Help4.x

Site modules: Artikelen - Categorie

From Joomla! Documentation

Revision as of 17:29, 19 September 2020 by FuzzyBot (talk | contribs) (Updating to match new version of source page)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Nederlands • ‎português do Brasil

Beschrijving

Deze module toont een lijst met gepubliceerde artikelen uit een of meer categorieën.

Hoe toegang te krijgen

 • Selecteer Systeem  Beheren  Website modules vanuit het beheermenu. Dan...
  • Om een nieuwe module aan te maken: selecteer de Nieuw knop uit de werkbalk. Dan...
   • Selecteer het gewenste moduletype.
  • Om een bestaande module te bewerken:
   • Zoek de module in de lijst met geïnstalleerde modules en selecteer de titel-link in de Titel kolom.


Schermafbeelding

Help-4x-modules-site-module-manager-module-articles-category-nl.png

Formulier velden

 • Titel. De titel van de module. Dit is ook de titel die wordt weergegeven in de module afhankelijk van de Toon Titel formulierveld

Module tabblad

Linker venster

 • Modus: (Normaal/Dynamisch). Selecteer de modus die u wilt gebruiken. Als de normale modus is gekozen kan de module verder ingesteld worden en zal een statische lijst met artikelen worden weergegeven in het menu-item waaraan de module toegewezen is. Als de dynamische modus gekozen wordt kan de module nog steeds normaal ingesteld worden maar wordt de categorie optie niet meer gebruikt. In plaats daarvan detecteert de module dynamisch of het in een categorieweergave geladen wordt en zal een lijst met artikelen binnen de categorie weergeven. Wanneer de dynamische modus is gekozen kan men het beste de module op alle pagina's tonen, de module bepaald automatisch of er iets dynamisch weergegeven kan worden.
 • Toon op artikelpagina: (Ja/Nee). Selecteer of de lijst van artikelen wel of niet op een artikelpagina getoond moet worden. Dit betekent dat de module alleen dynamisch getoond wordt op categoriepagina's.

Rechter venster

 • Toon titel. (Toon/Verberg) Kies of de moduletitel op de website getoond of verborgen moet worden. De titel wordt degene in het formulierveld hierboven.
 • Positie. Kies de module positie waarop u wilt dat de module getoond wordt. Een aangepaste module positie mag opgegeven worden om te gebruiken met de load positie plugin of er kan op de positie knop gedrukt worden om een module positie te selecteren uit het template.
 • Status. De publicatiestatus van het item.
 • Module volgorde. Dit toont een drop-down lijst met iedere module op de positie waar de huidige module op staat. Dit is de zowel volgorde waarin de modules getoond worden op de website als op de Modulebeheer pagina.
 • Start publiceren. Datum en tijd waarop de publicatie moet starten. Gebruik dit veld wanneer u voortijdig inhoud wilt toevoegen die automatisch op een bepaalde tijd in de toekomst gepubliceerd moet worden.
 • Beëindig publiceren. Datum en tijd om te stoppen met publiceren. Gebruik dit veld als u inhoud automatisch de status gedepubliceerd wilt geven op een tijdstip in de toekomst (bijvoorbeeld wanneer het niet meer van toepassing is).
 • Taal. Item taal.
 • Notitie. Dit wordt normaal gesproken door de beheerder gebruikt (bijvoorbeeld om informatie te documenteren voor dit item) en is niet op de website zichtbaar.

Moduletoewijzing tabblad

Help-4x-modules-manager-site-module-menu-assignment-tab-nl.png

 • Moduletoewijzing. Selecteer Op alle pagina's, Geen pagina's, Alleen op de geselecteerde pagina's of Op alle pagina's behalve de geselecteerden uit de lijst.
 • Menuselectie. Wanneer de laatste twee opties gekozen worden zal er een lijst worden weergegeven met alle menu-items zoals in het schermafdruk hierboven is te zien. Dit geeft u de mogelijkheid om de menu-links te kiezen waarmee de module geassocieerd moet worden. U kunt hier kiezen op welke pagina's de module zichtbaar moet zijn. Zie Hoe kunt u een module toewijzen aan specifieke pagina's? voor meer informatie.

Opties voor filteren tabblad

Help-4x-modules-site-module-manager-module-articles-category-filtering-options-nl.png

 • Speciale artikelen: (Toon/Verberg/Alleen). Selecteer om speciale artikelen te tonen, verbergen of alleen te tonen.
 • Aantal: Het aantal items dat getoond moet worden. De standaard waarde van 0 zal alle artikelen tonen.
 • Categorie filtertype: (Inclusief/Exclusief). Selecteer inclusief om de geselecteerde categorieën op te nemen, exclusief om de geselecteerde categorieën uit te sluiten.
 • Categorie: Selecteer alstublieft een of meer categorieën.
 • Subcategorie artikelen: (Inclusief/Exclusief). Neem artikelen van onderliggende categorieën op of sluit ze uit.
 • Categoriebereik: Het aantal onderliggende categorieën dat terug moet worden gegeven.
 • Auteur filtertype: (Inclusief/Exclusief). Selecteer inclusief om de geselecteerde auteurs op te nemen, exclusief om de geselecteerde auteurs uit te sluiten.
 • Auteurs: Selecteer een of meer auteurs uit onderstaande lijst.
 • Auteur alias filtertype: (Inclusief/Exclusief). Selecteer inclusief om de geselecteerde auteur aliassen op te nemen, exclusief om de geselecteerde auteur aliassen uit te sluiten.
 • Auteur aliassen: Selecteer een of meer auteur aliassen uit onderstaande lijst.
 • Artikel IDs om uit te sluiten: Voer ieder artikel-ID in op een nieuwe regel.
 • Datumfilter: (Uit/Datum-bereik/Relatieve datum). Selecteer Datumfilter type.
 • Datumbereikveld: (Aanmaakdatum/Aanpassingsdatum/Startdatum publicatie). Selecteer op welk datumveld het datumbereik toegepast moet worden.
 • Startdatum: Indien hierboven datumbereik is geselecteerd geef dan een startdatum in.
 • Einddatum: Als hierboven datumbereik is gekozen, voer dan een einddatum in.
 • Relatieve datum: Als hierboven relatieve datum is geselecteerd, geef dan een numerieke dagwaarde in. Het resultaat wordt opgehaald relatief tot de huidige datum en de waarde die u opgeeft.

Opties voor sorteren tabblad

Help-4x-modules-site-module-manager-module-articles-category-ordering-options-nl.png

 • Artikelveld sortering: (Volgorde artikelen/Volgorde speciale artikelen/Hits/Titel/ID/Alias/Aanmaakdatum/...). Selecteer op welk veld artikelen gesorteerd moeten worden. Speciaal zou alleen moeten worden gebruikt als de filteropties van speciale artikelen staan op 'Alleen'.
 • Richting sortering: (Aflopend/Oplopend). Selecteer de richting waarop artikelen gesorteerd moeten worden.

Opties voor groeperen tabblad

Help-4x-modules-site-module-manager-module-articles-category-grouping-options-nl.png

 • Groepering voor artikelen: (Geen/Jaar/Maand en Jaar/Auteur/Categorie). Selecteer hoe u wilt dat artikelen gegroepeerd worden.
 • Richting groepering: (Aflopend/Oplopend). Selecteer de richting waarop artikelgroepen gesorteerd moeten worden.
 • Maand en jaar weergaveformaat: Voer alstublieft een juist datumformaat in. Zie: http://php.net/date voor formaat informatie.

Weergave opties tabblad

Help-4x-modules-site-module-manager-module-articles-category-display-options-nl.png

 • Gelinkte titels: (Ja/Nee).
 • Datum: (Toon/Verberg). Selecteer 'Toon' als u de datum wilt tonen.
 • Datumveld: (Aanmaakdatum/Aanpassingsdatum/Startdatum publicatie). Selecteer welk datumveld getoond moet worden.
 • Datumformaat: Voer alstublieft een juist datumformaat in. Zie: http://php.net/date voor formaat informatie.
 • Categorie: (Toon/Verberg). Selecteer 'Toon' als u de categorienaam wilt tonen.
 • Hits: (Toon/Verberg). Selecteer 'Toon' als u wilt dat de hits voor ieder artikel getoond moeten worden.
 • Auteur: (Toon/Verberg). Selecteer 'Toon' als uw wilt dat de auteur (of, indien beschikbaar, auteur-alias in plaats daarvan) getoond moet worden.
 • Introtekst: (Toon/Verberg). Selecteer 'Toon' als u de introtekst wilt tonen.
 • Introtekst limiet: Geef alstublieft een numerieke limietwaarde in. De introtekst wordt afgekapt op het ingegeven aantal tekens.
 • Toon "Lees meer": (Toon/Verberg). Indien ingesteld op 'Toon' wordt de 'Lees meer..' link getoond als er een hoofdtekst is in het artikel.
 • Titel met "Lees meer": (Toon/Verberg). Indien ingesteld 'Toon' dan wordt de titel van het artikel getoond op de 'Lees meer..'-knop.
 • Lees meer limiet: Stel een limiet in op het aantal tekens in artikeltitels die getoond moeten worden op de 'Lees meer..'-knop.

Geavanceerd tabblad

Help-4x-modules-site-module-manager-module-articles-category-advanced-options-nl.png

 • Weergave. Als u één of meer alternatieve lay-outs voor een module heeft gedefinieerd of in het template of in Joomla! core, dan kunt u de layout voor de module hier selecteren.
 • Module class. Een achtervoegsel dat toegevoegd wordt aan de CSS class van de Module. Dit stelt u in staat aangepaste CSS stijlen aan te maken die alleen op deze module worden toegepast. U kunt dan het "user.css" bestand van uw template aanpassen om de stijl toe te voegen aan de nieuwe class. Geef deze parameter op met een voorafgaande spatie om een nieuwe CSS class voor deze module aan te maken. Geef de parameter zonder voorafgaande spatie om de CSS class naam voor deze module aan te passen.
 • Automatische titel. Ja/Nee.
 • Cachen. Gebruik algemeen/Niet cachen. Of de inhoud van deze module al dan niet gecached moet worden. Het instellen van "Gebruik algemeen" zal de cache instellingen uit de Algemene instellingen gebruiken.
 • Cachetijd. Het aantal seconden waarvoor de cache van het item lokaal wordt opgeslagen. Deze kan veilig op de standaardwaarde blijven staan.
 • Module-tag. De HTML tag waar de module in geplaatst wordt. Dit is standaard een div tag maar andere HTML5 elementen kunnen ook worden gebruikt.
 • Bootstrap grootte. (waarden 0 tot 12) Dit stelt u in staat de breedte van de module in te stellen via het span element uit bootstrap.
 • Koptekst-tag. De HTML tag die gebruikt moet worden voor de header of titel van de module. Dit kan een h1, h2, h3, h4, h5, h6 of een p tag zijn. Let op dat u een module stijl (chrome) moet gebruiken met html5 of uw eigen stijlen toevoegen in <mytemplate>/html/modules.php.
 • Koptekst class. Hier kunt u optionele CSS classes toevoegen aan het header of titel element.
 • Modulestijl. U kunt deze optie gebruiken om de template-stijl voor deze positie te overschrijven.

Rechten tabblad

Help-4x-modules-manager-admin-module-administrator-permissions-nl.png

Doe, om de rechten te veranderen, het volgende.

 • Selecteer de Groep door links op de titel te klikken.
 • Zoek de gewenste Actie. Mogelijke acties zijn:
  • Verwijderen. Gebruikers kunnen deze categorie verwijderen.
  • Bewerken. Gebruikers kunnen de module bewerken.
  • Bewerk status. Gebruikers kunnen de gepubliceerde status en de verwante informatie van de module wijzigen.
 • Selecteer de gewenste rechten voor de actie die u wilt wijzigen. Mogelijke instellingen zijn:
  • 'Overgenomen:' Overgenomen van gebruikers in deze groep vanuit de Algemene instellingen, Artikelen: Opties of Categorie rechten.
  • 'Toegestaan:' Toegestaan voor gebruikers in deze groep. Let op dat wanneer deze actie op één van de hogere niveaus Geweigerd is het 'Toegestaan' recht hier geen effect heeft. Een instelling geweigerd kan niet worden overschreven.
  • 'Geweigerd:' Geweigerd voor alle gebruikers in deze groep.
 • Klik op Opslaan in de werkbalk. Wanneer het scherm wordt vernieuwd, tonen de berekende instellingen de effectieve rechten voor deze groep en actie.

Werkbalk

Bovenaan de pagina ziet u de werkbalk zoals in de afbeelding hierboven. De functies zijn.

 • Opslaan. Slaat item op en blijft op het huidige scherm.
 • Opslaan & sluiten. Slaat item op en sluit het huidige scherm.
 • Opslaan & nieuw. Slaat item op en houdt het bewerkscherm open, klaar voor het aanmaken van een ander item.
 • Opslaan als kopie. Slaat uw wijzigingen op als een kopie van het huidige item. Beïnvloed het huidige item niet. Dit werkbalk icoon wordt niet getoond bij het aanmaken van een nieuw item.
 • Sluiten. Sluit het huidige scherm en keert terug naar het vorige scherm zonder wijzigingen die u misschien heeft gedaan op te slaan.
 • Help. Opent dit helpscherm.

Website schermafbeelding

Voorbeeld frontend afbeeldingen zijn generieke afbeeldingen die gebruik maken van de Joomla! core met gratis geleverde frontend templates. De werkelijke weergave is afhankelijk van de geïnstalleerde aanpaste template en de template stijl van de Joomla! website. Artikel categorie module:

Help-4x-module-manager-articles-category-frontend-screenshot-nl.png

De module type naam voor deze module is "mod_articles_category". Het is gerelateerd aan de inhoud component.