ขั้นตอนในการประเมินตนเองสำหรับการโอนย้ายระบบทีละขั้นตอน

From Joomla! Documentation

Revision as of 15:10, 9 August 2021 by FuzzyBot (talk | contribs) (Updating to match new version of source page)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Other languages:
Bahasa Indonesia • ‎Deutsch • ‎English • ‎Nederlands • ‎català • ‎eesti • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎português do Brasil • ‎български • ‎русский • ‎ไทย • ‎中文(台灣)‎ • ‎中文(繁體)‎ • ‎日本語

จำเป็นต้องโอนย้ายระบบหรือไม่? ไม่แน่ใจในตัวเองว่ามีทักษะทางเทคนิคในการดำเนินการดังกล่าวด้วยตัวคุณเองหรือไม่?

ตอบคำถามที่อยู่ด้านล่างนี้ด้วยสัตย์จริง เพื่อประเมินทักษะของตัวคุณ ลองไล่ดูว่ามีกี่คำถามที่คุณตอบ “ได้” หรือ “ไม่ได้”. เมื่อเสร็จสิ้นให้นับจำนวนคำตอบที่คุณตอบว่า “ได้” และจำนวนคำตอบที่คุณตอบว่า “ไม่ได้” เอาไว้ในเศษกระดาษ.

การประเมินผลตัวคุณเอง

คำถามต่างๆสำหรับใช้ในการประเมินผลตัวเองกับเว็บไซต์ทั่วๆไป:

การทำงานกับพื้้นที่ฝากเว็บไซต์ หรือ โฮสติ้ง

1. คุณคุ้นเคยกับการเข้าไปใช้งานแผงควบคุมของบัญชีผู้ใช้งานบริการฝากพื้นที่เว็บไซต์ (โฮสติ้ง) ของคุณหรือไม่?

2. คุณคุ้นเคยกับการทำงานในส่วนของการจัดการไฟล์ที่อยู่ในแผงควบคุม ของบัญชีผู้ใช้บริการโฮสติ้งของคุณ หรือไม่?

3. คุณคุ้ยเคยกับการทำงานกับโปรแกรม FTP หรือ SFTP ได้หรือไม่?

4. คุณคุ้นเคยกับการสร้าง โดเมนย่อย (subdomains) หรือ แฟ้มสารบัญย่อย (subdirectories) จากในแผงควบคุมของบัญชีผู้ใช้งานบริการโฮสติ้งของคุณหรือไม่?

การทำงานกับฐานข้อมูล

5. คุณคุ้นเคยกับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในฐานข้อมูลโดยตรงหรือไม่ (ไม่ว่าจะผ่านทางหน้าจอที่เป็นภาพกราฟฟิก หรือผ่านคำสั่งต่างๆที่ก็ตาม)?

6. คุณคุ้นเคยกับการสร้างฐานข้อมูล และผู้ใช้งานฐานข้อมูลใหม่ จากในแผงควบคุมที่อยู่ในบัญชีของผู้ใช้งานโฮสติ้งหรือไม่?

7. คุณสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลของคุณ ผ่านทางแผงควบคุมที่อยู่ในบัญชีผู้ใช้งานโฮสติ้งของคุณ ได้หรือไม่ (ผ่านทางโปรแกรม phpmyadmin หรือ หน้าจอกราฟฟิกสำหรับจัดการฐานข้อมูลในรูปแบบอื่นๆ)?

การสำรองข้อมูล และการกู้คืนข้อมูล

8. คุณสามารถทำการสำรองข้อมูลเว็บไซต์ของคุณได้หรือไม่?

9. คุณสามารถนำข้อมูลเว็บไซต์ที่คุณสำรองข้อมูลไว้กลับมาได้หรือไม่?

การควบคุมดูแลระบบ Joomla!

10. คุณได้อัพเดทค่าตัวแปรต่างๆ ของ Joomla! เป็นประจำหรือไม่ (ชุดปรับปรุงด้านความปลอดภัย/ชุดแก้ไขข้อบกพร่องต่งๆ)?

11. คุณได้มีการอัพเดทส่วนขยายอื่นๆเป็นประจำหรือไม่?

12. คุณเคยติดตั้งส่วนขยายอื่นๆลงบนเว็บไซต์ของคุณหรือไม่?

13. คุณเคยกำหนดค่าคอมโพเนนท์อื่นๆที่อยู่บนเว็บไซต์ของคุณหรือไม่?

14. คุณทราบว่ามีส่วนขยายอะไรบ้างที่ถูกติดตั้งอยู่บนเว็บไซต์ของคุณหรือไม่?

ตรวจทานคำตอบของคุณ

หากคุณตอบว่า ได้ เป็นจำนวนอย่างน้อย 10 จาก 14 คำถามข้างต้นนี้, คุณน่าจะสามารถทำการอัพเกรด/โอนย้ายระบบ เว็บไซต์ของคุณเองไปเป็น Joomla 3.x ได้ แต่หากคุณตอบว่า ไม่ได้ ในคำถามที่อยู่ด้านบนนี้เป็นจำนวนตั้งแต่ 4 ข้อหรือ มากกว่านั้น คุณอาจจะไม่มีทักษะเพียงพอที่จะอัพเกรด/โอนย้ายระบบ เว็บไซต์ของคุณไปเป็น Joomla 3.x ได้ ขอแนะนำให้คุณหาผู้ช่วยจากใน สารบัญแหล่งข้อมูลทางทรัพยากรสำหรับ Joomla! - หมวดหมู่การโอนย้ายระบบ.

คุณต้องเตือนตัวเองไว้เสมอให้ประเมินทักษะของตัวคุณเองอย่างตรงไปตรงมา หากคุณไม่ทราบวิธีดำเนินการการดังกล่าวข้างต้น คุณอาจจะพบปัญหา และอาจต้องใช้เวลาในการทำตามคำแนะนำทีละขั้นตอน ในการโอนย้ายระบบ/อัพเดท เว็บไซต์ของคุณไปเป็น Joomla 3.x

ผ่านการประเมินผลตนเองหรือไม่?

คำถามเพิ่มเติมที่มีความซับซ้อนมากขึ้น เพื่อถามตัวคุณเองอีกครั้ง:

 1. คุณได้ติดตั้งส่วนขยายที่มีการปรับแต่งเฉพาะ ( คอมโพเนนท์, โมดูล, หรือ ปลั๊กอิน ) ในเว็บไซต์ของคุณหรือไม่?
  • หาก ใช่, คุณได้เขียนส่วนขยายดังกล่าวขึ้นมาด้วยตัวคุณเองหรือไม่?
   • หากคุณเขียนส่วนขยายดังกล่าวขึ้นมาเอง คุณน่าจะสามารถโอนย้ายระบบเว็บไซต์ของคุณไปเป็น Joomla 3.x ได้.
   • หากคุณไม่ได้เขียนส่วนขยายที่พัฒนาขึ้นโดยผู้พัฒนารายอื่นซึ่งคุณไม่ได้เป็นผู้เขียนส่วนขยายดังกล่าวขึ้นมาเอง ขอแนะนำให้คุณหาผู้ช่วยในการโอนย้ายระบบที่เป็นนักพัฒนาโค้ด หรือ โปรแกรมเมอร์ เพื่อแปลงส่วนขยายของคุณให้ทำงานร่วมกับ Joomla 3.x ได้ เช่นเดียวกับการเปลี่ยนค่าตำแหน่งพาธในการโอนย้ายระบบ เพื่อย้ายข้อมูลของส่วนขยายจาก Joomla 1.5 หรือ 2.5 ไปเป็น Joomla 3.x หากสามารถทำได้. กรุณาดูที่ หมวดหมู่การเขียนโปรแกรม ในสารบัญแหล่งข้อมูลทางทรัพยากรของ Joomla! หรือ ติดต่อนักพัฒนาที่เป็นผู้สร้างส่วนขยายดังกล่าวขึ้นมา.
 2. คุณได้มีการติดตั้งเทมเพลทที่พัฒนาขึ้นมาเองในเว็บไซต์ของคุณหรือไม่?
  • หาก ใช่ คุณสร้างเทมเพทลดังกล่าวขึ้นมาเองใช่หรือไม่?
   • หากคุณสร้างเทมเพลทดังกล่าวขึ้นมาเอง คุณน่าจะสามารถโอนย้ายระบบเว็บไซต์ของคุณไปเป็น Joomla 3.x ได้.
   • หากคุณไม่ได้สร้างเทมเพลทดังกล่าวขึ้นมาเอง และคุณยังไม่มีแผนการในการแทนที่เทมเพลทดังกล่าว ด้วยเทมเพลทใหม่รุ่นที่รองรับ Joomla! 3.x ขอแนะนำให้คุณหาผู้ช่วยจากผู้พัฒนาเทมเพลทชุดดังกล่าวเพื่อโอนย้ายระบบ/แปลงเทมเพลท ให้สามารถทำงานกับ Joomla 3.x ได้. กรุณาดูที่ หมวดหมู่การพัฒนาชุดเทมเพลท ที่อยู่ในสารบัญแหล่งข้อมูลทรัพยากรสำหรับ Joomla! หรือติดต่อนักพัฒนาที่เป็นผู้พัฒนาเทมเพลทชุดดังกล่าวขึ้นมา.
 1. คุณมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล (ข้อมูลผู้ใช้งาน) ในเว็บไซต์ของคุณอยู่ตลอดเวลาหรือไม่?
  • ในบางเว็บไซต์อาจจะมีข้อมูลผู้ใช้งานจำนวนมากที่ถูกเพิ่มเข้าไปในเว็บไซต์บนพื้นฐานเดียวกัน (ข้อมูลในกระดานสนทนา, ข้อมูลของผู้ใช้งาน, ข้อมูลในตะกร้าสินค้า, ฯลฯ). นั่นหมายถึงในระหว่างที่คุณกำลังทำการโอนย้ายระบบของเว็บไซต์อยู่นั้น จะมีเนื้อหาใหม่ๆที่เกิดขึ้นจากผู้เยี่ยมชมหรือสมาชิกผู้ใช้งานเพิ่มเข้าไปในเว็บไซต์ด้วย คุณจึงควรย้ายข้อมูลในระหว่างที่เว็บไซต์ปิดปรับปรุง แล้วจึงค่อยเปิดใช้งานเว็บไซต์ใหม่อีกครั้ง ผู้พัฒนาส่วนขยายบางเจ้าจะมีคำแนะนำในส่วนนี้ให้กับคุณ คุณจำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับฟังก์ชั่นการทำงานบางอย่างของ MySQL เพื่อที่จะดำเนินการดังกล่าว
 1. คุณสามารถเพิ่มข้อมูในฐานข้อมูล MySQL ได้อย่างสะดวกสบายหรือไม่?
 2. คุณมีส่วนขยาย (คอมโพเนนท์, โมดูล, หรือปลั๊กอิน) ที่ยังไม่ได้เป็นรุ่นที่รองรับ Joomla! 3 อยู่ในเว็บไซต์ของคุณหรือไม่?
  • ส่วนขยายบางตัวที่เคยทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพกับ Joomla 1.5 อาจจะถูกยกเลิก และไม่สามารถทำงานได้กับ Joomla 3.x.
  • หากคุณสมบัติที่มีในส่วนขยายดังกล่าวยังคงมีความสำคัญต่อเว็บไซต์ของคุณ คุณอาจจำเป็นต้องทำการค้นคว้า เพื่อหาส่วนขยายตัวอื่นมาทดแทน และทำความคุ้นเคยในการกำหนดค่าต่างๆสำหรับส่วนขยายต่างๆเหล่านั้น หากคุณคุ้นเคยกับการดำเนินการดังกล่าวแล้ว คุณน่าจะสามารถทำการโอนย้ายระบบเว็บไซต์ของคุณให้เป็น Joomla 3.x ได้. หากไม่คุณไม่คุ้นเคยในการดำเนินการดังกล่าว ขอแนะนำให้คุณหาผู้ช่วยจากใน สารบัญแหล่งข้อมูลทรัพยากรสำหรับ Joomla! - หมวดหมู่การโอนย้ายระบบ.