JDOC

Ръководство за именуване на изображения

From Joomla! Documentation

This page is a translated version of the page JDOC:Image naming guidelines and the translation is 50% complete.
Outdated translations are marked like this.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Nederlands • ‎español • ‎français • ‎български

Това ръководство за именуване на изображенията е за да помогне на преводачите на документацията как да именуват нови изображения, които липсват в Joomla! Help screens. Това ръководство не е задължитено, а просто за информативни цели. Добре да се използва единствено като помощ относно доброто именуване на файловете на изображенията. Именуването на изображения за Joomla документацията не е толкова трудно, веднъж щом разберете как се процедира. Някои от ползите на Mediawiki's метода е именно историята на изображението, допълнително описание и лесното качване на самото изображение.

These guidelines are not absolute but for informative purposes. They should only be used as a reference for helping contributors form a good image file name.

Naming an image for use in Joomla documentation is not difficult once you understand how the images are processed and stored. Some of the benefits of Mediawiki's method of image storage are an

  • image history,
  • extra image data,
  • and easy image updating.

The Mediawiki software allows uploaded images to be named by 2 methods.

Uploading an image directly

Качване на изображение директно без то да е обвързано в дадена страница. Стандартното име на изображението ще е "локално"(както сте го кръстили на вашия компютър), но ще бъде сменено след качването му.

Clicking on a red link

Кликване върху червения линк, който е обвързан в дадена страница с изображение като:

Name of the image-en.png

Това са двата метода, като вторият метод е по - лесният за ползване.

Предложения за именуването

Имената на изображенията е добре да съдържат долна черта или символи(средна черта-тире), които да разделят думите. Именуването е добре да се направи така, че да описва това, с което е свързано даденото изображение.

Примерни формати за Joomla изображения

Ще е много полезно, ако първата част на всяко Joomla изображение посочва версията му. Това позволява веднага да се разбере за коя версия на Joomla е предназначеното изображение. Пример: j3x или j25. Не е необходимо да поставяте .(точка) на версията.

<jver>-<admin>-<view>.<extension('png' | 'jpg' | 'jpeg' | 'gif')>

Примери на Joomla изображения

Снимка с Joomla 3.x или 2.5 от администраторския панел на статиите е добре да бъде именувана така:

j3x_admin_content_article_manager_articles.png

Снимка на Joomla 3.x или 2.5 в лог ин формата в сайта е добре да бъде именувана така:

j3x_site_protostar_log_in_module.png

Примерни формати за не-Joomla изображения

Описателното именуване на изображенията е добре да се използва и за изображения, които не са предназначени за Joomla. Отново, използването на долна черта или тире е основната част. За изображения свързани с хора използвайте тяхното име. За изображения свързани със даден софтуер или уеб сайт е добре да включите и техните имена.

Примери за не-Joomla изображения

GitHub pull request, Firefox Firebug tool и др. е добре да се наименуват така:

github-pull-request-how-to.png
eclipse_indigo_interface_egit_browsing_veiw.png
joomla-event-Nov-2013-John-Smith.png
firefox_addon_firebug_colour_picker.png

Те са кратки, описателни и информират читателя с какво е свързано изображението.

Мултиезични имена на изображения

В подготовката на документация за превод на друг език също е включено и адресирането на изображение, което е създадено на конкретния език. Моля, не използвайте конкретния език като име на изображението или неговото описание. Вместо това добавете две букви, които са за конкретния език отделени с тире "-" в края на името на новото изображение.

Преводачите на Joomla! документацията е добре да прочетат и: Мултиезични имена на изображения. Преводачите ще намерят детайлна информация относно превода на изображения. Ето и основните примери:

<jver>-<admin>-<view>-<language code>.<extension('png' | 'jpg' | 'jpeg' | 'gif')>

Използване на нещата от примерите по - горе:

j3x_admin_content_article_manager_articles_es.png

Снимка на Joomla 3.x или 2.5 в лог ин формата в сайта е добре да бъде именувана така:

j3x_site_protostar_log_in_module_fr.png