Joomla Gebruikersgroepen Bronnen

From Joomla! Documentation

Revision as of 05:57, 22 May 2018 by MartijnM (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Other languages:
English • ‎Nederlands • ‎español • ‎français • ‎italiano


JUG Bronnen

Het doel van de Joomla Gebruikersgroepen bronnen pagina is om een plek te hebben waar organisatoren/groepen hun hulpmiddelen die hun JUG's succesvol maken te delen. Als u hulpmiddelen heeft om aan deze lijst toe te voegen, maak dan een account aan en voeg ze toe. Er zijn in de bewerk modus een aantal voorbeelden om u te helpen. De |- geeft u een nieuwe regel. Elke regel heeft een | vooraan. Laat de vertaal-tags weg. Ze worden later door de vertaal-mensen toegevoegd.

Uw naam Uw JUG naam URL naar de bron Korte beschrijving Kosten
Geef hier uw naam op Voeg uw JUG-naam hier toe Voeg uw URL hier toe Geef hier een korte beschrijving Geef hier de kosten of gratis aan
Geef hier uw naam op Voeg uw JUG-naam hier toe Voeg uw URL hier toe Geef hier een korte beschrijving Geef hier de kosten of gratis aan
Geef hier uw naam op Voeg uw JUG-naam hier toe Voeg uw URL hier toe Geef hier een korte beschrijving Geef hier de kosten of gratis aan
Geef hier uw naam op Voeg uw JUG-naam hier toe Voeg uw URL hier toe Geef hier een korte beschrijving Geef hier de kosten of gratis aan