-pad. Pad waarvoor de cookie geldig is.

Systeem

Volledige afbeelding.

Foutopsporing

 • Foutopsporing systeem. Wanneer dit geactiveerd is worden diagnostische informatie, vertalingsfouten en SQL fouten weergegeven (indien aanwezig). De informatie wordt onderaan iedere pagina die u bekijkt in Joomla! weergegeven. Het wordt niet geadviseerd de foutenopsporing modus blijvend in te schakelen wanneer uw website online is.
 • Debug Language. Selecteer of de foutopsporings indicatoren **...** of ??...?? voor de Joomla taalbestanden worden weergegeven. Taal foutopsporing werkt zonder dat systeem foutopsporing geactiveerd is, maar u krijgt niet de toegevoegde gedetailleerde verwijzingen die behulpzaam kunnen zijn bij het corrigeren van fouten.
  • Taalweergave. Selecteer of de taalconstante of de taalwaarde moet worden weergegeven bij het debuggen van de taalstrings.

Cache

 • Systeemcache. In of uitschakelen cachen en instellen van cacheniveau. Meer leren.
  • Conservatief cachen: kleinere systeemcache.
  • Progressief cachen: sneller, grotere systeemcache, inclusief het renderen van modulecache. Niet aan te bevelen voor extreem grote websites.
  • Cache-afhandeling.
   • Bestand: Het oorspronkelijke cache-mechanisme is bestand gebaseerd. Zorg ervoor dat de cache-mappen schrijfbaar zijn.
  • Platform specifieke caching. Inschakelen als HTML-uitvoer op mobiele apparaten van andere apparaten verschilt.
  • Cachetijd (minuten). De maximum tijdsduur in minuten, om een cachebestand op te slaan voordat het vernieuwd wordt.
  • Pad naar de cachemap. Geef een beschrijfbare map op om cachebestanden in op te slaan, als u de standaard map niet wilt gebruiken.

Sessie

 • Sessie-afhandeling. Het mechanisme waarmee Joomla een gebruiker identificeert wanneer deze verbonden is via de website gebruikmakend van tijdelijke cookies.
  • Database: De database sessieafhandeling is de standaard afhandeling omdat het de enige is die Joomla volledig zelf kan instellen en controleren.
  • Bestandssysteem: De bestandssyteem afhandeling zal wat sneller zijn als de database afhandeling, maar het heeft nodig dat PHP juist is ingesteld, anders crasht het en wordt Joomla volledig onbruikbaar.
   • Session Save Path. Selecteer, om het te gebruiken 'Bestandssysteem' en voer daarna een volledig bestandssysteem pad in in het 'Sessie opslagpad' veld dat verschijnt. Zorg ervoor dat het pad voldoende rechten voor PHP heeft om bestanden te lezen en schrijven en of 'session garbage collection' ingeschakeld is om bestanden te verwijderen.
    Als dit pad niet ingeschakeld is, zal Joomla vertrouwen op de PHP session.save_path INI instelling of terugvallen op de temp map van het systeem (zoals gedefinieerd door de sys_get_temp_dir() PHP functie).
    Als geen van deze paden zijn ingesteld of dat de rechten fout zijn, dan is het over en uit. Om hier uit te komen moer het configuration.php bestand bewerkt worden en $session_handler = 'database' ingesteld worden.
  • Andere handlers (APCu, Memcached, Redis, en WinCache) berusten alle op optionele PHP extensies en kunnen beschikbaar zijn als uw systeem ze ondersteund. APCu of WinCache hoeven niet beter te zijn dan de "plain" filesysteem optie. De Memcached en Redis handlers zijn overkill voor Joomla in een typische shared hosting omgeving. Dit type handlers zijn succesvol als u Joomla toepast in a load balanced omgeving waar meerdere servers zijn betrokken en de sessiegegevens voor de toepassing beschikbaar moeten zijn op alle servers.
 • Sessie levensduur (minuten). Gebruiker automatisch uitloggen nadat deze inactief is geweest voor het aantal ingestelde minuten. Stel dit niet te hoog in.
 • Shared (gedeelde) sessie. Indien geactiveerd wordt de gebruikerssessie gedeeld tussen het frontend en het beheergedeelte van de site. Let op dat het wijzigen van deze waarde alle bestaande sessies op de site ongeldig maakt.
  Dit is niet beschikbaar als de Forceer HTTPS optie staat op 'Alleen administrator'.
 • Volg sessie metadata.
  • Wanneer ingeschakeld, zullen aanvullende metagegevens over een gebruikerssessie (met inbegrip van hun gebruikersnaam, gebruikers-ID en de toepassing waarmee zij zijn aangemeld) worden opgeslagen in de sessie-databasetabel.
  • Wanneer uitgeschakeld, zijn functies die afhankelijk zijn van deze gegevens niet beschikbaar.

Server

Volledige afbeelding.

Server

 • Pad naar map met tijdelijke opslag (tmp). Kies een schrijfbare map om tijdelijke bestanden op te slaan.
 • GZIP paginacompressie.
  • Ja: Joomla kan de gegenereerde HTML-pagina's automatisch comprimeren met GZip, waardoor ze kleiner worden en de snelheid van de site wordt verhoogd.
  • Nee: Schakel het uit als de server dat al doet of als het conflicten geeft met extensies van derden.
 • Foutrapportage. Deze parameter stelt het niveau van foutrapportage in dat door PHP gebruikt moet worden op de Joomla site.
  • Systeemstandaard: Laat het fout rapporteren niveau op die van de server.
  • Geen: Schakelt fout rapportage uit.
  • Eenvoudig: Override de serverinstellingen om een basiniveau van rapoorteren te geven.
  • Maximum: Override de serverinstellingen om alle fouten te rapporteren.
   Mocht de Joomla website niet werken en geen toegang gekregen kan worden tot de beheerpagina om de foutrapportage te activeren, dan kan volledige foutrapportage aangezet worden door het 'configuration.php' bestand te bewerken. Wijzig de '$error_reporting' parameter in dat bestand in 'maximum' wat gelijk is aan de foutrapportage op 'Maximum' zetten.
 • Forceer HTTPS. Forceer toegang voor de geselecteerde delen om alleen met HTTPS (versleutelde HTTP verbindingen met het https:// protocolvoorvoegsel) te verschijnen en forceer ook veilige cookies. Opmerking: HTTPS dient ingeschakeld te zijn op de server om gebruik te kunnen maken van deze optie.

Locatie

 • Tijdzone website. Kies een stad uit de lijst om de weergave van datum en tijd in te stellen.

Webservices

 • CORS inschakelen. Cross-Origin Resource Sharing (CORS) stelt scripts die in een browser worden uitgevoerd in staat om te communiceren met bronnen van een andere oorsprong.
  • Access-Control-Allow-Origin. Bepaalt de oorsprong om webservices te benaderen op deze website, teruggestuurd als antwoord op een 'preflight' verzoek. Standaard: * (=all).
  • Access-Control-Allow-Headers. Bepaalt de header(s) die, in antwoord op een 'preflight' verzoek, teruggestuurd worden. Standaard: Content-Type,X-Joomla-Token.
  • Access-Control-Allow-Methods. Bepaalt de webservice-methode(s) die toegang hebben tot deze site, die teruggestuurd word(t)(en) als reactie op een 'preflight' verzoek. Standaard: alle beschikbare methodes voor de gevraagde route.

Proxy

 • Achter Load balancer. Schakel, als de site zich achter een 'Load balancer' of 'Reverse-proxy' bevindt, deze instelling in zodat IP-adressen en andere instellingen binnen Joomla automatisch rekening houden met deze instelling.
 • Outbound proxy inschakelen. Sommige hosts staan standaard geen netwerktoegang van de site naar de buitenwereld toe en eisen dat er handmatig een uitgaande proxy geconfigureerd wordt.
  • Outbound proxy host. Host (domein) naam of IP-adres.
  • Outbound proxy poort.
  • Outbound proxy gebruikersnaam. Laat dit leeg als de uitgaande proxy geen authenticatie vereist.
  • Outbound proxy wachtwoord.

Database

 • Databasetype. Het gebruikte type database dat u tijdens de installatie hebt gekozen.
  Bewerk dit veld niet tenzij u moet migreren naar een ander type database, eventueel veroorzaakt door het verhuizen naar een andere hosting provider.
 • Host. De hostnaam van uw database die u tijdens de installatie hebt ingevoerd.
  Bewerk dit veld niet tenzij u moet migreren naar een ander type database, eventueel veroorzaakt door het verhuizen naar een andere hosting provider.
 • Database gebruikersnaam. De gebruikersnaam waarmee u toegang hebt tot uw database welke tijdens de installatie werd ingevoerd.
  Bewerk dit veld niet tenzij u moet migreren naar een ander type database, eventueel veroorzaakt door het verhuizen naar een andere hosting provider.
 • Database wachtwoord. Het wachtwoord dat gebruikt moet worden om de database te benaderen.
  Bewerk dit veld niet tenzij u moet migreren naar een ander type database, eventueel veroorzaakt door het verhuizen naar een andere hosting provider.
 • Databasenaam. De naam van uw database die u tijdens de installatie hebt ingevoerd.
  Bewerk dit veld niet tenzij u moet migreren naar een ander type database, eventueel veroorzaakt door het verhuizen naar een andere hosting provider.
 • Voorvoegsel databasetabel. Het voorvoegsel (prefix) voor de databasetabel die u tijdens de installatie hebt ingevoerd.
  Bewerk dit veld niet tenzij u moet migreren naar een ander type database, eventueel veroorzaakt door het verhuizen naar een andere hosting provider.
 • Connectie encryptie.
  • Standaard (server gecontroleerd)
  • Eén weg authenticatie
   • Controleer servercertificaat.
    • Pad naar CA bestand. Bestandssysteem pad.
  • Twee-traps authenticatie
   • Pad naar privé sleutelbestand. Bestandssysteem locatie.
   • Pad naar certificaatbestand. Bestandssysteem locatie.
   • Controleer servercertificaat.
    • Pad naar CA bestand. Bestandssysteem pad.
   • Ondersteunde Cipher Suit: (optioneel). Niet verplicht (alleen aanbevolen voor ervaren gebruikers) – zie, voor meer details, de documentatie van uw database.

E-mail

 • Mail versturen.
  • Ja: Selecteer ja om het verzenden van mail in te schakelen.
  • Nee: Selecteer nee om het verzenden van mail uit te schakelen. Aanbevolen wordt de website offline te zetten wanneer de mailverzending wordt uitgeschakeld.
 • Groepsmail uitschakelen.
  • Ja: Selecteer ja om groepsmail uit te schakelen.
  • Nee: Selecteer nee om het te activeren.
 • E-mail afzender. Het e-mailadres dat gebruikt wordt om e-mails van uw website te versturen.
 • Afzendernaam. De tekst die weergegeven wordt in het veld "Van:" wanneer er e-mails vanaf de website verstuurd worden.
 • Beantwoorden aan e-mail. Het e-mailadres dat gebruikt wordt om reacties van gebruik(s) te ontvangen.
 • Beantwoorden aan naam. Tekst getoond in het "Aan:"-veld als gebruiker(s) reageren op ontvangen e-mail.
 • Mailer. Selecteer de mailer om e-mails te versturen via de website.

Loggen

Volledige afbeelding.

Loggen

 • Pad naar logmap. Joomla kan optioneel een logboekbestand bijhouden van activiteiten van zichzelf en extensies van derden. Geef het absoluut pad naar een map die beschrijfbaar is door PHP; als het ontbreekt of niet beschrijfbaar is, zal Joomla helemaal niet laden. Om veiligheidsredenen moet er geen map gebruikt worden met toegang tot systeembrede mappen zoals '/tmp'.
 • Log bijna alles. Logt alles, behalve verouderde API's.
 • Log verouderde API. Logt verouderde API's.

Aangepast loggen

 • Log prioriteiten. Kan gebruikt worden om aangepast loggen te beheren. Selecteer de events die u in het logbestand wilt zien. Standaard is 'All'. De item(s) kunnen geselecteerd/niet-geselecteerd worden door op de uitklaplijst te klikken.
 • Log categorieën. Een door komma's gescheiden lijst met log categorieën die opgenomen of uitgesloten moeten worden. Gebruikelijke log categorieën zijn, maar zijn niet beperkt tot: 'database', 'databasequery', 'database-error', 'deprecated' en 'jerror'. Indien leeg is custom loggen uitgeschakeld.
 • Log categoriemodus. Stelt de modus in van bovenstaande log categorieën.

Tekstfilters

Volledige afbeelding.

Dit zijn de tekstfilters die toegepast worden op alle tekstverwerkervelden in de geselecteerde groepen.

Met deze filteropties kan meer controle uitgeoefend worden op de HTML die toegevoegd wordt. Dit kan zo streng en zo vrij ingesteld worden al naar gelang het beste bij de website past. Het filteren gebeurt op basis van opt-in en de standaard instellingen bieden een goede bescherming tegen markup die gewoonlijk geassocieerd wordt met aanvallen op de website.

Rechten

Volledige afbeelding.

Beheer de instellingen van de rechten voor onderstaande groepen.

 • Inloggen website. Sta toe, of weiger het inloggen op de website voor gebruikers in de geselecteerde groep.
 • Inloggen beheer. Sta toe, of weiger het inloggen op het beheergedeelte voor gebruikers in de geselecteerde groep.
 • Web services inloggen. Sta Web services inloggen voor gebruikers in de geselecteerde groep al dan niet toe.
 • Offline toegang. Sta toe, of weiger het inloggen als de site offline is voor gebruikers in de geselecteerde groep. Sta gebruikers in de groep toegang tot de website toe wanneer de website offline is.
 • Supergebruiker. Sta gebruikers in de geselecteerde groep alle handelingen op de hele website toe ongeacht andere rechteninstellingen.
 • Alleen instellingenopties. Sta toe of weiger de instellingenopties van gebruikers in de geselecteerde groep. De instelling staat gebruikers uit de groep toe om de opties van deze extensie te bewerken, uitgezonderd de rechten.
 • Toegang tot beheerdersinterface. Sta gebruikers in de geselecteerde groep toegang toe tot alle beheerdersinterfaces behalve de algemene instellingen.
 • Maken. Sta gebruikers in de geselecteerde groep toe om inhoud aan elke extensie toe te voegen.
 • Verwijderen. Sta toe of weiger het verwijderen door gebruikers in de geselecteerde groep. Verwijderen staat gebruikers in deze groep toe om inhoud van elke extensie te verwijderen.
 • Bewerken. Toestaan of weigeren voor Bewerken voor de gebruikers in deze groep. Bewerken staat de gebruikers in deze groep toe om inhoud van elke extensie te bewerken.
 • Bewerk status. Sta toe of weiger de bewerk status voor gebruikers in de geselecteerde groep. Bewerk status staat gebruikers in de groep toe om de status van inhoud van elke extensie te bewerken.
 • Bewerk eigen. Sta toe of weiger het bewerken van eigen inhoud door gebruikers in de geselecteerde groep. Bewerk eigen staat gebruikers in deze groep toe om inhoud van zichzelf te bewerken.
 • Bewerk waarde extra veld. Sta gebruikers in de groep toe om elk waarde van een veld in elke extensie te bewerken.

Indien deze instelling wijzigen worden ze toegepast op deze en alle subgroepen, componenten en inhoud.

 • Merk op dat Geweigerd elke overgenomen instelling zal overrulen, evenals de instellingen in elke subgroep, component of inhoud. In conflictsituaties gaat Weigeren voor.
 • Niet ingesteld is gelijk aan Geweigerd maar kan gewijzigd worden in de subgroepen, componenten en inhoud.

Werkbalk

Bovenaan de pagina ziet u de werkbalk zoals in de afbeelding hierboven.

 • Opslaan. Slaat de algemene instellingen opties op en blijft op het huidige scherm.
 • Opslaan & sluiten. Slaat de algemene instellingen opties op en sluit het huidige scherm.
 • Sluiten. Sluit het huidige scherm en keert terug naar het vorige scherm zonder wijzigingen die u misschien heeft gedaan op te slaan.
 • Inline help in-/uitschakelen.
 • Help. Opent dit helpscherm.

Snelle tips

 • De meeste, zo niet alle, instellingen kunnen eenmaal ingesteld worden en daarna zo blijven.
 • Als er belangrijke wijzigingen aangebracht moeten worden, overweeg dan de site offline te halen om testen en zeker te weten dat alles goed werkt.
 • De instellingen worden opgeslagen in '[Joomla]/configuration.php'. U moet of de FTP-layer activeren of het 'configuration.php' bestand schrijfbaar maken om uw wijzigingen op te slaan.

Verwante informatie