Het laden van extra taal-bestanden

From Joomla! Documentation

Revision as of 09:43, 13 April 2021 by MartijnM (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Nederlands • ‎español • ‎français • ‎русский

Overzicht

Vaak moet u extra taalbestanden in uw code laden. Een voorbeeld hiervan is het laden van het taalbestand van uw component in een module van die component. Dit voorbeeld laad één enkel taalbestand, en koppelt het resultaat aan de bestaande taalstrings. Hier volgt de code die u helpt dit te doen

PHP code

$lang = JFactory::getLanguage();
$extension = 'com_helloworld';
$base_dir = JPATH_SITE;
$language_tag = 'en-GB';
$reload = true;
$lang->load($extension, $base_dir, $language_tag, $reload);

Hieronder volgt een uitleg van de variabelen

1. $extension - Dit is de extensie waarvan het taalbestand geladen wordt

2. $base_dir - zou JPATH_SITE moeten zijn indien u taalbestanden elders staan. Standaard JPATH_BASE. [optioneel]

Let op: Joomla kijkt in de /languages/ map voor een en-GB.com_helloworld.ini taalbestand. Als u het taalbestand van uw component in de map van uw eigen taalmap /components/com_helloworld/language/en-GB/en-GB.com_helloworld.ini zet, dan moet u het pad opgeven:

$base_dir = JPATH_SITE . '/components/com_helloworld'


3. $language_tag - Dit is de landinstelling-string. Taalbestanden voor deze landinstelling zal worden geladen. Standaard ingesteld in het beheergedeelte. [optioneel]

4. $reload - Indicatie die een taal dwingt opnieuw geladen te worden indien ingesteld op true. [optioneel]