J3.x

Revision history of "Global configuration/tr"

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

 • curprev 05:53, 1 April 2021FuzzyBot talk contribs 29,680 bytes -1 Updating to match new version of source page
 • curprev 22:38, 9 September 2020FuzzyBot talk contribs 29,681 bytes +124 Updating to match new version of source page
 • curprev 15:24, 1 August 2020FuzzyBot talk contribs 29,557 bytes +667 Updating to match new version of source page
 • curprev 18:08, 16 July 2017Ugur talk contribs 28,890 bytes +32 Created page with "* '''Site Meta Açıklaması.''' Burada eklenen metin, web sayfası üst bilgilerinde "açıklama" meta veri girişi olarak görünür. Arama motorları genellikle web sayfala..."
 • curprev 18:07, 16 July 2017Ugur talk contribs 28,858 bytes +112 Created page with "=== Meta Veri Ayarları Grubu === Bu seçenek grubu, web sitesinin her sayfasının başlığında meta veri girişlerinin birkaçının varlığını veya içeriğini kontrol..."
 • curprev 18:05, 16 July 2017Ugur talk contribs 28,746 bytes +72 Created page with "* '''E-posta Beslemesi.''' Joomla "Syndicate feeds" (Joomla v1.5.x'deki "Sendikasyon") site modülü tarafından site içeriğinden üretilen atom ve RSS beslemeleri, yazarın..."
 • curprev 18:02, 16 July 2017Ugur talk contribs 28,674 bytes +48 Created page with "* '''Varsayılan Besleme Limiti.''' Web sitesinde kurulan herhangi bir RSS haber beslemesinde gösterilecek içerik öğelerinin sayısı. Site çok aktif olmadıkça, daha k..."
 • curprev 18:01, 16 July 2017Ugur talk contribs 28,626 bytes -41
 • curprev 18:00, 16 July 2017Ugur talk contribs 28,667 bytes -13
 • curprev 09:39, 12 July 2017Ugur talk contribs 28,680 bytes +4 Created page with "* '''İsimden.''' Bu, Joomla sitesi tarafından oluşturulan giden e-postalardaki "gelen" adını tanımlar."
 • curprev 09:38, 12 July 2017Ugur talk contribs 28,676 bytes +124 Created page with "* '''Varsayılan Liste Sınırı.''' Bu, Joomla yönetimsel arayüzünün çeşitli sayfalarında görüntülenen listelerdeki sayfa başına maksimum öğe sayısını belirl..."
 • curprev 09:38, 12 July 2017Ugur talk contribs 28,552 bytes +72 Created page with "* '''Varsayılan Erişim Düzeyi.''' (Yalnızca Joomla v1.6.x ve üstünde bulunur) Varsayılan olarak yeni içerik öğelerine, menü girişlerine vb. Göre verilen erişim s..."
 • curprev 09:37, 12 July 2017Ugur talk contribs 28,480 bytes +51 Created page with "* '''Varsayılan Düzenleyici.'''' Varsayılan metin [http://help.joomla.org/proxy/index.php?option=com_help&view=help&keyref=Content_creators#Content_Editors editor] bir site..."
 • curprev 09:36, 12 July 2017Ugur talk contribs 28,429 bytes +22 Created page with "* '''Çevrimdışı İleti.''' Site çevrimdışı iken sitede görüntülenen ileti. Varsayılan mesajdan daha yararlı bir şey sunmak için değiştirilebilir. Bu, sitenin..."
 • curprev 09:36, 12 July 2017Ugur talk contribs 28,407 bytes +100 Created page with "* '''Site Çevrimdışı.'''' Bu ayar, "Hayır" varsayılan ayarını "Evet" olarak değiştirerek bir siteyi çevrimdışı kullanıcılara çevirebilmenize olanak tanır. Ç..."
 • curprev 09:35, 12 July 2017Ugur talk contribs 28,307 bytes +29 Created page with "* '''Site Adı.''' Web sitesinin adı. Bu metin, site adının tek bir noktadan güncelleştirilmesini sağlar ve site şablonları tarafından her web sayfasının üst bilgi..."
 • curprev 09:34, 12 July 2017Ugur talk contribs 28,278 bytes +6 Created page with "=== Site Ayarları Grubu === Bu seçenek grubu, Joomla sitesinin genel web sayfalarının davranışını geniş ölçüde kontrol eden çeşitli parametre koleksiyonunu kontr..."
 • curprev 09:34, 12 July 2017Ugur talk contribs 28,272 bytes +6 Created page with "== Site Sekmesi Seçenekleri == Not: '' 'Bu öğelerin ekranda görünme sırası Joomla'nın farklı sürümleri arasında biraz farklılık gösterir."
 • curprev 09:33, 12 July 2017Ugur talk contribs 28,266 bytes +75 Created page with "=== Joomla 3.x Araç Çubuğu === * '' 'Kaydet' '' Herhangi bir sekmenin altında yapılan değişiklikleri kaydeder ve Genel Yapılandırma ekranı açık kalır, böylece ge..."
 • curprev 09:33, 12 July 2017Ugur talk contribs 28,191 bytes +88 Created page with "== Araç Çubuğu == Genel Yapılandırma araç çubuğu, kullanıcının değişiklikleri kaydetmesini, Genel Yapılandırma sayfasından uzaklaşmasını ve çevrimiçi Yard..."
 • curprev 09:32, 12 July 2017Ugur talk contribs 28,103 bytes +35 Created page with "Üçüncü bir sekme, İzinler (yalnızca Joomla v1.6.x ve sonrasında mevcut) tarafından kontrol edilen parametreler, web sitesinin veritabanında saklandıkları için diğ..."
 • curprev 09:32, 12 July 2017Ugur talk contribs 28,068 bytes +77 Created page with "Global Yapılandırmandaki Site, Sistem ve Sunucu sekmelerindeki tüm parametreler, Joomla kurulumunun kök klasöründe bulacağınız "configuration.php" dosyasına değerle..."
 • curprev 09:31, 12 July 2017Ugur talk contribs 27,991 bytes +35 Created page with "== Genel Bakış == Adından da anlaşılacağı üzere, Global Yapılandırma, Joomla yönetim arayüzünün bir alanı ve Süper Yönetici özellikli bir kullanıcının web..."
 • curprev 09:30, 12 July 2017Ugur talk contribs 27,956 bytes -5 Created page with "Ana kontrol panelinden."
 • curprev 09:29, 12 July 2017Ugur talk contribs 27,961 bytes +8 Created page with "* go to {{rarr|Sistem, Genel Yapılandırma}} veya * Genel Yapılandırma simgesini tıklayın"
 • curprev 09:29, 12 July 2017Ugur talk contribs 27,953 bytes +44 Created page with "Bu alana, yalnızca Süper Yöneticiler olma özelliğine sahip bir grubun üyesi olarak oturum açtıysanız erişebilirsiniz (varsayılan olarak yalnızca Süper Kullanıcı..."
 • curprev 09:28, 12 July 2017Ugur talk contribs 27,909 bytes +7 Created page with "Joomla'ya giden yol"
 • curprev 09:28, 12 July 2017Ugur talk contribs 27,902 bytes +40 Created page with "Bu makale, Joomla çevrimiçi Yardımındaki Genel Yapılandırma hakkında verilen bilgilere ve ayrıca idari arayüzün bu bölümünde bulunan ayarların kullanımı hakkı..."
 • curprev 09:27, 12 July 2017Ugur talk contribs 27,862 bytes +27,862 Created page with "J3.x:Genel yapılandırma"