Защита/Въведение

From Joomla! Documentation

< Security
Revision as of 00:16, 12 April 2016 by Bdimov (talk | contribs) (Created page with "#'''Възможни са няколко правилни начина!''' Благодарение на разнообразноста и комплексноста на мо...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Nederlands • ‎eesti • ‎español • ‎français • ‎български • ‎中文(台灣)‎

Тази страница съдържа връзки относно защитата на вашия Joomla! уеб сайт. Като собственик на сайт използващ Joomla! или администратор, трябва да запомните:

  1. Възможни са няколко правилни начина! Благодарение на разнообразноста и комплексноста на модерните уеб сървъри, проблемите свързани със сигурноста не могат да се разрешат с едно просто решение, което покрива всички. Вие, или някой на когото имате вяра, трябва да имате/има познания относно уеб сървърната инфраструктура, за да има възможноста да направи валидни решения относно сигурноста.
  2. Няма заместител на опита! За подсигуряване на Вашия уеб сайт, трябва да добиете опит чрез различни ситуации или да го придобиете чрез помощта на някой друг.
  3. Не е толкова трудно колкото изглежда: Предоставения списък по - долу може да изглежда смущаващ, но не е необходимо да се занимавате със всички точки наведнъж. След като се запознаете повече с GNU/Linux, Apache, MySQL, PHP, HTTP и Joomla ще имате и повече идеи относно тактични комбинации относно сигурноста.