Special

All translations

Enter a message name below to show all available translations.

Message

Found 9 translations.

NameCurrent message text
 h Bulgarian (bg)Това е категория, в която се намират статии и най - често задаваните въпроси свързани с управлението на съдържанието. <br
За да се покаже на тази страница, всяка статия трябва да има следния код добавен в края:
 h German (de)Dies ist eine Kategorieseite für Themen, die zu '''Inhaltsverwaltung FAQ''' gehören.
 h English (en)This is a category page for topics related to the Content Management FAQ.
 h Spanish (es)Esta es una página de categoría para todo lo relacionado con preguntas frecuentes sobre administracion de contenidos.
 h French (fr)Ceci est une page de catégorie pour tous les sujets relatifs aux questions fréquemment posées sur la gestion de contenu.
 h Indonesian (id)Ini adalah halaman kategori untuk topik-topik berhubungan ke Pengelolaan Konten FAQ.<br />Agar muncul di halaman ini maka masing-masing topik haruslah memiliki sisipan kode berikut ini pada akhirannya:
 h Japanese (ja)このカテゴリはコンテンツ管理FAQに関するトピックです。
 h Dutch (nl)Dit is een categorie pagina voor alle Contentbeheer FAQ's.<br /> Om op deze pagina te verschijnen moet iedere pagina de volgende code aan het eind hebben:
 h Brazilian Portuguese (pt-br)Esta é uma página de categoria para tópicos relacionados às perguntas frequentes sobre gerenciamento de conteúdo.