Actions

Translations

Chunk:PHP/1/nl

From Joomla! Documentation

Revision as of 12:28, 2 April 2014 by Arkomat (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

PHP is een computerscripttaal die is ontworpen voor het maken van dynamische webpagina' s. PHP wordt op grote schaal gebruikt voor webontwikkeling en kan ingebed worden in HTML. Het draait over het algemeen op een webserver, de PHP-code als input en de webpagina's als output. Joomla is voornamelijk geschreven met behulp van de PHP-taal. Voor meer informatie, zie Waar kunt u PHP leren?