Calendar formulierveld type

From Joomla! Documentation

This page is a translated version of the page Calendar form field type and the translation is 100% complete.
Other languages:
Bahasa Indonesia • ‎Deutsch • ‎English • ‎Nederlands • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎हिन्दी

Het calendar formulierveld type biedt een tekstvlak om een datum in te voeren. Een icoon naast het tekstvlak biedt een link naar een pop-up kalender, welke ook gebruikt kan worden om de datum waarde in te voeren. Indien het veld een opgeslagen waarde bevat wordt die getoond in het tekstvlak. Anders wordt de standaard waarde, indien die er is, getoond.

DatePicker1.calendar-nl.png
 • type (verplicht) moet calendar zijn.
 • name (verplicht) is de unieke naam van het veld.
 • label (verplicht) (vertaalbaar) is de beschrijvende titel van het veld.
 • default (optioneel) is de standaard datum. Dit moet worden opgegeven in hetzelfde formaat als opgegeven in het 'format' argument. U kunt "NOW" opgeven om de huidige datum of tijd in het opgegeven formaat te krijgen.

Je kunt ook elke willekeurige gebruiken[JDate arguments] ('now +1 month', 'now +2 months +7 days +12 hours', ...)

 • description (optionel) (vertaalbaar) is tekst die getoond wordt als tooltip als de gebruiker de muis beweegt over het tekstvlak.
 • readonly (optioneel) bepaalt of het tekstvlak alleen-lezen (true of false) is. Indien het tekstvlak alleen-lezen is, kan de datum niet veranderd worden, maar kan geselecteerd en gekopieerd worden. Er zal geen kalender icoon worden getoond.
 • disabled (optioneel) is of het tekstvlak uitgeschakeld (true of false) is. Als het tekstvlak uitgeschakeld is kan de datum niet veranderd, geselecteerd of gekopieerd worden.
 • class (optioneel) is een CSS class-naam voor het HTML formulierveld. Er wordt aanbevolen "Bootstrap2 Relatives sizing" te gebruiken (zie onderstaande code voorbeelden).
 • format (optioneel) is het datumformaat dat gebruikt wordt. Dit is het formaat dat gebruikt wordt door PHP om datumstring formaten te definiëren (zie hieronder). Als er geen 'format' argument wordt opgegeven, wordt '%Y-%m-%d' aangenomen (uitgaande van datums zoals '2017-06-02'). Als showtime 'true' is moet je enkele tijd velden toevoegen, bijvoorbeeld '%Y-%m-%d %H:%M:%S'.
 • filter (optioneel) is de tijdzone die gebruikt moet worden. Er zijn twee waarden, server_utc en user_utc. De eerste is de tijdzone van de server en de tweede is de gebruiker tijdzone zoals respectievelijk ingesteld bij de algemene instellingen en gebruikersinformatie.
 • translateformat (optioneel): Indien op true, dan gebruikt de kalender de DATE_FORMAT_CALENDAR_DATE taalstring sleutel (als showtime true is) of DATE_FORMAT_CALENDAR_DATETIME (als showtime false is) om het formaat te bepalen. Het format attribuut wordt genegeerd. Indien 'false', dan wordt het format attribuut gebruikt (zelfde gedrag als voor 3.7.0) maar let op dat de format string tijdvelden moet bevatten voor de tijd die opgeslagen moet worden. Standaard is 'false'.
 • showtime (optioneel): Iindien op true en translateformat is true, dan wordt de taalsleutel DATE_FORMAT_CALENDAR_DATETIME gebruikt, anders DATE_FORMAT_CALENDAR_DATE. (vanaf 3.7.0). Standaard is 'false'.
 • timeformat (optioneel): kan op 12 of 24 ingesteld worden (vanaf Joomla 3.7.0). Indien op 12, is een extra selectie mogelijkheid voor de gebruiker beschikbaar om te kiezen tussen AM en PM. Dit attribuut beïnvloed niet hoe de datum/tijd opgeslagen wordt. Standaard is 24.
 • singleheader (optioneel): indien ingesteld op false, dan wordt de jaar en maand keuze op twee verschillende regels gezet, met onafhankelijke keuze mogelijkheid (vanaf Joomla 3.7.0). Standaard is 'false'.
 • todaybutton (optioneel): indien ingesteld op true, dan wordt er een knop toegevoegd onder de datumkiezer om de huidige datum te selecteren (vanaf Joomla 3.7.0). Standaard is 'true'.
 • weeknumbers (optioneel): Indien op true, dan wordt links een kolom toegevoegd om het weeknummer binnen het huidige jaar te tonen (vanaf Joomla 3.7.0). Standaard is 'true'.
 • filltable (optioneel): Indien op true, dan worden datums van de voorafgaande en de volgende maand toegevoegd boven en onder de huidige maand om het grid te vullen (vanaf Joomla 3.7.0). Standaard is 'true'.
 • minyear (optioneel): stelt een geheel getal met teken in voor het aantal jaren (-10, -2, 0, 7, 12, ...) om de relatieve ondergrens te definiëren voor de selectie van het jaar. De gebruiker kan geen jaar selecteren dat ligt voor deze limiet (vanaf Joomla 3.7.0), Indien 0, wat de standaard is, dan is er geen limiet.
 • maxyear (optioneel): stelt een geheel getal met teken in voor het aantal jaren (-10, -2, 0, 7, 12, ...) om de relatieve bovengrens te definiëren voor de selectie van het jaar. De gebruiker kan geen jaar selecteren dat ligt na deze limiet (vanaf Joomla 3.7.0). Indien 0, wat de standaard is, dan is er geen limiet.


Voorbeeld van een eenvoudige datumkiezer XML-velddefinitie:

<field name="mijnkalender" type="calendar" default="2017-06-02" label="Selecteer een datum" description=""
	class="input-small" required="true" filter="user_utc"
	showtime="false" todaybutton="false" filltable="false" translateformat="true" />
DatePicker1.calendar-nl.png

Voorbeeld van een geavanceerde datumkiezer XML-velddefinitie:

<field name="mijnkalender" type="calendar" default="2017-06-02" label="Selecteer een datum" description=""
	class="input-medium" required="true" filter="user_utc" format="%Y-%m-%d %H:%M:%S"
	singleheader="true" showtime="true" timeformat="12" todaybutton="true" weeknumbers="true"
	filltable="true" minyear="-3" maxyear="5" />
DatePicker2.calendar-nl.png

Het format attribuut specificeert het formaat waarin de datumstring opgeslagen wordt. Het is ook het formaat dat handmatig ingevulde datums ingevuld moeten worden; uitgezonderd dat de opmaak-tekens worden genegeerd. De codering die gebruikt wordt om de datumformaten aan te geven is een eigen gedefinieerd uit de javascript bibliotheek die gebruikt wordt in de datumkiezer, de volledige details daarvan kunnen bijvoorbeeld gevonden worden op Joomla's Github. De volgende zijn de meest gebruikte datumstring codes:

Teken Beschrijving Voorbeeld
d Dag van de maand, 2 cijfers met voorloop-nul 01 tot 31
a Een tekstuele representatie van een dag, drie letters Maa tot Zon
e Dag van de maand zonder voorloop-nul 1 tot 31
A Een volledig tekstuele weergave van de dag van de week maandag tot zondag
w Numerieke weergave van de dag van de week 0 (voor zondag) tot 6 (voor zaterdag)
j De dag van het jaar (vanaf 0) 001 tot en met 366
B Een volledig tekstuele representatie van een maand Januari tot en met december
m Numerieke weergave van een maand, met voorloopnullen 01 t/m 12
b Een korte tekstuele representatie van een maand, drie letters Jan tot dec
Y Een volledig numerieke representatie van een jaar, 4 cijfers 1999 of 2003
y Een twee-cijferige weergave van een jaar 99 of 03
P Kleine letters Ante Meridiem of Post Meridiem am of pm
p Hoofdletters Ante Meridiem of Post Meridiem AM of PM

Let op: Het formaat waarin datums opgeslagen worden in het params.ini bestand is die opgegeven in het 'format' argument. Aangezien er taalafhankelijke elementen in dit formaat zitten (bijvoorbeeld de '%A' variabele), moet u voorzichtig zijn deze elementen te gebruiken indien de front-end en back-end taal kunnen verschillen.

Let op: Het calendar formulierveld type ondersteunt geen niet-Gregoriaanse kalenders. Indien u niet-Gregoriaanse kalenders moet ondersteunen moet u een eigen formulierveld type maken om uw kalender te ondersteunen.

Standaard bijbehorende filters

 • user_utc - Berekent de opgegeven waarde naar de tijd van Greenwich, afhankelijk van de gebruiker tijdzone instelling.

Zie ook