Hoe sessie-variabelen bereiken die door een extern script ingesteld zijn

From Joomla! Documentation

Revision as of 09:48, 8 August 2016 by MartijnM (talk | contribs) (Created page with "Ontwikkeling")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Other languages:
English • ‎Nederlands • ‎español • ‎français

Situatie: wanneer u een sessie-variabele in Joomla aanroept vanaf een extern script en het lijkt leeg te zijn.


Oplossing: Vervang session_start(); in uw externe script door

define( '_JEXEC', 1 );
define( 'JPATH_BASE', realpath(dirname(__FILE__).'/../..' ));

require_once ( JPATH_BASE. '/includes/defines.php' );
require_once ( JPATH_BASE. '/includes/framework.php' );
$mainframe = JFactory::getApplication('site');
$mainframe->initialise();

Zorg dat JPATH_BASE aangepast wordt om te voldoen aan uw map-structuur.

Vervang het $_SESSION[ 'name' ] = "value"; in uw externe script door

$session = JFactory::getSession();
$session->set('name', "value");

Nu kunt u deze sessie-variabele ophalen met behulp vanː

$session = JFactory::getSession();
echo $session->get('name');