J3.x

Gebruiker extra velden worden niet getoond in het beheer - bewerk profiel

From Joomla! Documentation

Revision as of 17:03, 5 June 2017 by Hvdmeer (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Nederlands • ‎français

Gerapporteerde fouten

Gebruiker - Extra veld wordt niet getoond an kan niet bewerkt worden in het beheergedeelte van het bewerk gebruiker account. Werkt goed bij het op de website bewerken van het profiel.

Getroffen versies

Algemene informatie

Dit geldt alleen voor Joomla! versie(s): 3.7.0

Wat is de reden

Momenteel zijn de velden die daar getoond worden hard gecodeerd.

Bekend probleem

Dit is een bekend probleem dat wacht op een oplossing in een toekomstige release: https://github.com/joomla/joomla-cms/issues/13601