J4.x

Een eenvoudige module maken

From Joomla! Documentation

Revision as of 10:18, 18 August 2023 by FuzzyBot (talk | contribs) (Updating to match new version of source page)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Nederlands • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎português • ‎Ελληνικά • ‎русский
Joomla! 
4.x
>Handleiding
Een eenvoudige module maken voor Joomla 4.x

Dit is een handleiding voor het maken van een eenvoudige module voor Joomla versie 4.x

Inleiding

Joomla! 4 biedt vijf type extensies:

 • Componenten
  Een component is een van de hoofdgedeeltes van de site. Een component verwerkt zowel gegevensmanipulatie als invoer en opslag in de database. Op de meeste sites is een component het belangrijkste onderdeel van een pagina. Daar ligt de focus op.
 • Modules
  Modules zijn lichtgewicht en flexibele extensies. Ze worden gebruikt voor kleine stukjes van de pagina en zijn over het algemeen niet heel complex en zichtbaar voor verschillende componenten. Een module is een add-on die de functionaliteit uitbreid. Een module bevindt zich over het algemeen op een minder belangrijk gedeelte van de pagina en wordt niet gezien als de primaire focus op die pagina. Het kan op verschillende posities getoond worden en u kunt zelf kiezen op welk actieve menu-items de module wordt weergegeven.
 • Plug-ins
  Een plug-in manipuleert output die al gegenereerd is door het systeem. Over het algemeen werkt het niet als apart onderdeel van de website. Het gebruikt data vanuit een andere bron (bijvoorbeeld de content) en manipuleert deze data voordat het wordt getoond. Een plug-in werkt normaal gesproken achter de schermen.
 • Talen
  Waarschijnlijk zijn talen de meest standaard uitbreidingen. In wezen bestaan de taalpakket bestanden uit sleutel/waarde paren, die de vertaling van statische teststrings verzorgen, toegewezen binnen de Joomla! broncode.
 • Templates
  Een template is het ontwerp van de Joomla! website.

Joomla! 4 is opgebouwd uit vijf verschillende toepassingen:

 • Installatie (gebruikt voor het installeren van Joomla en moet na installatie verwijderd worden);
 • Administrator (beheergedeelte - gebruikt voor het beheren van de inhoud);
 • Public of site (voorkant - gebruikt voor het tonen van de inhoud);
 • CLI (gebruikt voor toegang tot Joomla via de command line of voor cron jobs);
 • API (web services - gebruikt voor het maken van API's voor machinaal toegankelijke content);

De installatie toepassing wordt één keer gebruikt. Het beheergedeelte en de voorkant van de site worden gebruikt door het concept van componenten met modules. Elke module heeft een enkel toegangspunt in de modules en bijgevolg de map administrator/modules. Dit beginpunt wordt mod_modulename / mod_modulename.php genoemd (het mod_-voorvoegsel is een historisch spoor). Het toegangspunt voor de inlogmodule is bijvoorbeeld /mod_login/mod_login.php.

Eisen

U hebt Joomla! 4.x nodig voor deze handleiding (op moment van schrijven Joomla! 4.0.0-alpha6-dev)

U kunt Joomla! 4 downloaden via GitHub, op de Developer website of u kunt een gratis website maken op https://launch.joomla.org.

Een eenvoudige module maken/Een basis module ontwikkelen - Deel 1

U kunt veel voorbeelden van modules bekijken in de standaard Joomla! installatie. Bijvoorbeeld:

 • Menus
 • Laatste nieuws
 • Login formulier
 • en veel meer.

Deze handleiding legt uit hoe een eenvoudige module gemaakt kan worden. Door middel van deze handleiding leert u de basis bestandsstructuur van een Joomla! 4 module. Deze basisstructuur kan dan uitgebreid worden om uitgebreidere modules te maken.

Bestandsstructuur

Er zijn een aantal basis-bestanden die worden gebruikt in het standaard patroon van module ontwikkeling:

 • mod_foo.php - Dit bestand is de hoofdingang van de module. Het voert alle nodige initialisatie routines uit, roept hulp-routines aan om noodzakelijke gegevens te verzamelen, en neemt het template op dat de module-uitvoer toont.
 • mod_foo.xml - Dit bestand bevat informatie over de module. Het definieert de bestanden die geïnstalleerd moeten worden door de Joomla! installer en bepaalt instellingen-parameters van de module.
 • tmpl/default.php - Dit is de module template. Dit bestand pakt de gegevens op die mod_foo.php verzamelt en genereert de HTML die op de pagina vertoond wordt.

* language/en-GB/en-GB.mod_foo.ini en language/en-GB/en-GB.mod_foo.sys.ini - Dit zijn de bestanden die de tekst verzorgen in het United Kingdom Engels.

mod_foo.php maken

Het mod_foo.php bestand zal de volgende taken uitvoeren:

 • Importeer de class ModuleHelper in het huidige scope (reikwijdte). Deze is later nodig voor het weergeven van de output.
 • Opnemen van de template om de output weer te geven.

De helper class is geïmporteerd in het huidige bereik aan het begin van het bestand.

use Joomla\CMS\Helper\ModuleHelper;

Tot slot nemen we de template op om de output weer te geven via

require ModuleHelper::getLayoutPath('mod_foo', $params->get('layout', 'default'));

Het volledige mod_foo.php file

Het volledige mod_foo.php bestand ziet er als volgt uit:

<?php
/**
 * @package  [PACKAGE_NAME]
 *
 * @author   [AUTHOR] <[AUTHOR_EMAIL]>
 * @copyright [COPYRIGHT]
 * @license  GNU General Public License version 2 or later; see LICENSE.txt
 * @link    [AUTHOR_URL]
 */

// No direct access to this file
defined('_JEXEC') or die;

use Joomla\CMS\Helper\ModuleHelper;

require ModuleHelper::getLayoutPath('mod_foo', $params->get('layout', 'default'));

Kanttekening: In Joomla 3.x gebruikte u vaak een regel als $moduleclass_sfx = htmlspecialchars($params->get('moduleclass_sfx'));. Dit is niet meer nodig. Zie deze PR: https://github.com/joomla/joomla-cms/pull/17447.

De enige regel die we nog niet toegelicht hebben is de eerste regel defined('_JEXEC') or die;. Deze regel zorgt ervoor dat dit bestand wordt opgenomen vanuit de Joomla applicatie. Dit is nodig om variable injections en andere potentiële veiligheidsproblemen te voorkomen.

Het maken van tmpl/default.php

Het default.php bestand is de template die de output van de module weergeeft.

Het volledige tmpl/default.php bestand

De code voor het tmpl/default.php bestand is als volgt:

<?php
/**
 * @package  [PACKAGE_NAME]
 *
 * @author   [AUTHOR] <[AUTHOR_EMAIL]>
 * @copyright [COPYRIGHT]
 * @license  GNU General Public License version 2 or later; see LICENSE.txt
 * @link    [AUTHOR_URL]
 */

// No direct access to this file
defined('_JEXEC') or die;

echo '[PROJECT_NAME]';

Een belangrijk punt om op te letten is dat het template bestand dezelfde scope (reikwijdte) heeft als het mod_foo.php bestand. Dat betekend dat een variabele gedefinieerd in het mod_foo.php bestand vervolgens in het template bestand gebruikt kan worden zonder extra declaraties of functie-aanroepen.

mod_foo.php maken

Het mod_foo.xml bestand is het installatie bestand. De meeste entries spreken voor zichzelf.

Het volledige mod_foo.xml bestand

De code voor het mod_foo.xml bestand ziet er als volgt uit:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<extension type="module" version="4.0" client="site" method="upgrade">
  <name>MOD_FOO</name>
  <creationDate>[DATE]</creationDate>
  <author>[AUTHOR]</author>
  <authorEmail>[AUTHOR_EMAIL]</authorEmail>
  <authorUrl>[AUTHOR_URL]</authorUrl>
  <copyright>[COPYRIGHT]</copyright>
  <license>GNU General Public License version 2 or later; see LICENSE.txt</license>
  <version>1.0</version>
  <description>MOD_FOO_XML_DESCRIPTION</description>
  <files>
    <filename module="mod_foo">mod_foo.php</filename>
    <folder>tmpl</folder>
    <folder>language</folder>
    <filename>mod_foo.xml</filename>
  </files>
</extension>

De taalbestanden maken

De bestanden language/en-GB/en-GB.mod_foo.ini en language/en-GB/en-GB.mod_foo.sys.ini worden gebruikt om de tekst te vertalen op de voorkant van de site en in het beheergedeelte.

De code voor language/en-GB/en-GB.mod_foo.sys.ini ziet er als volgt uit:

MOD_FOO="[PROJECT_NAME]"
MOD_FOO_XML_DESCRIPTION="Foo Module"

De code voor language/en-GB/en-GB.mod_foo.ini ziet er als volgt uit:

MOD_FOO="[PROJECT_NAME]"
MOD_FOO_XML_DESCRIPTION="Foo Module"

Het .sys.ini bestand wordt gebruikt om de omschrijving van de extensie bij installatie te vertalen. Het .ini bestand wordt gebruikt om de overige strings en de omschrijving te vertalen wanneer de extensie wordt bekeken.

Meer informatie over de taalbestanden kunt u hier vinden.

Test uw module

Nu kunt u alle bestanden archiveren in een zip bestand en deze installeren via de Joomla Extensie manager
Vervolgens kunt u uw module kiezen in de Module manager wanneer u een nieuwe site module maakt.

Moduletutorial1-en.png
Moduletutorial2-en.png

Op de voorkant van uw site ziet u uw module zoals in de volgende afbeelding is weergegeven.

Moduletutorial3-en.png

Conclusie

Modules ontwikkelen voor Joomla! is een redelijk eenvoudig en duidelijk proces. Met de technieken in deze handleiding kan zonder veel moeite een eindeloze variatie aan modules ontwikkeld worden.

Hier kunt u de voorbeeld bestanden vinden:

De voorbeeld bestanden uit deze handleiding kunt u hier vinden:

Toevoegen van helper class met gebruik van namespaces - Deel 2

Eisen

U hebt Joomla! 4.x nodig voor deze handleiding (op moment van schrijven Joomla! 4.0.0-alpha6-dev)

Namespaces

Met PHP 5.3, kwamen de namespaces volledig tot hun recht. Al langer gebruikt in andere programmeertalen, helpen deze kleine structuren ons nu ook met de duidelijkheid van onze code.

Namespaces zijn aparte gebieden waarin bepaalde logische zaken (in ons geval, classes, interfaces, functies en constanten) kunnen worden opgeslagen. Deze gebieden bieden inkapseling van de code en voorkomen naamconflicten.

Laten we eens kijken hoe Joomla 4 ze gebruikt. We gebruiken hier een helper bestand voor.

Bestandsstructuur

We zullen de volgende bestanden maken of aanpassen:

 • Helper/FooHelper.php - Dit is het bestand dat we hier als voorbeeld zullen gebruiken. We moeten dit aanmaken.
 • mod_foo.php - In dit betand laden we de namespace.
 • tmpl/default.php - In dit bestand zullen we demonstreren hoe de data van een helper kan worden weergegeven.
 • mod_foo.xml - We maken een nieuwe map met een nieuw bestand. Deze moeten tijdens de installatie geïnstalleerd worden. Om dat te doen moeten we ze in dit bestand specificeren.

Aanmaken van Helper/FooHelper.php

Onze nieuwe helper class moet bij een namespace horen. We bereiken dit met de volgende code. Het is belangrijk dat deze regel aan het begin van het bestand staat.

namespace Joomla\Module\Foo\Site\Helper;

Vervolgens maken we een eenvoudige class met een eenvoudige methode. Natuurlijk kunt u hier veel meer doen. Bekijk de core methode van Joomla. Hier zijn veel voorbeelden. Ze laten u uit de eerste hand zien welke opties u heeft.

Het volledige Helper/FooHelper.php bestand

Het complete FooHelper.php bestand ziet er als volgt uit:

<?php
/**
 * @package   Joomla.Site
 * @subpackage mod_foo
 *
 * @copyright  Copyright (C) 2005 - 2019 Open Source Matters, Inc. All rights reserved.
 * @license   GNU General Public License version 2 or later; see LICENSE.txt
 */

namespace Joomla\Module\Foo\Site\Helper;

// No direct access to this file
defined('_JEXEC') or die;

/**
 * Helper for mod_foo
 *
 * @since 4.0
 */
class FooHelper
{
	/**
	 * Retrieve foo test
	 *
	 * @param  Registry    $params The module parameters
	 * @param  CMSApplication $app   The application
	 *
	 * @return array
	 */
	public static function getText()
	{
		return 'FooHelpertest';
	}
}

Aanpassen mod_foo.php

Onze nieuwe helper class is geïmporteerd in onze huidige scope aan het begin van het bestand.

use Joomla\Module\Foo\Site\Helper\FooHelper;

Gebruik als laatste het helper bestand om te testen of het correct is geladenː

$test = FooHelper::getText($params, $app);

Het volledige mod_foo.php bestand

Het volledige mod_foo.php bestand ziet er als volgt uit:

<?php
/**
 * @package  [PACKAGE_NAME]
 *
 * @author   [AUTHOR] <[AUTHOR_EMAIL]>
 * @copyright [COPYRIGHT]
 * @license  GNU General Public License version 2 or later; see LICENSE.txt
 * @link    [AUTHOR_URL]
 */

// No direct access to this file
defined('_JEXEC') or die;

use Joomla\CMS\Helper\ModuleHelper;
use Joomla\Module\Foo\Site\Helper\FooHelper;

$test = FooHelper::getText();

require ModuleHelper::getLayoutPath('mod_foo', $params->get('layout', 'default'));

Aanpassen van tmpl/default.php

In dit bestand maken we een kleine aanpassing om aan te tonen dat het helper bestand correct werkt. U hoeft alleen de waarde van de variabele aan het eind van de huidige output toe te voegen

echo '[PROJECT_NAME]' . $test;

Het volledige tmpl/default.php bestand

Het volledige tmpl/default.php bestand ziet er als volgt uit:

<?php
/**
 * @package  [PACKAGE_NAME]
 *
 * @author   [AUTHOR] <[AUTHOR_EMAIL]>
 * @copyright [COPYRIGHT]
 * @license  GNU General Public License version 2 or later; see LICENSE.txt
 * @link    [AUTHOR_URL]
 */

// No direct access to this file
defined('_JEXEC') or die;

echo '[PROJECT_NAME]' . $test;

Aanpassen mod_foo.xml

Allereerst moet er een regel worden toegevoegd zodat de namespace automatisch wordt ingesteld in Joomla. Na deze wijziging moet u uw module opnieuw installeren. Een eenvoudige aanpassing in een al geïnstalleerde module is niet genoeg. Wanneer u op een locale server ontwikkelt kunt u ook de bestanden libraries/autoload_psr4.php verwijderen. Dan zal het automatisch gerecreëerd worden. Na het invoegen en installeren is de namespace bekend bij de loader JPATH_LIBRARIES . '/autoload_psr4.php'.

<namespace>Joomla\Module\Foo</namespace>

Joomla! moet uw helper bestand kopiëren bij het installeren van de module. Dus Joomla! moet uw helper bestand kennen. Hiervoor moet u de volgende regel toevoegen aan uw XML-bestand.

<folder>Helper</folder>

Het volledige mod_foo.xml bestand

Het volledige mod_foo.xml bestand ziet er als volgt uit:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<extension type="module" version="4.0" client="site" method="upgrade">
  <name>MOD_FOO</name>
  <creationDate>[DATE]</creationDate>
  <author>[AUTHOR]</author>
  <authorEmail>[AUTHOR_EMAIL]</authorEmail>
  <authorUrl>[AUTHOR_URL]</authorUrl>
  <copyright>[COPYRIGHT]</copyright>
  <license>GNU General Public License version 2 or later; see LICENSE.txt</license>
  <version>1.0</version>
  <description>MOD_FOO_XML_DESCRIPTION</description>
  <namespace>Joomla\Module\Foo</namespace>
  <files>
    <filename module="mod_foo">mod_foo.php</filename>
    <folder>tmpl</folder>
    <folder>Helper</folder>
    <folder>language</folder>
    <filename>mod_foo.xml</filename>
  </files>
</extension>

Test uw module

Nu kunt u alle bestanden archiveren in een zip bestand en deze installeren via de Joomla Extensie manager
Vervolgens kunt u uw module kiezen in de Module manager wanneer u een nieuwe site module maakt.

In de voorkant van uw website kunt u de module zien zoals deze in de volgende afbeelding wordt weergegeven. De tekst uit uw helper bestand wordt getoond.

Moduletutorial23-en.png

Conclusie

Zoals u kunt zien zijn de namespaces niet zo ingewikkeld wanneer u zich hier een beetje in verdiept. In een groot project kan dit een hoop voordeel opleveren. We moeten echter naamruimten plannen, omdat dit anders snel meer tijd kost.

Hier kunt u de voorbeeld bestanden vinden:

De voorbeeld bestanden uit deze handleiding kunt u hier vinden:

Maatwerk: Parameters toevoegen via form fields - Deel 3

Eisen

U hebt Joomla! 4.x nodig voor deze handleiding (op moment van schrijven Joomla! 4.0.0-alpha6-dev)

Maatwerk met form fields en parameters

Formuliervelden creëren een grote mate van maatwerk in Joomla. Ze zijn de enige manier waarop gebruikers de module aan de eisen van hun site kunnen aanpassen.

In dit geval gaan we ons eerdere voorbeeld uitbreiden met gebruik van een url veld voor het invoeren van een domeinnaam die we als link kunnen gebruiken op de website. Om ervoor te zorgen dat dit geberud gebruiken we het URL Form Field type.

Hierna voegen we parameters toe die standaard functionaliteit van Joomla mogelijk maken.

Laten we eens kijken hoe we die in Joomla 4 gebruiken.

Bestandsstructuur

We zullen de volgende bestanden aanpassen:

 • mod_foo.xml - Dit is het bestand waar we de velden aan toevoegen.
 • tmpl/default.php - In dit betand laten we zien hoe de data uit een veld gebruikt kan worden.
 • language/en-GB/en-GB.mod_foo.ini - Hier gebruiken we de taal string zodat het veld correct gelabeld kan worden in verschillende talen.

Aanpassen mod_foo.xml

Eerst stellen we een custom parameter in.

<field
  name="domain"
  type="url"
  label="MOD_FOO_FIELD_URL_LABEL"
  filter="url"
/>

Vervolgens voegen we Joomla default velden in, zodat we cache, moduleclass-achtervoegsel en layouts kunnen gebruiken

<field
  name="layout"
  type="modulelayout"
  label="JFIELD_ALT_LAYOUT_LABEL"
  class="custom-select"
/>

<field
  name="moduleclass_sfx"
  type="textarea"
  label="COM_MODULES_FIELD_MODULECLASS_SFX_LABEL"
  rows="3"
/>

<field
  name="cache"
  type="list"
  label="COM_MODULES_FIELD_CACHING_LABEL"
  default="0"
>
  <option value="1">JGLOBAL_USE_GLOBAL</option>
  <option value="0">COM_MODULES_FIELD_VALUE_NOCACHING</option>
</field>

<field
  name="cache_time"
  type="number"
  label="COM_MODULES_FIELD_CACHE_TIME_LABEL"
  default="0"
/>

<field
  name="cachemode"
  type="hidden"
  default="itemid"
>
  <option value="itemid"></option>
</field>

Het volledige mod_foo.xml bestand

Het volledige mod_foo.xml bestand ziet er als volgt uit:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<extension type="module" version="4.0" client="site" method="upgrade">
  <name>MOD_FOO</name>
  <creationDate>[DATE]</creationDate>
  <author>[AUTHOR]</author>
  <authorEmail>[AUTHOR_EMAIL]</authorEmail>
  <authorUrl>[AUTHOR_URL]</authorUrl>
  <copyright>[COPYRIGHT]</copyright>
  <license>GNU General Public License version 2 or later; see LICENSE.txt</license>
  <version>1.0</version>
  <description>MOD_FOO_XML_DESCRIPTION</description>
  <namespace>Joomla\Module\Foo</namespace>
  <files>
    <filename module="mod_foo">mod_foo.php</filename>
    <folder>tmpl</folder>
    <folder>Helper</folder>
    <folder>language</folder>
    <filename>mod_foo.xml</filename>
  </files>
  <config>
    <fields name="params">
      <fieldset name="basic">
        <field
          name="domain"
          type="url"
          label="MOD_FOO_FIELD_URL_LABEL"
          filter="url"
        />
      </fieldset>
      <fieldset name="advanced">
        <field
          name="layout"
          type="modulelayout"
          label="JFIELD_ALT_LAYOUT_LABEL"
          class="custom-select"
        />
        <field
          name="moduleclass_sfx"
          type="textarea"
          label="COM_MODULES_FIELD_MODULECLASS_SFX_LABEL"
          rows="3"
        />
        <field
          name="cache"
          type="list"
          label="COM_MODULES_FIELD_CACHING_LABEL"
          default="0"
        >
          <option value="1">JGLOBAL_USE_GLOBAL</option>
          <option value="0">COM_MODULES_FIELD_VALUE_NOCACHING</option>
        </field>
        <field
          name="cache_time"
          type="number"
          label="COM_MODULES_FIELD_CACHE_TIME_LABEL"
          default="0"
        />
        <field
          name="cachemode"
          type="hidden"
          default="itemid"
        >
          <option value="itemid"></option>
        </field>
      </fieldset>
    </fields>
  </config>
</extension>

Aanpassen van tmpl/default.php

We kunnen de waarden van de parameter voor het maken van een link op de website gebruiken. We krijgen toegang tot de waarde via de variabele $params.

$domain = $params->get('domain', 'https://www.joomla.org');

Later stellen we deze waarde in voor het maken van de hyperlink.

<a href="<?php echo $domain; ?>">
	<?php echo '[PROJECT_NAME]' . $test; ?>
</a>

Het volledige tmpl/default.php bestand

Het volledige tmpl/default.php bestand ziet er als volgt uit:

<?php
/**
 * @package  [PACKAGE_NAME]
 *
 * @author   [AUTHOR] <[AUTHOR_EMAIL]>
 * @copyright [COPYRIGHT]
 * @license  GNU General Public License version 2 or later; see LICENSE.txt
 * @link    [AUTHOR_URL]
 */

// No direct access to this file
defined('_JEXEC') or die;

$domain = $params->get('domain', 'https://www.joomla.org');
?>

<a href="<?php echo $domain; ?>">
	<?php echo '[PROJECT_NAME]' . $test; ?>
</a>

Aanpassen language/en-GB/en-GB.mod_foo.ini

Hier kunnen we de tekst voor de Engelse versie van het label van het veld specificeren.

MOD_FOO_FIELD_URL_LABEL="Url"

Het volledige language/en-GB/en-GB.mod_foo.ini bestand

Het volledige language/en-GB/en-GB.mod_foo.ini bestand ziet er als volgt uit:

MOD_FOO="[PROJECT_NAME]"
MOD_FOO_XML_DESCRIPTION="Foo Module"
MOD_FOO_FIELD_URL_LABEL="Url"

Test uw module

Nu kunt u alle bestanden archiveren in een zip bestand en deze installeren via de Joomla Extensie manager
Vervolgens kunt u uw module kiezen in de Module manager wanneer u een nieuwe site module maakt.

In het beheergedeelte van uw site ziet u uw module zoals in de volgende afbeelding is weergegeven.

Op het standaard tabblad, ziet u het custom field waar u de domeinnaam kan invullen. De tekst voor het label wordt uit het taalbestand gehaald.

Moduletutorial31-en.png

Op het tabblad Geavanceerd ziet u de standaard opties behalve de cache mode want dit is een verborgen veld.

Moduletutorial32-en.png

Op de website ziet u uw module zoals weergegeven in de volgende afbeelding. De tekst uit het helper bestand wordt weergegeven en u zou een link moeten zien.

Moduletutorial33-en.png

Conclusie

Form fields geven de gebruiker een makkelijk manier om de module aan te passen aan de instellingen van hun site. Hierdoor kan de scope van de modules worden vergroot.

Hier kunt u de voorbeeld bestanden vinden:

De voorbeeld bestanden uit deze handleiding kunt u hier vinden:

Raadpleeg dit issue voor mogelijke toekomstige wijzigingen:

Gebruik Installeer, update en deinstalleer script - Deel 4

Eisen

U hebt Joomla! 4.x nodig voor deze handleiding (op moment van schrijven Joomla! 4.0.0-alpha6-dev)

Scripts

Installeren, bijwerken en deïnstalleren van een module kunnen aanvullende acties vereisen die niet bereikt kunnen worden door de basis handelingen die worden beschreven in het hoofd xml bestand. Joomla biedt een nieuwe aanpak om dit probleem op te lossen. Het bestaat in het gebruik van een PHP script bestand dat een class bevat met vijf methodes:

 • preflight dat uitgevoerd wordt voor het installeren en de update
 • install
 • update
 • uninstall
 • postflight dat uitgevoerd wordt na installatie en update

Laten we eens kijken hoe Joomla 4 ze gebruikt. We gebruiken hier een helper bestand voor.

Bestandsstructuur

We zullen de volgende bestanden maken of aanpassen:

 • script.php - Dit bestand gebruiken we hier als voorbeeld. Dit moeten we dus aanmaken.
 • language/en-GB/en-GB.mod_foo.sys.ini - In dit bestand zullen we de tekst strings toevoegen.
 • mod_foo.xml - We hebben een nieuw bestand aangemaakt (script.php) die tijdens de installatie geinstalleerd moet worden. Daarvoor moeten we dat bestand hier specificeren.

script.php maken

Het schrijven van het script voor een extensie bestaat uit het declareren van een classe met de naam mod_ModuleNameInstallerScript met behulp van deze 5 methodes. Zie de commentaren in het bestand voor meer informatie. In de commentaren wordt uitgelegd wanneer een methode wordt aangeroepen.

In dit voorbeeld wordt alleen tekst gebruikt om aan te geven wanneer welke methode wordt uitgevoerd. Daarnaast wordt aangegeven hoe de minimale vereisten gecontroleerd kunnen worden. Natuurlijk kan er veel meer gedaan worden. Bijvoorbeeld bestanden verwijderen die niet langer gebruikt worden in de nieuwe versie van de module. Dit kan worden teruggevonden in het bestand. Een andere mogelijkheid voor dit bestand is het maken van voorbeeld content, om een succesbericht te laten zien met het huidige versienummer of een redirect naar de pagina met de module instellingen na een succesvolle installatie.

Het volledige script.php

Het volledige script.php bestand ziet er als volgt uit:

<?php
/**
 * @package  [PACKAGE_NAME]
 *
 * @author   [AUTHOR] <[AUTHOR_EMAIL]>
 * @copyright [COPYRIGHT]
 * @license  GNU General Public License version 2 or later; see LICENSE.txt
 * @link    [AUTHOR_URL]
 */

// No direct access to this file
defined('_JEXEC') or die;

use Joomla\CMS\Language\Text;
use Joomla\CMS\Log\Log;

/**
 * Script file of Foo module
 */
class mod_fooInstallerScript {

  /**
   * Extension script constructor.
   *
   * @return void
   */
  public function __construct() {
    $this->minimumJoomla = '4.0';
    $this->minimumPhp = JOOMLA_MINIMUM_PHP;
  }

  /**
   * Method to install the extension
   *
   * @param  InstallerAdapter $parent The class calling this method
   *
   * @return boolean True on success
   */
  function install($parent) {
    echo Text::_('MOD_FOO_INSTALLERSCRIPT_INSTALL');

    return true;
  }

  /**
   * Method to uninstall the extension
   *
   * @param  InstallerAdapter $parent The class calling this method
   *
   * @return boolean True on success
   */
  function uninstall($parent) {
    echo Text::_('MOD_FOO_INSTALLERSCRIPT_UNINSTALL');

    return true;
  }

  /**
   * Method to update the extension
   *
   * @param  InstallerAdapter $parent The class calling this method
   *
   * @return boolean True on success
   */
  function update($parent) {
    echo Text::_('MOD_FOO_INSTALLERSCRIPT_UPDATE');

    return true;
  }

  /**
   * Function called before extension installation/update/removal procedure commences
   *
   * @param  string      $type  The type of change (install, update or discover_install, not uninstall)
   * @param  InstallerAdapter $parent The class calling this method
   *
   * @return boolean True on success
   */
  function preflight($type, $parent) {
    // Check for the minimum PHP version before continuing
    if (!empty($this->minimumPhp) && version_compare(PHP_VERSION, $this->minimumPhp, '<')) {
      Log::add(Text::sprintf('JLIB_INSTALLER_MINIMUM_PHP', $this->minimumPhp), Log::WARNING, 'jerror');

      return false;
    }

    // Check for the minimum Joomla version before continuing
    if (!empty($this->minimumJoomla) && version_compare(JVERSION, $this->minimumJoomla, '<')) {
      Log::add(Text::sprintf('JLIB_INSTALLER_MINIMUM_JOOMLA', $this->minimumJoomla), Log::WARNING, 'jerror');

      return false;
    }

    echo Text::_('MOD_FOO_INSTALLERSCRIPT_PREFLIGHT');
    echo $this->minimumJoomla . ' ' . $this->minimumPhp;

    return true;
  }

  /**
   * Function called after extension installation/update/removal procedure commences
   *
   * @param  string      $type  The type of change (install, update or discover_install, not uninstall)
   * @param  InstallerAdapter $parent The class calling this method
   *
   * @return boolean True on success
   */
  function postflight($type, $parent) {
    echo Text::_('MOD_FOO_INSTALLERSCRIPT_POSTFLIGHT');

    return true;
  }
}

Aanpassen language/en-GB/en-GB.mod_foo.ini

Er valt hier niet veel uit te leggen. Plaats de tekst voor de vertaling in dit bestand.

Het volledige language/en-GB/en-GB.mod_foo.ini bestand

Het volledige language/en-GB/en-GB.mod_foo.ini bestand ziet er als volgt uit:

MOD_FOO="[PROJECT_NAME]"
MOD_FOO_XML_DESCRIPTION="Foo Module"
MOD_FOO_INSTALLERSCRIPT_PREFLIGHT="<p>Anything here happens before the installation/update/uninstallation of the module</p>"
MOD_FOO_INSTALLERSCRIPT_UPDATE="<p>The module has been updated</p>"
MOD_FOO_INSTALLERSCRIPT_UNINSTALL="<p>The module has been uninstalled</p>"
MOD_FOO_INSTALLERSCRIPT_INSTALL="<p>The module has been installed</p>"
MOD_FOO_INSTALLERSCRIPT_POSTFLIGHT="<p>Anything here happens after the installation/update/uninstallation of the module</p>"

Aanpassen mod_foo.xml

Er moet een regel worden toegevoegd, zodat het script automatisch wordt aangeroepen in Joomla.

<scriptfile>script.php</scriptfile>

Het volledige mod_foo.xml bestand

Het volledige mod_foo.xml bestand ziet er als volgt uit:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<extension type="module" version="4.0" client="site" method="upgrade">
  <name>MOD_FOO</name>
  <creationDate>[DATE]</creationDate>
  <author>[AUTHOR]</author>
  <authorEmail>[AUTHOR_EMAIL]</authorEmail>
  <authorUrl>[AUTHOR_URL]</authorUrl>
  <copyright>[COPYRIGHT]</copyright>
  <license>GNU General Public License version 2 or later; see LICENSE.txt</license>
  <version>1.0</version>
  <description>MOD_FOO_XML_DESCRIPTION</description>
  <namespace>Joomla\Module\Foo</namespace>
  <scriptfile>script.php</scriptfile>
  <files>
    <filename module="mod_foo">mod_foo.php</filename>
    <folder>tmpl</folder>
    <folder>Helper</folder>
    <folder>language</folder>
    <filename>mod_foo.xml</filename>
  </files>
  <config>
    <fields name="params">
      <fieldset name="basic">
        <field
          name="domain"
          type="url"
          label="MOD_FOO_FIELD_URL_LABEL"
          filter="url"
        />
      </fieldset>
      <fieldset name="advanced">
        <field
          name="layout"
          type="modulelayout"
          label="JFIELD_ALT_LAYOUT_LABEL"
          class="custom-select"
        />
        <field
          name="moduleclass_sfx"
          type="textarea"
          label="COM_MODULES_FIELD_MODULECLASS_SFX_LABEL"
          rows="3"
        />
        <field
          name="cache"
          type="list"
          label="COM_MODULES_FIELD_CACHING_LABEL"
          default="0"
        >
          <option value="1">JGLOBAL_USE_GLOBAL</option>
          <option value="0">COM_MODULES_FIELD_VALUE_NOCACHING</option>
        </field>
        <field
          name="cache_time"
          type="number"
          label="COM_MODULES_FIELD_CACHE_TIME_LABEL"
          default="0"
        />
        <field
          name="cachemode"
          type="hidden"
          default="itemid"
        >
          <option value="itemid"></option>
        </field>
      </fieldset>
    </fields>
  </config>
</extension>

Test uw module

Nu kunt u alle bestanden archiveren in een zip bestand en deze installeren via de Joomla Extensie manager. Direct na de installatie ziet u de volgende informatie. Dit heeft u in het script ingesteld.

Moduletutorial14-en.png

Conclusie

Zoals u ziet, biedt Joomla u veel om uw extensie meteen al gemakkelijk in gebruik te maken.

Hier kunt u de voorbeeld bestanden vinden:

De voorbeeld bestanden uit deze handleiding kunt u hier vinden:

Gebruik de Joomla updaterː Toevoegen van Auto Update - Deel 5

Eisen

U hebt Joomla! 4.x nodig voor deze handleiding (op moment van schrijven Joomla! 4.0.0-alpha6-dev)

Joomla Updater

Het eerste wat u kunt doen is het lezen van de Het beheren van component upgrades met Joomla 2.5 - Deel 1 handleiding om een idee te krijgen hoe het update proces in in Joomla werkt. Hoewel geschreven voor 2.5, het proces is niet veel veranderd. Lees ook Een update-server inzetten - dit is wat we in deze handleiding gaan doen.

Bestandsstructuur

We zullen de volgende bestanden maken of aanpassen:

 • mod_foo.xml - De enige manier om onze bestaande module te updaten is door een update server toe te voegen - bijvoorbeeld http://www.example.com/foo_update.xml - in het xml bestand.
 • foo_update.xml - Vervolgens moeten we een xml bestand maken voor de updateserver op http://www.example.com/foo_update.xml om Joomla te laten weten dat er een update beschikbaar is.

Aanpassen mod_foo.xml

Om onze update server toe te voegen moeten we de volgende regels in ons xml-bestand plaatsen:

<updateservers>
  <server type="extension" priority="1" name="[PROJECT_NAME]">https://www.example.com/mod_foo.xml</server>
</updateservers>

Het volledige mod_foo.xml bestand

Het volledige mod_foo.xml bestand ziet er als volgt uit:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<extension type="module" version="4.0" client="site" method="upgrade">
  <name>MOD_FOO</name>
  <creationDate>[DATE]</creationDate>
  <author>[AUTHOR]</author>
  <authorEmail>[AUTHOR_EMAIL]</authorEmail>
  <authorUrl>[AUTHOR_URL]</authorUrl>
  <copyright>[COPYRIGHT]</copyright>
  <license>GNU General Public License version 2 or later; see LICENSE.txt</license>
  <version>1.0</version>
  <description>MOD_FOO_XML_DESCRIPTION</description>
  <namespace>Joomla\Module\Foo</namespace>
  <files>
    <filename module="mod_foo">mod_foo.php</filename>
    <folder>tmpl</folder>
    <folder>Helper</folder>
    <folder>language</folder>
    <filename>mod_foo.xml</filename>
  </files>
  <updateservers>
    <server type="extension" priority="1" name="[PROJECT_NAME]">https://www.example.com/mod_foo.xml</server>
  </updateservers>
  <config>
    <fields name="params">
      <fieldset name="basic">
        <field
          name="domain"
          type="url"
          label="MOD_FOO_FIELD_URL_LABEL"
          filter="url"
        />
      </fieldset>
      <fieldset name="advanced">
        <field
          name="layout"
          type="modulelayout"
          label="JFIELD_ALT_LAYOUT_LABEL"
          class="custom-select"
        />
        <field
          name="moduleclass_sfx"
          type="textarea"
          label="COM_MODULES_FIELD_MODULECLASS_SFX_LABEL"
          rows="3"
        />
        <field
          name="cache"
          type="list"
          label="COM_MODULES_FIELD_CACHING_LABEL"
          default="0"
        >
          <option value="1">JGLOBAL_USE_GLOBAL</option>
          <option value="0">COM_MODULES_FIELD_VALUE_NOCACHING</option>
        </field>
        <field
          name="cache_time"
          type="number"
          label="COM_MODULES_FIELD_CACHE_TIME_LABEL"
          default="0"
        />
        <field
          name="cachemode"
          type="hidden"
          default="itemid"
        >
          <option value="itemid"></option>
        </field>
      </fieldset>
    </fields>
  </config>
</extension>

Nu Joomla op zoek is naar updates van onze extensie gaan we een update creëren om het proces te testen. Eerst moeten we het bestand foo_update.xml maken. Tot nu toe hebben we alleen de update server beschreven. We weten nog niet of er een update is. In het bestand foo_update.xml geven we aan dat er een nieuwe versie is gepubliceerd en waar deze gedownload kan worden.

Aanmaken foo_update.xml

Nu moeten we een XML bestand maken op http://www.example.com/foo_update.xml om Joomla te laten weten dat er een update is.

Het volledige foo_update.xml bestand

Het volledige foo_update.xml bestand ziet er als volgt uit:

<?xml version="1.0" ?>
<updates>
  <update>
    <name>Foo</name>
    <description>This is mod_foo 1.0.1</description>
    <element>mod_foo</element>
    <type>module</type>
    <version>1.0.1</version>
    <downloads>
      <downloadurl type="full" format="zip">http://www.example.com/mod_foo_101.zip</downloadurl>
    </downloads>
    <maintainer>Joomla</maintainer>
    <maintainerurl>http://www.example.com</maintainerurl>
    <targetplatform name="joomla" version="4.0"/>
    <client>site</client>
  </update>
</updates>

Nadat het bestand is geüpload naar https://www.example.com/mod_foo.xml zal de update weergegeven worden in het beheergedeelte van Joomla.

Test de update van de module

Maak een kopie van de module zoals die nu is. Wijzig het versie nummer naar 1.0.1. Zip alle bestanden. Upload nu het zip bestand naar http://www.example.com/mod_foo_101.zip. Nu kan je de module updaten via de Joomla Updater.

Commerciële modules

In onze bestanden hebben we een koppeling gemaakt met xml bestand voor de extensie updates. Vanuit dat bestand krijgen we de locatie van ze zip voor de module. Dat betekend dat als iemand dit pad terug zou volgen, ze de fysieke locatie van de broncode van ons module zip bestand kan achterhalen. Als u dit niet wilt kunt in dit PR een oplossing vinden https://github.com/joomla/joomla-cms/pull/15185

Conclusie

Met de Joomla Updater kunt u makkelijk alle gebruikers van uw extensie bereiken en hen vertellen dat er een nieuwe versie is. Zelfs het updaten is eenvoudig.

Iedere extensie zou een update server moeten gebruiken. Vooral in verband met veiligheid.

Hier kunt u de voorbeeld bestanden vinden:

De voorbeeld bestanden uit deze handleiding kunt u hier vinden: