J3.x

Algemene instellingen

From Joomla! Documentation

Revision as of 07:22, 11 May 2021 by MartijnM (talk | contribs) (Created page with "== Het tekstfilter tabblad == Deze tekstfilers instellingen worden toegepast op alle tekstverwerker velden die uitgevoerd worden door gebruikers in de geselecteerde groepen. D...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Nederlands • ‎Türkçe • ‎eesti • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎português • ‎русский • ‎українська • ‎فارسی • ‎中文(中国大陆)‎ • ‎中文(台灣)‎ • ‎日本語
Quill icon.png
Content is Incomplete

This article or section is incomplete, which means it may be lacking information. You are welcome to assist in its completion by editing it as well. If this article or section has not been edited in several days, please consider helping complete the content.
This article was last edited by MartijnM (talk| contribs) 2 years ago. (Purge)

Joomla! 
≥ 3.0

Dit artikel gaat dieper in op de informatie over Algemene Instellingen in de Joomla online Help, en het geeft hints en tips voor het gebruik van de instellingen in dit deel van de administratie. Algemene Instellingen is onderdeel van de administratie (ook wel backend genoemd), die bereikbaar is via

https://pathtojoomla/administrator

Deze omgeving is alleen bereikbaar als u bent ingelogd als lid van een gebruikersgroep met Super Administrator kenmerken (standaard is dat alleen de groep Super Gebruikers). Toegang krijgen als u ingelogd bent:

 • Ga naar Systeem  Algemene instellingen of
 • Selecteer het Algemene instellingen icoon
  J3x-global-config-quick-icon.png

in het controlepaneel.

Overzicht

Zoals de naam al aangeeft is Algemene Instellingen de omgeving van de Joomla administratie waar een gebruiker met Super Administrator kenmerken algemene veranderingen kan aanbrengen die het gedrag van de website beïnvloeden. De gebruiker kan ook instellingen voor het uiterlijk en de toegang tot de website veranderen.

Alle parameters onder de tabs Website, Systeem en Server in de Algemene Instellingen zijn opgeslagen als waarden in het bestand "configuration.php" dat u kunt vinden in de root map van uw Joomla installatie. Dit bestand wordt automatisch geconfigureerd door het software-installatieproces en veel van de parameters in het Algemene Instellingen scherm kunt u dan ook het beste laten staan zoals ze stonden. Als Joomla het bestand "configuration.php" niet kan bijwerken, verschijnt er een bericht als "Kan gegevens niet opslaan. Fout: Kan configuratiebestand niet openen om te schrijven" in plaats van het gebruikelijke "Instellingen opslaan geslaagd". Er zijn verschillende manieren om dit probleem op te lossen, zie Kan wijzigingen in Algemene instellingen niet opslaan voor meer informatie.

Het verschil tussen de parameters onder de derde tab, Rechten (Joomla v1.6.x en nieuwer) en de parameters onder de andere tabs is dat ze worden opgeslagen in de website database.

De werkbalk

De Algemene Instellingen werkbalk bestaat uit vier knoppen waarmee de gebruiker veranderingen kan opslaan, de Algemene Instellingen kan verlaten en online Help Pagina's kan oproepen. De werkbalken tussen Joomla 1.5x en latere versies verschillen wat betreft naamgeving en volgorde van knoppen.

De Joomla 3.x werkbalk

 • Opslaan Bewaart alle wijzigingen gemaakt op alle tabbladen, en het Algemene Instellingen scherm blijft geopend, zodat u kunt doorgaan met het aanpassen of bekijken van de algemene instellingen.
 • Opslaan & sluiten Als Opslaan, maar u keert terug in het Administrator beginscherm.
 • Annuleren Keert terug naar het Administrator beginscherm zonder de veranderingen aan de Algemene Instellingen op te slaan.
 • Help Opent het Help Scherm voor Algemene Instellingen.

Opties van de tabbladen

Let op: De volgorde waarin deze onderdelen op het scherm verschijnen varieert iets tussen de verschillende Joomla-versies.

Website-instellingen groep

Deze groep opties bevat een diverse verzameling parameters die in grote lijnen het gedrag van de openbare pagina's van de Joomla site bepalen.

 • Websitenaam. De naam van de website. Deze tekst voorziet u van één plek om de naam van de site bij te werken en wordt vaak gebruikt door het template van de site en als koptekst van iedere webpagina.
 • Website Offline. Deze instelling biedt de mogelijkheid om de site offline te zetten voor 'gewone' gebruikers, door de standaard instelling te veranderen van “Nee” in “Ja”. Als de site offline is, zullen de pagina's van de website worden vervangen door het offline bericht (zie hieronder) en een login formulier. Alleen Administrators kunnen inloggen als deze optie is ingeschakeld. Eenmaal ingelogd kunnen Administrators de website zien en er gewoon in werken.
 • Offline bericht. Het bericht dat op de site getoond wordt als de site offline is. Het kan worden aangepast naar iets dat nuttiger is dan het standaard bericht. Dat zou een datum of tijd kunnen zijn waarop de website weer online is, of de URL van een andere website die bezoekers kunnen gebruiken.
 • Inline bewerken. Selecteer als je inline bewerken wilt voor modules en menu-items (ondersteuning kan afhangen van je template).
 • Standaard tekstverwerker. De standaard tekst editor voor het maken of bewerken van artikelen op de website. Dit kan zijn “Geen tekstverwerker” (alleen ruwe HTML code bewerken), een van de editors die standaard geïnstalleerd zijn in Joomla, of een later ingestelde editor-extensie. De tekstverwerker die wordt geladen als een geregistreerde gebruiker content gaat bewerken kan worden overschreven per gebruiker, maar als zo'n overschrijving ontbreekt wordt de standaard tekstverwerker gebruikt die u hier instelt gebruikt.
 • Standaard toegangsniveau. (alleen aanwezig in Joomla v1.6.x en nieuwer). Standaard toegangsniveau voor nieuwe inhoud, menu-items etc. Standaard is dit “Publiek”, maar het kan worden gewijzigd in andere niveaus als het - bijvoorbeeld - niet gewenst is dat nieuwe items niet zichtbaar zijn voor alle bezoekers. Eenmaal aangemaakte toegangsniveaus voor alle items kunnen worden overschreven of later aangepast door iedereen met de juiste rechten.
 • Standaard lijstlengte. Dit stelt het maximum aantal items per pagina in, bij de weergave van lijsten in de Joomla administratie. Deze waarde kan tijdelijk overschreven worden binnen de pagina's met lijsten zelf. Standaard is deze parameter ingesteld op 20, maar hij kan worden gewijzigd in voor ingestelde waarden tussen de 5 en 100.

Tip: Gebruik een hogere waarde (50 of 100) dan de standaard; het is over het algemeen makkelijker om te scrollen in een lijst op één pagina dan heen en weer te bewegen tussen verschillende korte pagina's. Als alle items op één pagina staan, is het bovendien makkelijker om een algemene zoektocht uit te voeren, bijvoorbeeld naar tekst in de titel van artikelen.

 • Standaard feedlimiet. Het aantal content items dat moet worden getoond in RSS nieuwsfeeds ingesteld op de website. Standaard is dit ingesteld op 10; een kleiner aantal is aan te raden, tenzij de website zeer actief is.
 • E-mailadres feed. Atom en RSS nieuwsfeeds gegenereerd vanuit site inhoud door de Joomla “Syndicate feeds” (“Syndication” in Joomla v1.5.x) site module kan een e-mailadres bevatten als deel van de identiteit van de auteur. Deze parameter bepaalt de bron van dit e-mailadres: de “E-mailadres auteur” instelling zal het e-mailadres op de site gebruiken van de auteur van de inhoud, “E-mailadres website” zal als “Van e-mailadres” het adres gebruiken dat is ingesteld op het Server tabblad (zie hiernaast) voor e-mails gegenereerd door de website.
  Tip: “E-mailadres website” is in het algemeen de aanbevolen instelling als inhoud syndication wordt gebruikt op de website. Dit is omdat het alternatief de e-mailadressen van de auteurs toont aan verzamelaars van spam-lijsten.

Metadata instellingen groep

Deze groep opties bestuurt de aanwezigheid van inhoud van verschillende metagegevens (bijvoorbeeld code zoals <meta name = …. \>) in de header van iedere pagina van de website. Hoewel niet zichtbaar voor de gebruiker van een site, kunnen metagegevens op verschillende manieren gebruikt worden door zoekmachines en hun juist gebruik kan de zoek ranking en zichtbaarheid van een website aanzienlijk helpen. Let op dat verschillende van de volgende metagegevens overschreven kunnen worden door de inhoud categorieën en de individuele inhoud items.

 • Algemene meta-beschrijving van website. De tekst die u hier toevoegt verschijnt in pagina headers als de "beschrijving" metadata. Zoekmachines gebruiken dit vaak om een beschrijving voor uw webpagina's te geven in plaats van (mogelijk niet geschikte) tekst van de inhoud van de webpagina. Een beschrijving van ongeveer 20 woorden is aan te bevelen. Dit metadata-onderdeel wordt weggelaten uit webpagina's als het leeg is.
 • Algemene meta-trefwoorden van website. Woorden en zinnen (gescheiden door komma's) die hier zijn toegevoegd verschijnen in webpagina headers als de "trefwoorden" metadata. Zoekmachines kunnen deze woorden gebruiken bij het verfijnen van de indexering van de webpagina's van de website. Als dit metadata-onderdeel leeg is, wordt het weggelaten uit de pagina.
 • Inhoudsrechten. (Aanwezig vanaf Joomla v.1.6.x.) De hier ingevulde tekst verschijnt in webpagina headers als "rechten" metadata. Beschrijf, indien van toepassing, hier welke rechten anderen hebben om de inhoud te gebruiken. Wanneer dit onderdeel leeg is, wordt het weggelaten uit de webpagina's.
 • Toon auteur metatag. Als deze parameter ingesteld is op “Ja” wordt, indien van toepassing, “auteur” metadata toegevoegd aan de paginaheader. Daarbij wordt de auteurnaam uit het content item (artikel) gebruikt als metadata tekst.

SEO instellingen groep

SEO is de afkorting van "Search Engine Optimisation" (zoekmachineoptimalisatie). Instellingen in deze rubriek wijzigen de manier waarop URL's voor pagina's in de website worden weergegeven. Dit kan een aanzienlijk effect hebben op de zoekposities van individuele pagina's en bovendien de URL's vriendelijker maken voor mensen.

Tip: Als u de instellingen in deze groep heeft gewijzigd, ververs dan alle webpagina's van de website die u heeft openstaan in uw browser (meestal kunt u daar Ctrl+R voor gebruiken). Lukt dat niet, dan betekent dat waarschijnlijk dat de opbouw van de interne links niet meer voldoet aan de verwachtingen van Joomla, en dan lijkt het of de links gebroken zijn.

Tip: Vermijd indien mogelijk het veranderen van SEO-instellingen als uw website live is. Veranderingen aan de eerste drie onderdelen betekenen dat vrijwel alle URLs van de website zullen veranderen, en dat resulteert in gebroken links vanaf andere websites en mogelijk een tijdelijk lagere positie in de zoekmachineresultaten.

 • Zoekmachinevriendelijke URL's. Joomla's interne representatie van URL's neigt er naar lang te zijn en ook moeilijk te interpreteren door mensen en zoekmachines. Dit is een typisch voorbeeld van de interne URL van een pagina die inhoud toont: www.example.com/index.php?option=com_content&view=article&id=22&Itemid=437. Indien deze algemene instellingen optie op “Ja” wordt gezet, dan wordt de URL aangepast naar een kortere en meer betekenisvolle vorm: www.example.com/index.php/aan-de-slag. De identificerende tekst in de URL (in dit geval “aan-de-slag”) is afgeleid van de Alias tekst van iedere categorie, content-item en menu-item. De standaard instelling is “Nee”.
 • Gebruik URL herschrijven Als deze parameter op “Ja“ staat, zal Joomla de mod_rewrite functie van Apache web servers gebruiken om het index.php deel uit de URL te verwijderen. Als dit werkt zal bovenstaande “zoekmachine vriendelijke” URL worden: www.example.com/aan-de-slag.
  Let op: Deze parameter staat standaard op “Nee”. Het mag niet op “Ja” gezet worden tenzij de webserver Apache software gebruikt en ingesteld is zodat de mod_rewrite geïnstalleerd is en met uw website werkt (zie hier voor hoe u dat controleert). Om deze functie te laten werken moet het htaccess.txt bestand dat staat in de root map van de website staat (of liever een kopie ervan) hernoemt worden naar .htaccess. Wijzig, aangezien een onjuist ingesteld .htaccess bestand makkelijk grote server fouten kan veroorzaken, het .htaccess bestand niet tenzij u begrijpt hoe het werkt.
 • Voeg een achtervoegsel (suffix) aan URL's toe. Indien op “Ja” gezet, zal Joomla .html toevoegen aan het eind van de URL's op de site om zo een statische website te simuleren. Bovenstaande URL's worden dan: www.example.com/index.php/aan-de-start.html of www.example.com/aan-de-start.html. Deze instelling komt grotendeels neer op persoonlijke voorkeur, maar houdt in gedachte dat het makkelijk is het .htm en .html achtervoegsels te verwarren bij het typen van URL's, het voordeel kan liggen om deze functie uit te zetten. De standaard instelling is “Nee”.
 • Unicode aliassen. (Alleen aanwezig in Joomla v1.6.x en hoger.) Kies tussen “Transliteratie” (Nee) en “Unicode” (Ja) aliassen. Bij het opslaan van inhoud probeert de eerste, indien mogelijk, iedere alias-tekst te converteren naar corresponderende Latijnse tekens. De laatste instelling laat niet-Latijnse tekens onveranderd. Het wijzigen van deze parameter wijzigt niet met terugwerkende kracht de aliassen, het verandert alleen het automatisch genereren van toekomstige inhoud bewerking en aanmaak. “Transliteratie” (Nee) is de standaard instelling.
 • Websitenaam in paginatitels invoegen. (Alleen aanwezig in Joomla v1.6.x en hoger) Voegt de naam van de site toe aan de pagina titel in de <title> tag van iedere pagina header. (deze tekst verschijnt gewoonlijk in de bovenbalk van het webbrowser venster en/of in het browser tabblad.) Joomla v1.6.x introduceerde deze functie als optie om óf de naam van de site op te nemen voor de paginatitel (bijvoorbeeld Sitenaam – Paginanaam) óf om het weg te laten. Met Joomla v1.7.x gaf de optie ook de mogelijkheid om de sitenaam na de paginanaam op te nemen (bijvoorbeeld Paginanaam – Sitenaam) zowel als voorgaande.

Cookie instellingen groep

Met deze instellingen (aanwezig vanaf Joomla v1.6.x) kunnen de cookies worden aangepast aan bepaalde omstandigheden. Voor de meeste websites kan dit onderdeel leeg gelaten worden. Het cookie domein kan handig zijn wanneer een cookie geldig is voor meerdere subdomeinen. Het cookiepad moet ingesteld worden wanneer de cookie alleen geldig is voor een bepaalde submap.

 • Cookie-domein Overschrijft het standaard cookie domein van de site met het hier toegevoegde domein. Het meest waarschijnlijkst is dat dit nodig is als de Joomla site “overloopt“ in andere sites (bijvoorbeeld forum of e-commerce) in subdomeinen van de Joomla site. Het standaard cookie-domein kan iets zijn als www.example.com, maar het gebruik van .example.com (let op de leidende punt) zal cookies leveren die geldig zijn op ieder subdomein van example.com.
 • Cookie-pad. Overschrijft het standaard pad van de site waarvoor het cookie geldig is met het hier opgegeven pad.

De 'Systeem' tabblad opties

Systeeminstellingen groep

 • Pad naar logmap. Het volledige pad naar de map op de server waar logboeken moeten worden opgeslagen door Joomla! of zijn extensies. De locatie van deze map wordt ingesteld tijdens de Joomla installatie en zouden normaal niet moeten worden veranderd.
 • Helpserver. Selecteer de standaard bron voor de informatie getoond wanneer er op een Help-knop wordt gedrukt. Het doel van deze keuze is voornamelijk om de juiste taal van de help-service te kiezen. De keuze van de Help service kan overschreven worden voor individuele geregistreerde site gebruikers.

Foutopsporingsinstellingen groep

 • Foutopsporing systeem. Indien op “Ja” gezet, zal Joomla foutopsporing informatie op iedere pagina toevoegen, onderaan de normale webpagina. Deze informatie bevat diverse formulieren met diagnostische informatie, inclusief de volledige database query's gebruikt bij het genereren van de pagina. De standaard instelling is “Nee”. De mix en het formaat van de getoonde diagnostische informatie door de foutopsporingsfunctie kan veranderd worden door het bewerken van de parameters van de Foutopsporing - Systeem plugin (Extensies > Pluginbeheer).
  Let op: de foutopsporingsinformatie getoond met deze parameter op “Ja” is zichtbaar voor alle gebruikers en kan dus een veiligheidsrisico zijn, indien gebruikt op een openbare website. De foutopsporingsinformatie is zichtbaar, zelfs indien de Website offline op “Ja” staat.
 • Foutopsporing taal. Indien op “Ja” gezet, zal Joomla functies activeren die ontwikkeld zijn om te helpen fouten op te sporen in vertalingen van een Joomla site. Dit omvat de toevoeging van vertaalinformatie aan de pagina foutopsporingsinformatie (vereist dat de foutopsporing systeem op “Ja” staat), en markeringen om de vertaalde inhoud te tonen binnen de webpagina's zelf. Kijk, voor meer informatie, bij Foutopsporen in een vertaling.

Cache-instellingen groep

 • Cache. Deze instelling stelt in óf de caching van de site geactiveerd is. Indien geactiveerd, worden webpagina's een tijd in cache opslag bewaard en worden van daar uit opgehaald, in plaats van dat ze iedere keer opnieuw opgebouwd worden als ze nodig zijn. Caching is een strategie om de load te verminderen die drukke websites uitoefenen op een webserver. De standaard instelling is “Nee”.
  Tip: Zet, bij foutopsporing van een Joomla site, de cache uit omdat het wijzigingen aan webpagina's verbergt en dus de effecten van wijzigingen van code op een website.
 • Cache-afhandeling. Deze instelling bepaalt het mechanisme dat gebruikt wordt om de cache-opslag te beheren.
 • Cachetijd. Deze parameter bepaalt de maximum tijd dat webpagina's in cache-opslag gehouden worden voordat ze bijgewerkt worden met de huidige versie. De standaard is 15 minuten.

Sessie-instellingen groep

De “sessie” is de verzameling gegevens die gerelateerd zijn aan een specifieke website gebruiker, hem definiëren en welke blijven bestaan als die gebruiker van pagina naar pagina gaat.

 • Sessielevensduur. Deze parameter bepaalt hoe lang het duurt totdat een gebruiker automatisch uitgelogd wordt omdat hij inactief is. De standaard instelling is 15 minuten, hoewel het handig kan zijn deze parameter tijdelijk te verhogen tijdens ontwikkeling om herhaaldelijk opnieuw inloggen te voorkomen.
 • Sessie-afhandeling. Selecteert het mechanisme dat gebruikt wordt om sessie-informatie vast te houden tussen pagina verzoeken van dezelfde gebruiker. De opties zijn “Database” (de standaard) en “Geen”. De eerste slaat de sessie-informatie op als items in een tabel in de Joomla database van de site, de laatste gebruikt het sessie afhandelingsmechanisme ingebouwd in PHP.

De 'Server' tabblad opties

Server-instellingen groep

 • Pad naar map voor tijdelijke opslag (tmp). Dit is het volledige pad naar de map op de server die Joomla en zijn extensies zullen gebruiken om bestanden tijdelijk op te slaan. Deze map locatie wordt ingesteld tijdens de Joomla installatie en hoeft normaliter niet veranderd te worden.
 • GZIP paginacompressie. Indien ingesteld op “Ja”, zal de webserver de inhoud die verstuurd wordt vanuit uw Joomla site comprimeren. Dit zal het laden van de pagina's versnellen, vooral voor website gebruikers die een lage bandbreedte verbinding hebben. De standaard instelling is “Nee”.
 • Foutrapportage. Deze parameter stelt het niveau voor foutrapportage in dat PHP moet gebruiken op de Joomla site. Het heeft vijf opties: Standaard van het systeem, Geen, Eenvoudig, Maximum en Ontwikkeling. “Standaard van het systeem” laat het niveau van PHP foutrapportage op dat wat op de server staat ingesteld (in het algemeen in het php.ini bestand). “Geen” schakelt de PHP foutrapportage uit en “Eenvoudig”, “Maximum” en “Ontwikkeling” overschrijft de server instellingen om een basis niveau aan foutrapportage te krijgen (voor “Eenvoudig”) en het rapporteren van alle fouten (“Maximum” en “Ontwikkeling”).
  Tip: Zou uw Joomla site zo slecht werken, dat het niet mogelijk is de administrator pagina te bereiken om de foutrapportage te activeren, dan kunt u volledige PHP foutrapportage activeren door het bewerken van het configuration.php bestand. Het veranderen van de $error_reporting parameter in dat bestand naar een waarde van 'maximum' is gelijk aan het instellen van foutrapportage op “Maximum”.
 • Forceer SSL. Deze parameter heeft drie opties: “Geen”, “Alleen Administrator” en “Gehele website”. Bij gebruik van de juiste instellingen, forceert deze parameter iedere webbrowser de verbinding naar het beheer “backend”, of naar de volledige Joomla site, het gebruik van het veilige HTTP protocol (HTTPS). De “Gehele website” instelling is geschikt indien de veiligheid van iedere transactie (bijvoorbeeld e-commerce) belangrijk is. Idealiter zou er ook een juist certificaat moeten zijn om de identiteit van uw website te controleren. De “Alleen Administrator” instelling is ideaal voor het verhogen van de veiligheid van andere typen websites aangezien het de “backend” inhoud en wachtwoorden encrypt welke, indien onderschept, kwaadaardig gebruik mogelijk maakt.
  Let op: Voor over te schakelen vanaf de standaard instelling van “Geen”, het is essentieel te controleren of de server waarop uw site staat geschikt is te draaien in HTTPS modus.

Lokale instellingen groep

 • Tijdzone server. Stelt de tijdzone in die gebruikt moet worden op de gehele website, gebaseerd op een keuze van hoofdsteden. (standaard is “London”, UTC 00:00) Intern slaat Joomla de datum en tijd van evenementen op als UTC. Het gebruikt dan “Tijdzone server” om de juiste offset in te stellen van tijd en datum informatie op de website in de lokale tijdzone van de server. Let op: iedere gebruiker heeft ook nog een tijdzone parameter die, standaard dezelfde is als de 'Tijdzone server' maar die veranderd kan worden om aan de gewenste tijdzone van die gebruiker te voldoen.

FTP-instellingen groep

Een belangrijk probleem met het draaien van script programma's – zoals Joomla – op Linux en soortgelijke servers is dat de bestanden en mappen die het programma vormen niet het eigendom zijn van dezelfde entiteit als degene die de webserver code uitvoert. De bestanden en mappen die de website vormen worden normaliter op de server geplaatst door middel van FTP en zijn dus eigendom van de persoonlijke inlog identiteit die gebruikt wordt voor FTP toegang. Daarentegen wordt de webserver code uitgevoerd door een generieke identiteit die gebruikt wordt voor automatische processen op de server.

Door dit verschil tussen de FTP upload- en de webserver identiteit, worden automatische updates van webserver code (bijvoorbeeld het installeren of bijwerken van extensies) geblokkeerd door de beveiligingsfuncties die voorkomen dat de bestanden van de ene gebruiker veranderd worden door een andere gebruiker.

Een oplossing voor dit probleem is dat Joomla FTP gebruikt bij het installeren of verwijderen van bestanden en, als dit wordt gebruikt, dan is het van essentieel belang dat de FTP inlog-referenties hetzelfde zijn als die bij het installeren van de Joomla website.

De FTP optie is in het algemeen alleen nodig op gedeelde servers met Linux en Unix-achtige operating systemen. Het probleem ontstaat niet bij andere operating systemen en op dedicated servers is het alternatief om het eigendom en/of de rechten van de web site bestanden te veranderen zodat ze veranderd kunnen worden door de webserver processen.

FTP is ook niet nodig als de Joomla site opgezet is te draaien onder CGI of FastCGI aangezien de web server dan in het algemeen draait onder dezelfde identiteit als degene die gebruikt wordt voor FTP toegang.

 • FTP inschakelen. Dit op “Ja” zetten forceert Joomla FTP te gebruiken bij het toevoegen, verwijderen of bijwerken van website bestanden. Dit is in plaats van de PHP functies die normaal zouden worden gebruikt om dit te doen. De standaard instelling is “Nee” en zou niet veranderd moeten worden, behalve als FTP upload noodzakelijk is (zie bovenstaande details).
 • FTP host. De URL die gebruikt moet worden voor FTP toegang tot de Joomla website bestanden.
 • FTP poort. In het algemeen “21”. U wordt geadviseerd door uw web hosting provider als een ander poortnummer moet worden gebruikt voor FTP toegang tot uw site bestanden.
 • FTP gebruikersnaam. De gebruikersidentiteit die Joomla zal gebruiken voor FTP toegang. Dit moet dezelfde identiteit zijn als die gebruikt wordt bij het opzetten van de website.
 • FTP wachtwoord. Het wachtwoord voor bovenstaande gebruikersidentiteit.
 • FTP root. Dit is het pad vanaf de FTP inlog-locatie naar de map waar de Joomla site staat.

Database-instellingen groep

Deze parameters identificeren de database locatie, de database en de tabellen in die database die de configuratie en de inhoud informatie van uw website bevatten. Het bevat ook de gebruikersnaam die nodig is om de inhoud van de database te benaderen, maar niet het wachtwoord die hoort bij die gebruikersnaam. Indien u het wachtwoord van de database wilt wijzigen, bewerk dan regel die de waarde van $password bevat in het bestand configuration.php, dat u vindt in de Joomla root.

 • Databasetype. Dit bepaalt het type database dat gebruikt wordt door deze Joomla installatie en ook het type interface dat gebruikt wordt om de database te benaderen. De huidige versies van Joomla kunnen werken op MySQL, MSSQL en PostgreSQL. Voor MySQL zijn twee keuzes:“MySQL” en “MySQLi”. Dit zijn twee verschillende PHP interfaces tot MySQL databases. De laatste zou als het kan gebruikt moeten worden aangezien het zou moeten werken met alle moderne implementaties van MySQL server en biedt een aantal voordelen boven het MySQL interface.[1] Voor MSSQL zijn ook twee keuzes: "MS SQL Server" en "MS SQL Azure".
 • Host (Hostnaam in v1.5,x). De hostnaam van de database server die gebruikt wordt. Bij de meeste web hosting situaties, staat de database-server op hetzelfde systeem als de webserver en deze parameter moet dan staan op “localhost”. Anders moet deze instelling de servernaam of het IP adres zijn (bijvoorbeeld “mysql.voorbeeld.nl”).
 • Database gebruikersnaam (Gebruikersnaam in v1.5.x). De gebruikersnaam vereist om de database die de tabellen van de Joomla site bevatten.
 • Databasenaam (Database in v1.5.x). De naam van de database die de tabellen van de Joomla site bevatten.
 • Voorvoegsel databasetabel. Het voorvoegsel toegepast bij de naam van de tabellen die gebruikt worden bij deze Joomla installatie. Voor Joomla v1.5.x en v1.6.x is dit standaard “jos_” en als een andere Joomla site dezelfde database zou moeten delen, zouden de database tabellen apart gehouden kunnen worden door de tweede site een ander voorvoegsel te geven – bijvoorbeeld “jos2_”. Vanaf Joomla v1.7.x wordt hetzelfde resultaat bereikt door een willekeurig gegenereerd alfabetisch voorvoegsel en een onderstrepingsteken – bijvoorbeeld “vduea_”.

E-mailinstellingen groep

Deze groep wordt gebruikt om het automatisch verzenden van e-mails in te stellen vanaf de Joomla! website.

 • Mailer. Dit stelt het mechanisme in dat gebruikt wordt bij het verzenden van automatisch gegenereerde e-mails. De keuze is tussen “PHP Mail” (de PHP mail() functie), “Sendmail” (een e-mail afhandeling programma dat ebschikbaar is op veel webservers), of “SMTP” (een apart e-mail delivery server vergelijkbaar met die welke gebruikt worden door de meeste e-mail clients). De standaard instelling is “PHP Mailer”.
 • E-mail van (Mail van in v1.5.x). Het e-mailadres dat gebruikt wordt als “van” adres in de uitgaande e-mails, gegenereerd door de Joomla site.
 • Afzendernaam. Dit bepaalt de “van” naam in de uitgaande e-mails gegenereerd door de Joomla site.
 • Groepsmail uitschakelen. Selecteer "Ja" om de groepsmail functie uit te schakelen, selecteer "Nee" om hem te activeren. Groepsmail maakt het mogelijk om e-mails te versturen aan alle of een speciale groep geregistreerde gebruikers.

De overgebleven E-mailinstellingen parameters hoeven alleen ingesteld te worden indien Mailer staat ingesteld op “SMTP”.

 • SMTP authenticatie. Of de externe SMTP server wel of niet authenticatie vereist alvorens uitgaande e-mails te aanvaarden. De standaard is “Nee”.
 • SMTP beveiliging. De soort beveiliging die nodig is door de SMTP server. – “Geen”, “SSL” of “TLS”. De standaard is “Geen”.
 • SMTP poort. De IP poort die gebruikt moet worden als verbinding gezocht moet worden met de SMTP server. Dit zal in het algemeen “25” zijn voor Geen, of “465” voor SSL of TLS.
 • SMTP gebruikersnaam. De gebruikersnaam die gebruikt moet worden als verbonden wordt met de SMTP server in SSL of TLS modus. Kan leeg gelaten worden als er geen SMTP authenticatie is.
 • SMTP wachtwoord. Het wachtwoord dat gebuikt moet worden als verbinding gemaakt wordt met de SMTP server in SSL of TLS modus. Kan leeg gelaten worden als er geen SMTP authenticatie is.
 • SMTP host. De hostnaam van de SMTP server (bijvoorbeeld “smtp.voorbeeld.nl”).

Het tekstfilter tabblad

Deze tekstfilers instellingen worden toegepast op alle tekstverwerker velden die uitgevoerd worden door gebruikers in de geselecteerde groepen. Deze filters geven meer controle over de HTML die uw gebruikers plaatsen. Je kunt zo beperkend of vrij zijn als de site nodig heeft. Het filteren is opt-in en de standaard instellingen bieden goede bescherming tegen opmaak die algemeen gebruikt wordt met aanvallen op websites.

Het Rechten opties tabblad

Dit tabblad zit alleen in Joomla v1.6.x en nieuwer aangezien het de verbeterde flexibiliteit weerspiegelt van rechtenbeheer dat in v1.6 is geïntroduceerd. Het biedt de middelen om de standaard rechten in te stellen voor alle gebruikersgroepen in termen van hun mogelijkheid om inhoud en andere instellingen te bewerken op de site en om beheerfuncties te benaderen.

Er zijn uitgebreide beschrijvingen voor het gebruik van de instellingen op dit tabblad en de algemene werking en instelling van rechten in Joomla v1.6 en nieuwer: ACL handleiding voor Joomla 3.x.

Referenties

<references>