Difference between revisions of "Understanding categories and articles/nl"

From Joomla! Documentation

(Created page with "Wat zijn categorieën en artikelen, en waar worden ze in Joomla! websites voor gebruikt?")
 
 
(35 intermediate revisions by 4 users not shown)
Line 1: Line 1:
 
<noinclude><languages/></noinclude>
 
<noinclude><languages/></noinclude>
Wat zijn categorieën en artikelen, en waar worden ze in Joomla! websites voor gebruikt?
+
Wat zijn categorieën en artikelen en waar worden ze in Joomla! websites voor gebruikt?
  
==Articles==
+
==Artikelen==
Let's start with some definitions. In Joomla!, an [[S:MyLanguage/Article]] is some written information that you want to display on your site. It normally contains some text and can contain pictures and other types of content. For many Joomla! sites, articles form the majority of the information presented in the website.
+
Laten we beginnen met een aantal begrippen. In Joomla! is een [[S:MyLanguage/Article|artikel]] een stuk informatie dat u op uw website wilt tonen. Het bestaat doorgaans uit tekst en kan ook afbeeldingen en andere vormen van inhoud bevatten (audio of video). Voor veel Joomla! websites, vormen de artikelen het grootste deel van de informatie die op de website wordt weergegeven.
  
It is important to understand that, with Joomla!, the content of the site (for example, Articles) is totally separate from the formatting of the site -- the way it looks on the page. So it is best to think of articles as pure content, independent of the way it might be presented. For example, the same Article might be shown with different fonts, colors, headings, and background, and might be shown in different locations on the page.  
+
Het is belangrijk te weten dat binnen Joomla!, de inhoud van de website (de artikelen dus) volledig gescheiden zijn van de opmaak, de manier waarop het op een pagina getoond wordt. Het is het beste om artikelen te zien als zuivere inhoud die los staat van de manier waarop het gepresenteerd zou kunnen worden. Hetzelfde artikel zou bijvoorbeeld met verschillende lettertypen, kleuren, titels, en achtergrondkleur, kunnen worden weergegeven op verschillende posities op de pagina.  
  
==Categories==
+
==Categorieën==
[[S:MyLanguage/Category|Categories]] in Joomla! provide an optional method for organizing your articles. Here's how it works. A Category contains articles and other Categories. One Article can only be in one Category. If a category is in another category, it's called a subcategory of that category.
+
[[S:MyLanguage/Category|Categorieën]] in Joomla! een optionele methode voor het organiseren van uw artikelen. Het werkt als volgt. Een categorie bevat artikelen en/of andere categorieën. Elk artikel kan slechts in één categorie worden opgeslagen. Wanneer een categorie in een andere categorie geplaatst wordt dan is dit een subcategorie van deze categorie.
  
For example, you might have a Category called "Pets" and in that category, subcategories called "Dogs" and "Cats". Articles about dogs would be assigned to the "Dogs" Category, ones about cats to the "Cats" Category. You cannot have one Article that is in both the "Cats" and "Dogs" categories. To work around this, you could either (1) create a new Category called "Cats and Dogs" or (2) create a second Article to put in the second Category.
+
U heeft bijvoorbeeld een categorie met de titel "Huisdieren" en in die categorie heeft u de subcategorieën "Honden" en "Katten". Artikelen over honden zouden worden gekoppeld aan de "Honden" categorie, en artikelen over katten gaan in de "Katten" categorie. U kunt een artikel dat over "Katten" én "Honden" gaat niet in beide categorieën opslaan. Om dit te omzeilen, kunt u ofwel (1) een nieuwe categorie aanmaken met de naam "Honden en Katten" of (2) een kopie van het artikel plaatsen in de tweede categorie.
  
===Why Use Categories?===
+
===Waarom categorieën gebruiken?===
  
There are two main reasons you might want to organize your Articles in categories.  
+
Er zijn twee belangrijke redenen waarom u de artikelen zou willen onderbrengen in categorieën.  
  
====List and Blog Layouts====
+
====Lijst en blogweergaves====
First, there are built-in Menu Item Types in Joomla! that take advantage of this organization: Category Blog and Category List. These Menu Item Types (also called "layouts") make it very easy to show articles that belong to certain categories. As new articles are created and assigned to categories, they will be automatically placed on these pages according to the parameters you set for each page.  
+
Om te beginnen zijn er de ingebouwde menu-item types in Joomla! die gebruikmaken van deze structuur: de categorieblog en categorielijst. Deze menu-item types (ook wel "lay-outs") maken het zeer gemakkelijk om artikelen te tonen die behoren tot bepaalde categorieën. Als er nieuwe artikelen zijn aangemaakt en toegewezen aan categorieën, dan zullen deze automatisch worden geplaatst op de pagina's volgens de parameters die u hebt ingesteld voor elke pagina.  
  
For example, say you have a Category Blog layout for the "Pets" Category, and say you have it set to order articles starting with the most recent one first. When you add a new Article to the "Pets" Category, it will automatically show on the "Pets" blog page as the first Article. You don't have to do anything other than add the Article and assign it to the "Pets" Category.
+
Stel bijvoorbeeld dat je een categorieblog layout hebt voor de "Huisdieren" categorie waarbij is ingesteld dat de artikelen op datum gesorteerd worden te beginnen met de meest recente. Wanneer u een nieuw artikel aan de "Huisdieren" categorie toevoegt, dan wordt dit nieuwe artikel automatisch op de huisdierenblog-pagina getoond als eerste artikel. U hoeft niets anders te doen dan het toevoegen van het artikel en dit koppelen aan de "huisdieren" categorie.
  
====Organizing Articles in Article Manager====
+
====Het organiseren van artikelen in artikelbeheer====
If you will have a large number of articles on your site, a second reason to use categories is to simply group the articles so you can find them. For example, in the Article Manager, you can filter articles based on Category. So if you have 200 articles in your site, you can find an Article more easily if you know its Category.
+
Wanneer u een groot aantal artikelen op uw website heeft dan is er nog een tweede reden om categorieën te gebruiken: het eenvoudig groeperen zodat u ze nog terug kunt vinden. Bijvoorbeeld, in artikelbeheer kunt u de artikelen filteren op basis van de categorie. Dus, wanneer u 200 artikelen op uw site heeft, dan vindt u een artikel veel gemakkelijker als u de naam van de categorie kent.
  
===Other Information on Categories===
+
===Andere informatie over categorieën===
====Categories vs. Menu Organization====
+
====Categorieën t.o.v. menu organisatie====
It is important to understand that the structure of Categories (e.g. Organisms -> Pets -> Animals -> Dogs) has nothing to do with the structure of the [[S:MyLanguage/Menu|menus]] on your site. For example, your site could have one menu level or six menu levels.
+
Het is van belang om te begrijpen dat de structuur van categorieën (bijv. Organismen -> Huisdieren -> Dieren -> Honden) niets te maken heeft met de structuur van de  [[S:MyLanguage/Menu|menu's]] op de website. De website kan bijvoorbeeld één of zes menuniveaus bevatten.
  
====Other Types of Categories====
+
====Andere soorten categorieën====
There is also a potential for confusion about categories. Categories are also used by other components, including Banners, Contacts, News Feeds, and Weblinks. These categories are completely different from Article categories and are set up in different screens in the back end of Joomla!. So when you see something about categories, it might refer to Article categories or it might refer to categories for these other components.
+
Categorieën kunnen ook verwarrend zijn. Categorieën worden ook gebruikt door andere componenten, zoals advertenties, contactpersonen, nieuwsfeeds, en weblinks. Deze categorieën verschillen volledig van artikelcategorieën en worden ingesteld op andere schermen in het beheergedeelte van Joomla!. Wanneer u dus iets ziet over categorieën kan het verwijzen naar artikelcategorieën of naar categorieën van een van deze andere componenten.
  
<noinclude>[[Category:Explanations]]
+
<noinclude>[[Category:Explanations/nl|Uitleg]]
[[Category:Category Management]]
+
[[Category:Category Management/nl|Categoriebeheer]]
[[Category:Tutorials]]
+
[[Category:Tutorials/nl]]
 
</noinclude>
 
</noinclude>

Latest revision as of 08:38, 30 March 2019

Other languages:
Bahasa Indonesia • ‎Deutsch • ‎English • ‎Nederlands • ‎español • ‎français • ‎português • ‎português do Brasil • ‎中文(台灣)‎

Wat zijn categorieën en artikelen en waar worden ze in Joomla! websites voor gebruikt?

Artikelen

Laten we beginnen met een aantal begrippen. In Joomla! is een artikel een stuk informatie dat u op uw website wilt tonen. Het bestaat doorgaans uit tekst en kan ook afbeeldingen en andere vormen van inhoud bevatten (audio of video). Voor veel Joomla! websites, vormen de artikelen het grootste deel van de informatie die op de website wordt weergegeven.

Het is belangrijk te weten dat binnen Joomla!, de inhoud van de website (de artikelen dus) volledig gescheiden zijn van de opmaak, de manier waarop het op een pagina getoond wordt. Het is het beste om artikelen te zien als zuivere inhoud die los staat van de manier waarop het gepresenteerd zou kunnen worden. Hetzelfde artikel zou bijvoorbeeld met verschillende lettertypen, kleuren, titels, en achtergrondkleur, kunnen worden weergegeven op verschillende posities op de pagina.

Categorieën

Categorieën in Joomla! een optionele methode voor het organiseren van uw artikelen. Het werkt als volgt. Een categorie bevat artikelen en/of andere categorieën. Elk artikel kan slechts in één categorie worden opgeslagen. Wanneer een categorie in een andere categorie geplaatst wordt dan is dit een subcategorie van deze categorie.

U heeft bijvoorbeeld een categorie met de titel "Huisdieren" en in die categorie heeft u de subcategorieën "Honden" en "Katten". Artikelen over honden zouden worden gekoppeld aan de "Honden" categorie, en artikelen over katten gaan in de "Katten" categorie. U kunt een artikel dat over "Katten" én "Honden" gaat niet in beide categorieën opslaan. Om dit te omzeilen, kunt u ofwel (1) een nieuwe categorie aanmaken met de naam "Honden en Katten" of (2) een kopie van het artikel plaatsen in de tweede categorie.

Waarom categorieën gebruiken?

Er zijn twee belangrijke redenen waarom u de artikelen zou willen onderbrengen in categorieën.

Lijst en blogweergaves

Om te beginnen zijn er de ingebouwde menu-item types in Joomla! die gebruikmaken van deze structuur: de categorieblog en categorielijst. Deze menu-item types (ook wel "lay-outs") maken het zeer gemakkelijk om artikelen te tonen die behoren tot bepaalde categorieën. Als er nieuwe artikelen zijn aangemaakt en toegewezen aan categorieën, dan zullen deze automatisch worden geplaatst op de pagina's volgens de parameters die u hebt ingesteld voor elke pagina.

Stel bijvoorbeeld dat je een categorieblog layout hebt voor de "Huisdieren" categorie waarbij is ingesteld dat de artikelen op datum gesorteerd worden te beginnen met de meest recente. Wanneer u een nieuw artikel aan de "Huisdieren" categorie toevoegt, dan wordt dit nieuwe artikel automatisch op de huisdierenblog-pagina getoond als eerste artikel. U hoeft niets anders te doen dan het toevoegen van het artikel en dit koppelen aan de "huisdieren" categorie.

Het organiseren van artikelen in artikelbeheer

Wanneer u een groot aantal artikelen op uw website heeft dan is er nog een tweede reden om categorieën te gebruiken: het eenvoudig groeperen zodat u ze nog terug kunt vinden. Bijvoorbeeld, in artikelbeheer kunt u de artikelen filteren op basis van de categorie. Dus, wanneer u 200 artikelen op uw site heeft, dan vindt u een artikel veel gemakkelijker als u de naam van de categorie kent.

Andere informatie over categorieën

Categorieën t.o.v. menu organisatie

Het is van belang om te begrijpen dat de structuur van categorieën (bijv. Organismen -> Huisdieren -> Dieren -> Honden) niets te maken heeft met de structuur van de menu's op de website. De website kan bijvoorbeeld één of zes menuniveaus bevatten.

Andere soorten categorieën

Categorieën kunnen ook verwarrend zijn. Categorieën worden ook gebruikt door andere componenten, zoals advertenties, contactpersonen, nieuwsfeeds, en weblinks. Deze categorieën verschillen volledig van artikelcategorieën en worden ingesteld op andere schermen in het beheergedeelte van Joomla!. Wanneer u dus iets ziet over categorieën kan het verwijzen naar artikelcategorieën of naar categorieën van een van deze andere componenten.