J3.x

Infinite error loop (oneindige loop fout) op meertalige sites

From Joomla! Documentation

Revision as of 04:39, 17 March 2015 by MartijnM (talk | contribs) (Created page with "Versie 3.4.0 FAQ")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Other languages:
English • ‎Nederlands • ‎español • ‎français • ‎русский

Op sommige meertalige sites die zijn aangemaakt voor Joomla 2.5.4 kan, bij het upgraden naar 3.4, een redirect loop ontstaan.

Gerapporteerde fouten

Een oneindige redirect in de browser bij het proberen een meertalige site te bezoeken.

Getroffen versies

Info non-talk.png
General Information

This pertains only to Joomla! version(s):- 3.4

Wat is de oorzaak

In Joomla 2.5.4 en eerder is het toegangsniveau niet juist opgeslagen in de database waardoor een waarde 0 wordt gekregen. Daardoor mislukt de toegangscontrole in de taalfilter plugin, waardoor een redirect-loop ontstaat.

Hoe repareren

Bewerk iedere inhoudstaal in Taalbeheer en zorg dat een toegangsniveau (in het algemeen 'publiek') is ingesteld voor iedere geïnstalleerde taal.