چک لیست امنیتی

From Joomla! Documentation

Revision as of 04:22, 1 March 2016 by Heydari (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Other languages:
Bahasa Indonesia • ‎Deutsch • ‎English • ‎Nederlands • ‎eesti • ‎español • ‎français • ‎português • ‎português do Brasil • ‎Ελληνικά • ‎русский • ‎العربية • ‎فارسی • ‎ไทย • ‎中文(台灣)‎ • ‎日本語

امنیت اینترنتی گسترده و موضوع به سرعت در حال حرکت است. هیچ یک از مجموعه قوانین نمی تواند همه شرایط ممکن را پوشش دهد.
مقاله های زیر شما را در مسیر درست متمرکز می کنند.

  1. آگاهی از مسائل امنیتی معمولی
  2. متمرکر کردن شما در مسیر درست برای اطلاعات بیشتر
برای مقاله ها و اطلاعات بیشتر:

همچنین امنیت جوملا! و فهرست افزونه های داوطلبانه را ببینید.