Actions

Translations

Chunk:Patch/3/nl

From Joomla! Documentation

Revision as of 12:22, 2 April 2014 by Arkomat (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Patchbestanden worden gebruikt door de Bug Squad om voorgestelde bug fixes te testen. Ze kunnen ook gebruikt worden om bij te dragen aan voorgestelde nieuwe functies in de in ontwikkeling zijnde versie. Voor meer informatie over de structuur van de SVN patchbestanden, lees Leer meer over patchbestanden.