Actions

Шаблон

From Joomla! Documentation

Revision as of 09:41, 26 February 2014 by Mastwd (Talk | contribs)

Other languages:
български • ‎català • ‎dansk • ‎Deutsch • ‎English • ‎español • ‎français • ‎Bahasa Indonesia • ‎日本語 • ‎Nederlands • ‎português do Brasil • ‎Kiswahili

Шаблоните са тип Joomla! приложение, което променя изгледа на вашия сайт. Има два типа шаблони, които се ползват от Joomla! системата: Фронт - енд шаблони и Бак - енд шаблони. Фронт - енд шаблоните контролират начина, по който уеб сайта показва съдържанието на потребителите. Бак - енд шаблоните контролират начина, по който вашите административни задължения се показват и контролират от функциите на Joomla! Администраторите. Това може да включва основни неща като: потребители, менюта, статии, категории, модули, компоненти, плъгини и шаблони.

Вижте също: Компоненти, Модули, Плъгини


Виж също: Extension types (general definitions)

Видове шаблони

Шаблоните, които се използват в уебсайтовете, базирани на Джумла CMS, са два вида.

Front-end Templates

Front-end templates change the way your site looks to average users. Most of the templates you use or install will be Front-end Templates.

Back-end Templates

Back-end Templates are much rarer than Frontend Templates. You will probably never need to change your Back-end Template. Back-end Templates allow you to change the way the administrator interface looks.

Recommended Reading

Administrators

Joomla administrators should go to the page on Template Management for topics about managing your Joomla template or templates.

Developers

Joomla developers should go to the Template Development portal page for more topics on developing a Joomla template.

Finding More Information