Het maken van een taalbestand

From Joomla! Documentation

This page is a translated version of the page Creating a language definition file and the translation is 100% complete.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Nederlands • ‎español • ‎français • ‎português • ‎русский
Joomla! 
3.x
serie
Copyedit.png
This Article Needs Your Help

This article is tagged because it NEEDS REVIEW. You can help the Joomla! Documentation Wiki by contributing to it.
More pages that need help similar to this one are here. NOTE-If you feel the need is satistified, please remove this notice.


Joomla! taalbestanden zijn geschreven in het eenvoudige INI bestandformaat. Ze moeten opgeslagen worden met behulp van de UTF-8 codering. Lege regels en regels die beginnen met een puntkomma (;) worden genegeerd en het laatste kan gebruikt worden om commentaar aan het bestand toe te voegen. Iedere regel bestaat uit een sleutel en de waarde gescheiden door een is-gelijk teken:

SLEUTEL="waarde"

hierbij is SLEUTEL een string die vertaald moet worden en waarde is de vertaalde string. Bijvoorbeeld:

ADDITIONAL_INFORMATION="Extra informatie"

Verschillende versies van Joomla hebben iets verschillende manieren gebruikt om taalbestanden te lezen (namelijk een eigen parser en de PHP INI parser, de laatste werd buggy in PHP 5.2 en ouder), wat leidde tot verschillende regels wat precies toegestaan is in sleutels en waarden. Taalbestanden die zich houden aan de volgende regels zouden moeten werken in veel versies van Joomla, maar minstens met Joomla Joomla 3.x en nieuwer.

De SLEUTEL mag alleen ASCII-tekens bevatten. Het mag alleen hoofdletters, cijfers, underscores en koppeltekens bevatten en het moet beginnen met een hoofdletter. (Punten (.) zijn formeel toegestaan maar worden niet volledig ondersteund.) Het is afspraak om spaties te vervangen door underscores. Indien meer dan een regel dezelfde sleutel heeft, dan wordt de laatste gebruikt. Indien u de sleutel gebruikt in een JText::_ aanroep, dan maken hoofdletters niet uit aangezien de tekens naar hoofdletters worden omgezet voordat ze worden opgezocht. Zo zal extra_informatie, Extra_Informatie of zelfs ExTrA_iNfOrMaTiE worden gevonden.

De waarde moet altijd omgeven worden door dubbele aanhalingstekens ("), zoals in het voorbeeld. De waarde zelf mag geen dubbele aanhalingstekens bevatten ("), hoewel enkele aanhalingstekens (') toegestaan zijn. Gebruik \, inclusief de dubbele aanhalingstekens, om een dubbel aanhalingsteken in uw waarde te plaatsen. Gebruik bijvoorbeeld, om de waarde <span class="red">Warning!</span> aan de sleutel WARNING_TEXT toe te kennen, de volgende regel:

WARNING_TEXT="<span class=\"red\">Warning!</span>"

Merk op dat deze regels strenger zijn dan verplicht gesteld op de PHP INI parser. De PHP INI parser staat bijvoorbeeld toe de dubbele aanhalingstekens weg te laten rond de waarde zolang het niet bepaalde tekens bevat. Door bovenstaande regels te gebruiken wordt het veel makkelijker fouten te vermijden zoals het vergeten van dubbele aanhalingstekens indien ze verplicht zijn.

Informatie over de wijzigingen in het taalbestand formaat tussen de Joomla 1.5, 2.5 en 3.x serie kunt u vinden op de pagina Specificatie van taalbestanden.