Translations

Chunk:Plugin/1/bg

From Joomla! Documentation

Revision as of 10:12, 30 January 2015 by Bdimov (talk | contribs) (Created page with "Плъгината е тип Joomla! extension/bg. Плъгините предоставят функции, които се отнасят за различни съби...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Плъгината е тип Joomla! extension/bg. Плъгините предоставят функции, които се отнасят за различни събития. Joomla предоставя набор от такива събития, но всяко приложение може да използва свои собствени. Когато събитието се случи, всички функционалности на плъгина, които са пряко свързани се изпълняват последователно. Това помага за разширяване на функционалностите на Joomla! Platform/bg. Плъгините също така предоставят на разработичиците начин по - който е възможно други приложения да реагират на тези действия, което само по себе си разширява приложенията.