Help4.x

Workflow lijsten

From Joomla! Documentation

Revision as of 04:36, 22 September 2020 by MartijnM (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Nederlands

Beschrijving

De 'Publicatie workflow' component wordt gebruikt om statische statussen (gedepubliceerd, gepubliceerd, in prullenbak en gearchiveerd) te vervangen door een meer algemene aanpak. Op deze manier kun je makkelijk een eigen workflow aanmaken om de artikelen binnen een component te beheren.

Zie voor meer informatie de Workflow handleiding.


Hoe toegang te krijgen

 • Schakel Workflow in Inhoud  Artikelen  Opties  Integratie tabblad vanuit het beheermenu. Dan...
 • Selecteer Inhoud  Workflows vanuit het beheermenu.

Schermafbeelding

Help-4x-components-workflows-list-nl.png

Kolomkoppen

Klik op de kolomkop om de lijst volgens deze kolom te sorteren.

 • Selectievakje. Vink dit vakje aan om één of meer items te selecteren. Vink het vakje in de kolomkop aan om alle selectievakjes aan te vinken. Nadat één of meer vakjes zijn aangevinkt kan op een werkbalkknop geklikt worden om een actie uit te voeren op de geselecteerde item(s). De meeste acties via de werkbak, zoals Publiceren en Depubliceren kunnen op meerdere items tegelijkertijd uitgevoerd worden. Andere, zoals Bewerken, werken alleen voor één item. Indien er meerdere items geselecteerd zijn en op Bewerken wordt geklikt, opent het het eerste item om het te bewerken.
 • Volgorde. U kunt de volgorde van een item binnen een lijst als volgt veranderen:
  • Als het lijstfilter opties een positie filter hebben, selecteer dan de gewenste positie. Dit beperkt de lijst tot de items die toegekend zijn aan die positie.
  • Selecteer het volgorde icoon Help30-Ordering-colheader-icon.png in de tabelkop om het het actieve volgorde item te maken. De volgorde iconen in iedere rij veranderen van licht naar donker grijs en de pijl verandert in een sleepsymbool als u eroverheen gaat.
  • Selecteer één van de volgorde iconen Help30-Ordering-colheader-grab-bar-icon.png en sleep het naar boven of beneden om de positie van die rij in de lijst te veranderen. De items worden in de nieuwe volgorde binnen de positie getoond.
 • Status. De publicatiestatus van het item.
 • Naam: De (volledige) naam van de gebruiker.
 • Standaard. Als er meer dan één workflow is. Selecteer om de standaard in te stellen.
 • Fases. Het aantal fases in de workflow. Selecteer om de faselijst te zien.
 • Transitie. Het aantal transities. Selecteer om de transitielijst te zien.
 • ID. Dit is een uniek identificatienummer voor dit item, automatisch toegekend door Joomla!. Het wordt gebruikt om het item intern te identificeren en u kunt dit nummer niet veranderen. Als u een nieuw item aanmaakt, is dit veld "0" totdat u het opslaat, waarbij een nieuw ID toegekend wordt.


Lijst filters

Zoekbalk. Dit is een algemene functie van de meeste overzichten. De weergave is zoals hieronder.

Help-4x-colheader-filter-field-nl.png
 • Zoeken op tekst. Voer een deel van de zoekterm in en klik op het zoekicoon. Het zoeken kan een of meer velden omvatten. Hover (muis boven item) om een Tooltip te zien dat aangeeft welke velden doorzocht worden. In sommige gevallen is een afwijkend formaat verplicht. Bijvoorbeeld, bij Zoeken op ID geeft u op "id:xx", waarbij "xx" het item ID nummer is (bijvoorbeeld, "id:9").
 • Filteropties. Klik om de extra filters te tonen of te verbergen.
 • Wissen. om het filterveld te wissen en de lijst in zijn initiële status te zetten.
 • Sortering. Toont het veld waarop de tabel nu gesorteerd is. Selecteer uit de uitklaplijst om de volgorde te veranderen of klik op een kolomkop . De sortering kan oplopend of aflopend zijn. De kolomkop wisselt tussen een oplopend en aflopende volgorde.
 • Te tonen aantal. Toont het aantal items in een lijst. De standaard voor een site is 20 maar dit kan veranderd worden bij de Algemene instellingen. Selecteer uit de uitklaplijst om het te tonen aantal te veranderen. Als u te veel complexe items selecteert dan worden ze traag getoond.

Filteropties

 • Filter op publicatie-status.

Werkbalk

Bovenaan de pagina ziet u de werkbalk zoals in de afbeelding hierboven. De functies zijn.

 • Acties: Toont een lijst met acties voor geselecteerde items.. Vink een of meer items aan om de lijst te activeren.
 • Inschakelen. Maakt de selecteerde items beschikbaar om te gebruiken op uw website.
 • Uitschakelen. Maakt de selecteerde items niet beschikbaar om te gebruiken op uw website.
 • Standaard: Maakt het geselecteerde item de standaard item. Het standaard ster symbool (Icon-16-default.png) wordt getoond in de Standaard kolom, wat aangeeft dat het nu het standaard item is.
 • Inchecken. Checkt de geselecteerde items in. Werkt bij één of meer items geselecteerd.
 • Prullenbak. Verandert de status van de selecteerde items om aan te geven dat ze in de prullenbak zitten. Items in de prullenbak kunnen hersteld worden door "Verplaatst naar prullenbak" te kiezen in het 'Selecteer status' zoekmiddel filter en de status van de items te veranderen in Gepubliceerd of Gedepubliceerd zoals gewenst. Selecteer, om naar de prullenbak verplaatste items te verwijderen, voor "Verplaatst naar prullenbak" in het Selecteer status filter, selecteer de items die definitief verwijderd moeten worden en klik daarna op het 'Prullenbak leegmaken' werkbalk icoon.
 • Opties. Opent het venster Opties, waar instellingen zoals de standaard parameters kunnen worden bewerkt.
 • Help. Opent dit helpscherm.