J3.x

Wijzigingen in het laden van het taalbestand

From Joomla! Documentation

Revision as of 05:12, 17 July 2017 by Hvdmeer (talk | contribs) (Created page with "Corrigeer de taalvariabelen. U kunt dit controleren door het bestand door het <code>parse_ini_file</code> te verwerken door b.v. een PHP script of het in command line uit te...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Nederlands • ‎français

Gerapporteerde fouten

Vanwege de methode hoe Joomla voorheen de INI taalbestanden verwerkte was het mogelijk dat bestanden met een ongeldige syntaxis geladen werden zonder dat er een foutmeldingen werden gegeven. Met de wijziging in 3.7 kunnen deze bestanden niet langer succesvol geladen worden.

Getroffen versies

Algemene informatie

Dit heeft alleen betrekking op de Joomla! versie(s): 3.7.0 en hoger

Wat is de oorzaak

Sinds 3.7.0 is de taalparser geupdate om de PHP parse_ini_file functie te kunnen gebruiken die een foutmelding zal geven als er een foutieve syntaxis gevonden wordt.

Hoe op te lossen

Corrigeer de taalvariabelen. U kunt dit controleren door het bestand door het parse_ini_file te verwerken door b.v. een PHP script of het in command line uit te voeren.