Help4.x

Gebruikersnotities: Categorieën

From Joomla! Documentation

Revision as of 02:20, 10 May 2022 by FuzzyBot (talk | contribs) (Updating to match new version of source page)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Nederlands • ‎português do Brasil

Beschrijving

Dit scherm toont een lijst met gebruikersnotitie categorieën.

Hoe toegang te krijgen

 • Selecteer Gebruikers  Gebruikersnotitie categorieën vanuit het beheermenu.

Schermafbeelding

Help-4x-users-category-manager-user-notes-categories-nl.png

Kolomkoppen

In de tabel met de gebruikersnotities categorieën van uw Joomla! site, ziet u verschillende kolommen.

 • Selectievakje. Vink dit vakje aan om één of meer items te selecteren. Vink het vakje in de kolomkop aan om alle selectievakjes aan te vinken. Nadat één of meer vakjes zijn aangevinkt kan op een werkbalkknop geklikt worden om een actie uit te voeren op de geselecteerde item(s). De meeste acties via de werkbak, zoals Publiceren en Depubliceren kunnen op meerdere items tegelijkertijd uitgevoerd worden. Andere, zoals Bewerken, werken alleen voor één item. Indien er meerdere items geselecteerd zijn en op Bewerken wordt geklikt, opent het het eerste item om het te bewerken.
 • Volgorde. U kunt de volgorde van een item binnen een lijst als volgt veranderen:
  • Als het lijstfilter opties een positie filter hebben, selecteer dan de gewenste positie. Dit beperkt de lijst tot de items die toegekend zijn aan die positie.
  • Selecteer het volgorde icoon Help30-Ordering-colheader-icon.png in de tabelkop om het het actieve volgorde item te maken. De volgorde iconen in iedere rij veranderen van licht naar donker grijs en de pijl verandert in een sleepsymbool als u eroverheen gaat.
  • Selecteer één van de volgorde iconen Help30-Ordering-colheader-grab-bar-icon.png en sleep het naar boven of beneden om de positie van die rij in de lijst te veranderen. De items worden in de nieuwe volgorde binnen de positie getoond.
 • Status. De publicatiestatus van het item.
 • Titel. De naam van het item. Voor een menu-item wordt de titel in het menu weergegeven. Voor een artikel of categorie wordt de titel optioneel weergegeven op de webpagina. Invullen is vereist. Een item kan bewerkt worden door op de titel te klikken.
 • Taal. Item taal.
 • ID. Dit is een uniek identificatienummer voor dit item, automatisch toegekend door Joomla!. Het wordt gebruikt om het item intern te identificeren en u kunt dit nummer niet veranderen. Als u een nieuw item aanmaakt, is dit veld "0" totdat u het opslaat, waarbij een nieuw ID toegekend wordt.

Lijst filters

Bovenaan de pagina ziet u de filterbalk zoals in de afbeelding hierboven. De functies zijn:

Zoekbalk. Bovenaan de pagina vind je de zoekbalk, zoals in bovenstaande Screenshot.

 • Zoeken op tekst. Voer een deel van de zoekterm in en klik op het zoekicoon. Hover (muis boven item) om een Tooltip te zien dat aangeeft welke velden doorzocht worden.
  Om te Zoeken op ID geef je "id:x" op, waarbij "x" het item ID nummer is (bijvoorbeeld, "id:19").
 • Filteropties. Klik om de extra filters te tonen.
 • Wissen. om het filterveld te wissen en de lijst in zijn initiële status te zetten.
 • Sortering. Toont het huidige weergave volgorde veld. Er zijn 2 manieren om de volgorde aan te passen:
  • Selecteer uit de uitklaplijst. De volgorde kan oplopend of aflopend zijn.
  • Klik op een kolomkop.De kolomkop wisselt tussen een oplopend en aflopend volgorde.
 • Te tonen aantal. Toont het aantal items in een lijst. Selecteer uit de uitklaplijst om het te tonen aantal te veranderen.
  De standaard voor een site is '20' maar dit kan veranderd worden bij de Algemene instellingen.
 • Selecteer status. Selecteer uit Naar prullenbak / Gedepubliceerd / Gepubliceerd / Gearchiveerd / Alles.
 • Selecteer toegang. Selecteer uit de lijst met beschikbare weergave toegangsniveaus.
 • Selecteer taal. Selecteer uit de lijst met beschikbare talen, als de site meer dan één taal beheert.
 • Selecteer tag. Selecteer uit de lijst met beschikbare tags.
 • Selecteer max niveaus. Selecteer uit de lijst met beschikbare niveaus.

Paginabesturing Als het aantal items meer is dan een pagina, zie je een paginabesturing bij de onderkant van de pagina zoals in bovenstaande Screenshot. Het huidige paginanummer heeft een donkere achtergrond.

 • Begin. Klik om naar de eerste pagina te gaan.
 • Vorig. Klik om naar de voorafgaande pagina te gaan.
 • Paginanummers. Klik om naar de gewenste pagina te gaan.
 • Volgende. Klik om naar de volgende pagina te gaan.
 • Einde. Klik om naar de laatste pagina te gaan.

Werkbalk

Bovenaan de pagina ziet u de werkbalk zoals in de afbeelding hierboven. De functies zijn.

 • Nieuw. Opent het bewerk scherm om een nieuwe category te maken.
 • "'Publiceren."' Maakt de geselecteerde gebruikersnotities categorie beschikbaar voor beheerders van uw website.
 • Depubliceren: Maakt de geselecteerde gebruikersnotities categorie niet beschikbaar voor de administrators van uw website.
 • Archiveren. Verandert de status van één van de geselecteerde category om aan te geven dat ze worden gearchiveerd. Gearchiveerde category kunnen terug naar de gepubliceerde of gedepubliceerde status gebracht worden door Gearchiveerd te selecteren in het Selecteer status filter en de status van de category te wijzigen naar Gepubliceerd of Gedepubliceerd.
 • Inchecken. Checkt de geselecteerde category in. Werkt bij één of meer category geselecteerd.
 • Prullenbak. Verandert de status van de selecteerde category om aan te geven dat ze in de prullenbak zitten. category in de prullenbak kunnen hersteld worden door "Verplaatst naar prullenbak" te kiezen in het 'Selecteer status' zoekmiddel filter en de status van de category te veranderen in Gepubliceerd of Gedepubliceerd zoals gewenst. Selecteer, om naar de prullenbak verplaatste category te verwijderen, voor "Verplaatst naar prullenbak" in het Selecteer status filter, selecteer de category die definitief verwijderd moeten worden en klik daarna op het 'Prullenbak leegmaken' werkbalk icoon.
 • Batch. Batch verwerkt de geselecteerde category. Werkt bij één of meer geselecteerde items.
 • Help. Opent dit helpscherm.
 • Opties. Opent het venster Opties, waar instellingen zoals de standaard parameters kunnen worden bewerkt.

Batchproces

In batchverwerking kan een groep geselecteerde items gewijzigd worden. Om te gebruiken: klik op de batchknop die boven de tabel met items staat om het uitklapveld te activeren.

Help-4x-colheader-batch-process-view-link-nl.png

<Item Type> verwijst naar de naam van de pagina items.

U kunt één waarde veranderen of alle vier waarden tegelijkertijd.

Opmerking - wanneer u items naar een nieuwe categorie kopieert, worden veranderingen die u heeft geselecteerd voor toegangsniveau en taal, alleen toegepast op de kopieën en niet op de originele items.

Hoe batchverwerking voor een groep items toepassen:

 1. Selecteer één of meer items uit de lijst door deze aan te vinken.
 2. Stel één of meer van de volgende waarden in:
  • Om de Toegangsniveaus te wijzigen, selecteer het gewenste toegangsniveau uit de uitklaplijst van de stel toegangsniveau in.
  • Om de Taal te wijzigen, selecteer de gewenste taal uit de uitklaplijst taal instellen.
  • Om een Tag toe te voegen, selecteer de gewenste tag uit de uitklaplijst tag toevoegen.
  • Om de Categorie te wijzigen, selecteer een categorie uit de lijst. Laat de standaard ingestelde "selectie" staan om de categorie niet te wijzigen.
  1. Om de items te kopiëren naar een andere categorie, selecteer de gewenste categorie uit de categorielijst en vink de kopieeroptie aan. In dit geval blijven de originele items ongewijzigd en worden de kopieën aan de nieuwe categorie toegewezen en, indien geselecteerd het nieuwe toegangsniveau en de taal.
  2. Om de items naar een andere categorie te verplaatsen, selecteer de gewenste categorie uit de categorielijst en vink de verplaats optie aan. In dit geval worden de originele items verplaatst naar de nieuwe categorie en, indien geselecteerd, toegewezen een het nieuwe toegangsniveau en taal.
 3. Wanneer alle instellingen ingevoerd zijn, klik op Verwerken om de wijzigingen uit te voeren. Er zal een bericht "Batchverwerking voltooid." verschijnen.

Merk op dat er niets zal gebeuren wanneer u (a) geen items heeft geselecteerd of (b) geen toegangsniveau, taal of categorie heeft geselecteerd.

Klik op de annuleerknop om de ingevoerde selectie te wissen. Hierdoor worden alle Batch bedieningselementen teruggezet naar de standaard waarden. Merk op dat dit niet de aangevinkte items uitvinkt.

Verwante informatie