J3.x

Editiranje predloška s Template Managerom

From Joomla! Documentation

Revision as of 11:14, 25 September 2017 by Limoo (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Nederlands • ‎español • ‎français • ‎hrvatski • ‎русский

Da bi kopirali i editirali datoteke nekog predloška s Template Manager: Customise Template najprije morate pristupiti Template manageru.

Pristup Template Manageru

  • Kliknite na: Extensions  Templates

Extension-manager-template-manager-3x-en.png

Sad ćete vidjeti ekran Template Managera.

Napomena: ako ne vidite listu Templates kao opciju na izborniku Extensions, to je najvjerojatnije jer niste logirani kao Super Administrator. Samo Super Administratori će vidjeti ovu stavku.


Pristup funkcijama prilagođavanja u Template Manageru

Postoje dva načina pristupa Template Manager: Customise Template. Sučelje Customise Template (prilagodi predložak) omogućuje vam editiranje trenutnog koda koji se nalazi u datotekama predloška, stvaranje novog predloška i rad na izmjeni predloška.

One-Click ili prebacivanje na prikaz Template

30-Template-manager-template-styles-view-1-en.png

A Tip!

Styles stupac se odnosi na promjene postojećih parametara predloška, kao što su boja, boja fontova, logo itd. Oni su ovisni o parametrima koje je autor predloška omogućio da se na brzinu promjene. Stupac Template se odnosi na editiranje pravih datoteka predloška.

Da bi pristupili Template Customise funkciji (prilagođavanje predloška):

  • Izravno - Kliknite ime predloška u stupcu Template
600
  • Neizravno - Styles bit će naglašeno, kliknite na Templates ispod njega i otvorit će se prikaz Template Manager:Templates, vidi dolje sliku.
30-Template-manager-template-style-view-en.png
  • Izaberite predložak koji želite mijenjati i to će prikaz prebaciti na Template Manager: Customise Template prikaz.

Prikaz Customisation

Sad bi morali gledati na donju sliku.Template Manager: Customise Template.

3x-template-manager-customise-template-en.png