JDOC

Ръководство за именуване на изображения

From Joomla! Documentation

This page is a translated version of the page JDOC:Image naming guidelines and the translation is 100% complete.

Other languages:
български • ‎Deutsch • ‎English • ‎español • ‎français • ‎Nederlands

Това ръководство за именуване на изображенията е за да помогне на преводачите на документацията как да именуват нови изображения, които липсват в Joomla! Help screens. Това ръководство не е задължитено, а просто за информативни цели. Добре да се използва единствено като помощ относно доброто именуване на файловете на изображенията. Именуването на изображения за Joomla документацията не е толкова трудно, веднъж щом разберете как се процедира. Някои от ползите на Mediawiki's метода е именно историята на изображението, допълнително описание и лесното качване на самото изображение.

Именуване на качено изображение

Софтуерът Mediawiki качените изображения да бъдат именувани чрез два метода.

  1. Качване на изображение директно без то да е обвързано в дадена страница. Стандартното име на изображението ще е "локално"(както сте го кръстили на вашия компютър), но ще бъде сменено след качването му.
  2. Кликване върху червения линк, който е обвързан в дадена страница с изображение като: [[Image:Name of the image-en.png]] или [[File:Name of the image-en.png]]
    Name of the image-en.png

Това са двата метода, като вторият метод е по - лесният за ползване.

Предложения за именуването

Имената на изображенията е добре да съдържат долна черта или символи(средна черта-тире), които да разделят думите. Именуването е добре да се направи така, че да описва това, с което е свързано даденото изображение.

Примерни формати за Joomla изображения

Ще е много полезно, ако първата част на всяко Joomla изображение посочва версията му. Това позволява веднага да се разбере за коя версия на Joomla е предназначеното изображение. Пример: j3x или j25. Не е необходимо да поставяте .(точка) на версията.

<jver>-<admin>-<view>.<extension('png' | 'jpg' | 'jpeg' | 'gif')>

Примери на Joomla изображения

Снимка с Joomla 3.x или 2.5 от администраторския панел на статиите е добре да бъде именувана така:

j3x_admin_content_article_manager_articles.png
j25-admin-content-article-manager-articles.png

Снимка на Joomla 3.x или 2.5 в лог ин формата в сайта е добре да бъде именувана така:

j3x_site_protostar_log_in_module.png
j25-frontent-beez-20-log_in_module.png

Примерни формати за не-Joomla изображения

Описателното именуване на изображенията е добре да се използва и за изображения, които не са предназначени за Joomla. Отново, използването на долна черта или тире е основната част. За изображения свързани с хора използвайте тяхното име. За изображения свързани със даден софтуер или уеб сайт е добре да включите и техните имена.

Примери за не-Joomla изображения

GitHub pull request, Firefox Firebug tool и др. е добре да се наименуват така:

github-pull-request-how-to.png
eclipse_indigo_interface_egit_browsing_veiw.png
joomla-event-Nov-2013-John-Smith.png
firefox_addon_firebug_colour_picker.png

Те са кратки, описателни и информират читателя с какво е свързано изображението.

Мултиезични имена на изображения

В подготовката на документация за превод на друг език също е включено и адресирането на изображение, което е създадено на конкретния език. Моля, не използвайте конкретния език като име на изображението или неговото описание. Вместо това добавете две букви, които са за конкретния език отделени с тире "-" в края на името на новото изображение.

Преводачите на Joomla! документацията е добре да прочетат и: Мултиезични имена на изображения. Преводачите ще намерят детайлна информация относно превода на изображения. Ето и основните примери:

<jver>-<admin>-<view>-<language code>.<extension('png' | 'jpg' | 'jpeg' | 'gif')>

Използване на нещата от примерите по - горе:

j3x_admin_content_article_manager_articles_es.png
j25-admin-content-article-manager-articles-fr.png

Снимка на Joomla 3.x или 2.5 в лог ин формата в сайта е добре да бъде именувана така:

j3x_site_protostar_log_in_module_fr.png
j25-frontent-beez-20-log_in_module-es.png