Actions

Portal

Difference between revisions of "Template Development/Reading list"

From Joomla! Documentation

Portal:Template Development
(Recommended Reading)
(Người mới bắt đầu)
Line 2: Line 2:
 
Tài liệu hướng dẫn phát triển template của chúng tôi có nhiều bài viết, các câu hỏi thường gặp và hướng dẫn. Đầu tiên để phát triển một template là [[How are templates executed?|hiểu template thực hiện thế nào.]].
 
Tài liệu hướng dẫn phát triển template của chúng tôi có nhiều bài viết, các câu hỏi thường gặp và hướng dẫn. Đầu tiên để phát triển một template là [[How are templates executed?|hiểu template thực hiện thế nào.]].
 
====Người mới bắt đầu====
 
====Người mới bắt đầu====
* [[Changing the site favicon]]
+
* [[Changing the site favicon|Thay đổi site favicon]]
* [[Using Firebug With Your Joomla Website]] {{JVer/multi|2.5,3.x}}
+
* [[Using Firebug With Your Joomla Website|Sử dụng Firebug với website Joomla! của bạn]] {{JVer/multi|2.5,3.x}}
 +
 
 
====Người đã biết====
 
====Người đã biết====
 
* [[jdoc statements]]
 
* [[jdoc statements]]

Revision as of 01:21, 3 April 2014

Khuyến nghị đọc

Tài liệu hướng dẫn phát triển template của chúng tôi có nhiều bài viết, các câu hỏi thường gặp và hướng dẫn. Đầu tiên để phát triển một template là hiểu template thực hiện thế nào..

Người mới bắt đầu

Người đã biết

Tham khảo