Avlusningsprocess

From Joomla! Documentation

This page is a translated version of the page Bug Tracking Process and the translation is 97% complete.
Outdated translations are marked like this.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Nederlands • ‎español • ‎français • ‎svenska • ‎русский • ‎বাংলা • ‎日本語

Denna artikel dokumenterar den aktuella avlusningsprocessen för Joomla från det att en ny bugg rapporterats till dess ärendet stängs.

Joomla! buggar spåras i Joomla! Issue Tracker, denna spårningsfunktion är till för problem i Joomla Versioner som stöds. Rekommenderad version är J3.10.

Hjälpa till

Du behöver inte vara medlem i Joomla! Bug Squad för att hjälpa till att fixa buggar i Joomla. Vem som helst kan rapportera buggar, testpatchar eller skicka in patchar. Om du vill hjälpa till att lösa buggproblem så kan du besöka Tracker. Du kan hjälpa till att lösa Öppna ärende enligt nedan. Du kan skapa och skicka in patchar för Bekräftade ärenden. Du kan också hjälpa till att testa Väntande ärnden. För att rapportera vad du har gjort skall du logga in på ditt Github-konto och lägga till en kommentar. Du kommer att bli förvånad hur mycket din insats kan påverka och hur bra det känns att bidra till Joomla! projektet. Om du har frågor eller är intresserad av att delta i JBS, kontakta The Bug Squad Coordinators.

Testa en förutgåva

Innan en stabil utgåva av Joomla är släppt så måste den testas. Detta är en enkel process:

 1. Installera den aktuella stabila utgåvan av Joomla i en undermapp eller på en lokal server (du kan använda en kopia av en produktionswebbplats men testa aldrig på en aktiv fungerande webbplats).
 2. Navigera till Alternativ i komponenten Joomla! Uppdateringar och sätt 'Uppdateringsserver' till 'Testar'. Components Joomla Update
 3. När en förhandsutgåva av Joomla är redo för test, logga in på din testinstallation och installera uppdateringen. Gör sedan alla test du kan för att se om din testinstallation fungerar som den skall. Rapportera fel/buggar på Joomla! Issue Tracker

Rapportera ärenden

ReportingIssues.png

Denna process startar normalt på ett av två sätt: buggen läggs till respektive tracker, eller så rapporterar användaren på Joomla! Bug Forum för en angiven underhållsutgåva.


Ärenden rapporterade på forumet

JBS-medlemmar bevakar forumen för att utröna när ärenden behöver läggas till i trackern. Om ärendet kan reproduceras och om det finns steg-för-steg anvisningar för hur den skall reproduceras så är det sannolikt en bugg. Den läggs då till i trackern med status Bekräftad. Om den inte är helt fastställd kan den läggas till med staus Öppen, så att andra JBS-medlemmar förstår att den behöver undersökas ytterligare.

Ärenden rapporterade direkt i trackern

När ett ärnde läggs till i trackern så kan det ha olika statusar beroende på situationen:

 1. Ny
 2. Bekräftad
 3. Väntar

Om ärendet behöver undersökas yterligare så sätts det till Ny. Om ärendet (1) är en bugg och (2) kan reproduceras och (3) har goda testinstruktioner, kan det sättas till Bekräftad. Om det mötter dessa tre kriterierna och även har en bra patch bifogad, kan den sättas till Väntar. Se nedan för mer information om dessa statuskoder.

Ärendeprioritet

Varför de flesta ärenden har prioritet 3, eller Medium. Alla ärenden prioriteras i förhållande till sina egenskaper:

Kritisk (1): Funktionen fungerar inte alls. Viktiga delar av koden är skadad och förhindrar viktiga operationer. Exempel skulle vara inloggning, installation, tilläggsinstallation, javaskript fel som förhindrar att spara eller liknande aktiviteter etc. Det omfattar också skapande av fatala PHP-fel och stora säkerhetsproblem i en förhandsutgåva (Säkerthetsproblem i en stabil utgåva skall INTE rapporteras i trackern utan istället rapporteras till säkerhetsteamet security@joomla.org).

Brådskande (2): Delar av källkoden förhindrar aktiviteter på ett allvarligt sätt eller orsakar förluster i den avsedda funktionen. Exempel omtaffar PHP-notiser och varningar och rapporterade javaskript-fel. Stora problem som förhindrar att utgåvan kan flyttas från Beta till Release Candidate (RC) eller Release Candidate till General Availability (GA).

Medium (3): Problem som förhindrar ett bestämt beteende men applikationen fortfarande fungerar. Exempel kan om fatta parametrar inte fungerar som avsett, språkfiler som inte laddas som förväntat, etc.

Låg (4): Mindre förluster i funktion eller allmänt irriterande beteende. Kan omfatta ovanliga plattformar eller webbläserberoende problem som, även om de är tekninskt besvärliga i dessa miljöer, ändå representera en minoritet. Omfattar också saknade språksträngar.

Väldigt Låg (5): Kosmetiska problem, flestavade ord, grafiskt felplacerade objekt, ovanliga allmänna problem med parametrar, etc.

Lösa problem

The bug squad tar hand om utgåvorna av Joomla. Till exempel, ta hand om att få utgåvor som 3.4, 3.5, ... etc blir klara genom att fixa problem som kommer upp. Idén är att göra utgåvorna successivt stabilare och tar hand om alla problem som dyker upp. Smatidigt är det viktigt att inte bryta något som fungerar. Detta kallas software regression och är inget som vi vill ha i detta stadie. I trackern finns det flera statusar, nämligen: Ny, Bekräftad, Väntar och Klar att använda.

 • Ny innebär att det är rapporterat, men har inte fastställt med säkerhet om det är en verklig bugg eller inte. Många Öppna ärenden är inte verkliga buggar. Om ärendet passar in i någon av kategorierna nedan så ändras statusen och buggen kan stängas:
  • Kan inte reproduceras. Vi har provat det som rapporteras men progranvaran verkar fungera korrekt. (I många fall behövs mer information för att kunna reproducera buggen. Se "Information krävs" nedan.) Stausen ändras till Obekräftad rapport.
  • Har redan rapporterats men med ett annat ärendenummer. Status ändras till Dublettrapport och lägger till numret i dublettfliken.
  • Är en känd begränsning i programvaran. Status ändras till Känt problem.
  • Är en förfrågan om funktionsförbättring, ett misstag av användaren, eller så är det såsom funktionen är avsedd att fungera på. Status ändras till Förväntat beteende.
  • Är en bugg med ett tillägg eller annat externt program eller serverproblem som inte kommer att tas med. Ändra status till Stängd och lämna en kommentar om orsaken.
 • Information Krävs används om vi behöver mer information från personen som rapporterat problemet för att besulta i ärendet. Det kan vara frågor om hur man skall reproducera problemet eller andra frågor i ärendet. Om vi får den information vi behöver, så kan vi fortsätta behandla ärendet. Om vi inte får informationen inom två veckor, kommer vi att ändra status till Kan inte bekräfta (eller annan kod för stängt ärende om det passar bättre).
 • Behöver Granskas används om vi behöver ett utlåtande eller besult från en PLT-medlem eller CMS-underhållare. Detta skiljer sig från Information Krävs, som innebär att vi behöver mer information från personen som rapporterat problemet.
 • Bekräftad innebär att JBS har bekräftat att probelemt är en bugg i Joomla! som behöver åtgärdas. Det är nu som JBS färsöker lösa problemet eller konsultera med utvecklarteamet om en lösning. Nu måste det finnas en tydlig steg-för-steg ansvisning hur problemet kan reproduceras.
 • Väntar innebär att en patch ges ut inom kort. Varje Väntande ärende skall ha en tydlig instruktion om hur problemet kan reproduceras och gör klart hur patchen löser problemet.
 • Klar att ge ut innebär (i allmänhet) att två separata personer har testat patchfilen med framgång och att allt fungerar korekt tillsammans med patchen. Notera att, för några problem som är merkomplexa eller har högre påverkan, kan vi behöva att mer än två personer testar eller att testen sker på flera plattformar. För enklare problem, såsom att fixa felstavningar i språkfiler, är det tillräckligt att en person testar.
 • Fixat i Kodbasen innebär att, efter att ha granskat koden, meddelar JBS samordnare att patchen fungerar och att ändringarna kan infogas i Joomla! kod-bas. Vid denna tidpunkt kommer den att vara en del av nästa underhållsugåva av Joomla!.

Markeringen Enkel Test är ingen normal status, det är mera en etikett för att utmärka Väntande ärenden med enkla testinstruktioner.


Diagrammet nedan ger en visuell vägledning till processen att lösa buggar fungerar.

ResolvingIssues.png