Help4.x

Gebruikersnotities

From Joomla! Documentation

Revision as of 03:14, 5 September 2022 by FuzzyBot (talk | contribs) (Updating to match new version of source page)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Nederlands • ‎français • ‎português do Brasil

Beschrijving

Gebruikersnotities zijn stukjes informatie die aan geregistreerde gebruikers kunnen worden gekoppeld op uw Joomla! site. Deze gebruikersnotities kunnen bijvoorbeeld commentaar over 'beledigende' of 'moeilijke' gebruikers, etc bevatten.

Het Gebruikersnotities scherm toont een lijst met bestaande notities.

Hoe toegang te krijgen

 • Selecteer Gebruikers  Gebruikersnotitie vanuit het beheermenu.
 • Of... Selecteer het Gebruikers Dashboard icoon vanuit het beheermenu. Dan...
  • Selecteer Gebruikernotities vanuit het Overig (misc) venster.

Schermafbeelding

Help-4x-users-user-notes-nl.png


Kolomkoppen

In de tabel met de gebruikersnotities die aan gebruikers van uw Joomla! website zijn toegewezen ziet u verschillende kolommen. Hier leest u wat deze betekenen en wat er in elke kolom wordt getoond.

 • Selectievakje. Vink dit vakje aan om één of meer items te selecteren. Vink het vakje in de kolomkop aan om alle selectievakjes aan te vinken. Nadat één of meer vakjes zijn aangevinkt kan op een werkbalkknop geklikt worden om een actie uit te voeren op de geselecteerde item(s). De meeste acties via de werkbak, zoals Publiceren en Depubliceren kunnen op meerdere items tegelijkertijd uitgevoerd worden. Andere, zoals Bewerken, werken alleen voor één item. Indien er meerdere items geselecteerd zijn en op Bewerken wordt geklikt, opent het het eerste item om het te bewerken.
 • Status. (Gepubliceerd/Gedepubliceerd/Gearchiveerd/Verplaatst naar prullenbak) De publicatiestatus van het item.
 • Onderwerp: Het onderwerp van de gebruikersnotitie.
 • Gebruiker. De naam van de gebruiker.
 • Herzieningsdatum. De datum dat de notitie het laatst is aangepast.
 • ID. Dit is een uniek identificatienummer voor dit item, automatisch toegekend door Joomla!. Het wordt gebruikt om het item intern te identificeren en u kunt dit nummer niet veranderen. Als u een nieuw item aanmaakt, is dit veld "0" totdat u het opslaat, waarbij een nieuw ID toegekend wordt.

Lijst filters

Bovenaan de pagina ziet u de filterbalk zoals in de afbeelding hierboven. De functies zijn:

 • Selecteer status. Selecteer de gewenste status (Gepubliceerd, Gedepubliceerd, Gearchiveerd, Verplaatst naar prullenbak of Alle) om het aantal notities in de lijst te beperken tot de gekozen status. Selecteer "- Selecteer status -" om alle notities te laten zien onafhankelijk van de status.
 • Selecteer categorie. Selecteer een "categorie" om alleen de notities uit die categorie te laten zien. Selecteer "- Selecteer categorie -" om alle notities te laten zien uit alle categorieën.
 • Selecteer max niveaus. Selecteer de maximale diepte van de niveaus in een categorie waarvan de notities moeten worden weergegeven. Selecteer "- Selecteer max niveaus -" om notities uit alle niveaus te tonen.

Werkbalk

Bovenaan de pagina ziet u de werkbalk zoals in de afbeelding hierboven. De functies zijn.

 • Nieuw. Opent het bewerk scherm om een nieuwe user note te maken.
 • Acties: Toont een lijst met acties voor geselecteerde items.. Vink een of meer items aan om de lijst te activeren.
 • "'Publiceren."' Maakt de geselecteerde gebruiker notities beschikbaar voor beheerders van uw website.
 • Depubliceren: Maakt de geselecteerde gebruikersnotitie niet beschikbaar voor de administrators van uw website.
 • Archiveren. Verandert de status van één van de geselecteerde user notes om aan te geven dat ze worden gearchiveerd.
  Gearchiveerde user notes kunnen terug naar de gepubliceerde of gedepubliceerde status gebracht worden door Gearchiveerd te selecteren in het Selecteer status filter en de status van de user notes te wijzigen naar Gepubliceerd of Gedepubliceerd.
 • Inchecken. Checkt de geselecteerde user notes in. Werkt bij één of meer user notes geselecteerd.
 • Prullenbak. Verandert de status van de selecteerde user notes om aan te geven dat ze in de prullenbak zitten.
  user notes in de prullenbak kunnen hersteld worden door "Verplaatst naar prullenbak" te kiezen in het 'Selecteer status' zoekmiddel filter en de status van de user notes te veranderen in Gepubliceerd of Gedepubliceerd zoals gewenst.
  Selecteer, om naar de prullenbak verplaatste user notes te verwijderen, voor "Verplaatst naar prullenbak" in het Selecteer status filter, selecteer de user notes die definitief verwijderd moeten worden en klik daarna op het 'Prullenbak leegmaken' werkbalk icoon.
 • Help. Opent dit helpscherm.
 • Opties. Opent het venster Opties, waar instellingen zoals de standaard parameters kunnen worden bewerkt.


Snelle tips

 • Klik op het onderwerp om de eigenschappen van de gebruikersnotitie aan te passen.


Verwante informatie