Special

All translations

Enter a message name below to show all available translations.

Message

Found 3 translations.

NameCurrent message text
 h German (de)Im Kontaktkategorie-Manager können vorhandene Kontaktkategorien bearbeitet und neue Kontaktkategorien erstellt werden. Zu beachten ist, dass Kontaktkategorien von anderen Kategorien unabhängig sind, z.B. für Artikel, Banner, Newsfeeds und Weblinks. Von diesem Bildschirm aus kann auch zum [[Help40:Components_Contacts_Contacts/en|Kontakt-Manager: Kontakte-Übersicht]] gewechselt werden.
 h English (en)The Contact Category Manager is where you can edit existing Contact Categories and create new ones. Note that Contact Categories are separate from other Categories, such as for Articles, Banners, News Feeds, and Web Links. From this screen, you can also navigate to the [[Help40:Components_Contacts_Contacts/en|Contact Manager: Contacts]] screen.
 h Dutch (nl)Contactpersoon categoriebeheer is waar u bestaande contactpersonen kunt bewerken en nieuwe kunt aanmaken. Let op dat Contactpersoon categorieën los staan van andere categorieën, zoals artikelen, advertenties, nieuwsfeeds en weblinks. Vanaf dit scherm kunt u ook navigeren naar het [[Help40:Components_Contacts_Contacts/nl|Contactpersoon beheer: Contactpersonen]] scherm.